Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

terimler Açık Oturum:Güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde devam

terimler Açıklık:Bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmaksızın, bir tek yargıyı kolayca belirtme özelliği. devam

terimler Akıcılık:Bir anlatımın zevkle okunması veya dinlenmesi, anlatımda şiirsel bir yönün bulunma özelliği. Söz, devam

terimler Alıcı:Kaynaktan gelen mesajın iletici, araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi. devam

terimler Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi:İletinin, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmesi. devam

terimler Aliterasyon:Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla aynı seslerin, aynı seslerd devam

terimler Anı:Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra. devam

terimler Anı (Hatıra):Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla anla devam

terimler Anlam:Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce devam

terimler Anlamlama:Varlık, olay, duygu, düşünce ve hayalleri ses bileşimiyle simge hâline getirip kavramlaştırma. devam

terimler Anlatıcı:1- Hikaye, fıkra vb. anlatan kimse. 2- Bir sanat eserinde olayları, olguları, durumları anlatan devam

terimler Anlatım Biçimi:Birbirinden farklı konuları, olayları, gözlem ve izlenimleri anlatırken kullanılan yöntemler. devam

terimler Armoni:Şiirde dizeyi, düz yazıda cümleyi oluşturan sözcüklerin, bu sözcüklerde yer alan hecelerin, hecele devam

terimler Asonans:Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla ünlü seslerin tekrarlanması devam

terimler Atatürkçülük:Atatürk'ün düşünce uygulamalarından kaynaklanan Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, Milli devam

terimler Bağdaşıklık:Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları. devam

terimler Bağdaşlılık:Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağıntıları. devam

terimler Bağdaştırma:1- Anlamlı birden çok dil birliğinin yan yana gelerek yeni bir anlam ifade etmesi. 2- Cümledeki devam

terimler Bağlaç:Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü. devam

terimler Bağlam:Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkiley devam

terimler Bağlam (İletişimde):İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam. devam

terimler Bağlaşıklık:Bir metin ve metin parçasında dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesi devam

terimler Bakış Açısı:Herhangi bir varlık, olay ve insan karşısında, sahip olduğumuz dünya görüşü, hayat tecrübesi, kült devam

terimler Belgesel:Belge niteliği taşıyan, dökümanter. devam

terimler Ben Merkezli Hikâye:Hikâyecinin gözlemlerinden ve dış dünyada yaşanan olaylardan yola çıkarak bireysel bunalım ve çıkm devam

terimler Betimleme:Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir. devam

terimler Bibliyografya:Eski Yunancada vasıflandırmak anlamına gelen biblios (kitap) ile grapho(yazma) kelimelerinden tür devam

DİĞER SAYFALAR:

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 193

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın