Eğitim Sitesi

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Açık Oturum

Güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı.

Açıklık

1. Bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmaksızın, bir tek yargıyı kolayca belirtme özelliği.

2. Birbirleriyle çelişki ya da okuyanı anlam konusunda ikileme düşüren düşünceler olmaması; bir başka deyişle cümlelerin farklı yorumlara ve anlaşılmalara meydan vermeyecek biçimde kurulmasıdır.

Akıcılık

Bir anlatımın zevkle okunması veya dinlenmesi, anlatımda şiirsel bir yönün bulunma özelliği. Söz, yazı ve anlatımın akıcı olma özelliği.

Akıcı bir anlatımın özellikleri şunlardır:
1. Kolayca anlaşılır
2. Duraklamadan okunabilir
3. İlgi çekici ve sürükleyicidir.

Alıcı

Kaynaktan gelen mesajın iletici, araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi.

Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi

İletinin, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmesi.

Aliterasyon

Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla aynı seslerin, aynı seslerden oluşan hecelerin tekrarlanması.

Anı

Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra.

Anı (Hatıra)

Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır.

Anlam

Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne.

Anlamlama

Varlık, olay, duygu, düşünce ve hayalleri ses bileşimiyle simge hâline getirip kavramlaştırma.

Anlatıcı

1- Hikaye, fıkra vb. anlatan kimse.

2- Bir sanat eserinde olayları, olguları, durumları anlatan kişi.

Anlatım Biçimi

Birbirinden farklı konuları, olayları, gözlem ve izlenimleri anlatırken kullanılan yöntemler.

Armoni

Şiirde dizeyi, düz yazıda cümleyi oluşturan sözcüklerin, bu sözcüklerde yer alan hecelerin, hecelerdeki seslerin, sıralanışı, birbirleriyle bağlantısından doğan uyum.

Asonans

Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla ünlü seslerin tekrarlanması

Atatürkçülük

Atatürk'ün düşünce uygulamalarından kaynaklanan Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, Milli egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamar ve ilkeler bütünü, Kemalizm.

Bağdaşıklık

Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları.

Bağdaşlılık

Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağıntıları.

Bağdaştırma

1- Anlamlı birden çok dil birliğinin yan yana gelerek yeni bir anlam ifade etmesi.

2- Cümledeki dil birlikleri arasındaki anlam ilişkisi.

Bağlaç

Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü.

Bağlam

Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst.

Diğer Dil ve Anlatım Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 211

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa