Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Kurumlar Vergisi:Kurum kazançları üzerinden alınan vergi. Dolaysız bir vergidir. Sermaye şirketleri, kooperatif şir devam

terimler Kurumsal Yatırımcı:Bireysel yatırımlardan farklı olarak yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, so devam

terimler Kurumsal Yatırımcılar:Bireysel yatırımcılardan ayrı olarak, kendisine devredilen paralardan ya da tahvil ve hisse senedi devam

terimler Küsurat Emir:İşlem biriminin ihtiva ettiği hisse senedi sayısından daha az miktarlar için verilmiş emirlerdir. devam

terimler Laissez Faire Laissez Passer:"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" olarak çevrilen liberal görüşün şiarı. devam

terimler Leasing (Finansal Kiralama):firmaların ticari ve sınai faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gereksinim duydukları duran var devam

terimler Lehtar:1- Çek, bono, poliçe gibi ticarî senetlerde, bu senetlerden yararlanabilecek kişi. Lehtarın adı, s devam

terimler LIBID (London Interbank Bid Rate):Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerinden ABD doları ü devam

terimler LIBOR (London Interbank Offered Rate):Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerine ABD doları üze devam

terimler Likidite:1- Döviz, menkul kıymet, gayrimenkul gibi herhangi bir aktifin kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde devam

terimler Likidite Riski:Bankaların anlık para gereksinimleri olduğunda, nakit bulamama riski. Sahip olunan varlıkların nak devam

terimler Likidite Senetleri:Piyasadaki likiditeyi düzenlemek ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kullanı devam

terimler Limit Değerli Emirler:Özel limit fiyatlı emirlerin belirli bir tutar sınırı konmuş şeklidir. Özel limit fiyatlı emre ila devam

terimler Limit Emri:Belli bir fiyattan ya da o fiyat altından alım yapmak veya belirli bir fiyattan ya da o fiyat üzer devam

terimler Limit Fiyatlı Emirler:Fiyat ve Miktarın girildiği emirlerdir. İşlem kısmen veya tamamen olmazsa, gerçekleşmeyen kısım si devam

terimler Limitli Emir:Emri veren alıcının, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı; satıcının ise satma devam

terimler Lot:Hisse senetleri piyasasında işlem birimidir. Borsada 1.000 adet hisse senedi bir araya gelerek bir devam

terimler Mahsup:Üyelerin, bir piyasadan doğan alacaklarını talimatları doğrultusunda diğer bir piyasa işleminden d devam

terimler Makroekonomi:Ekonomik olayları global olarak ele alan ve çözümleyen ekonomi. Makro büyüklükler, toplam üretim, devam

terimler Maksimum Lot:Hisse senedi bazında belirlenen ve alım satım sistemine limit fiyatlı emir olarak bir defada giril devam

terimler Maktu Teminat:Borsa üyeleri tarafından hisse senetleri piyasasında işlem yapabilmek için yatırılması gereken tem devam

terimler Malî:Finansal, parayla ilgili. devam

terimler Mali Endeks:Ulusal Pazar'da işlem gören ve sadece mali sektörde yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatl devam

terimler Mali İstikrar:Geniş anlamda mali sistemin ya da altyapısının, dar anlamda da mali piyasanın dengede olmasıdır. M devam

terimler Mali Piyasalar:Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler ara devam

terimler Mali Politika:Kamunun; vergi, masraf ve borç idaresiyle piyasadaki para miktarını kontrol etmesine yönelik polit devam

terimler Mali Tablolar:Türk Vergi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nca bazı şirketler için zorunlu devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın