Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Munzam Karşılıklar:Bankaların topladıkları mevduatın belirli bir oranında Merkez Bankasına güvence olarak yatırdıklar devam

terimler Munzam Teminat:Üçer aylık dönemlerde, Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine devam

terimler Mükellef (Yükümlü):Vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu yüklenebilen gerçek ve tüzel kişilere mükellef denilme devam

terimler Münferit Beyanname:Dar yükümlü olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları kazanç ve iratlardan, vergi devam

terimler Müşteri Bazında Saklama:1995 yılından itibaren borsa yatırımcılarının borsa üyeleri nezdindeki saklama hesaplarının Takasb devam

terimler Müşteri Emirleri:Müşterilerin Borsa'da menkul kıymet alıp satmak amacıyla Borsa üyelerine yazılı ya da sözlü şekild devam

terimler Müşteri İsmine Saklama Sistemi:Takasbank sisteminde Müşteri kodlarıyla takip edilem alt hesapların Takasbank'ın yapacağı düzenlem devam

terimler Müteselsil:Birbirini izleyen, zincirleme anlamında kullanılır. devam

terimler Nakdi Kredi:Bir süre sonra geri ödenmesi koşulu ile ödünç verilen nakit para. devam

terimler Nakit Avans Ücreti:Bir kredi kartıyla para çekme ücreti. devam

terimler Nakit Çekme:Bir ATM veya banka şubesinde bir hesaptan para çekme. devam

terimler Nakit Kartı:Ya perakendecilerde ve diğer mağazalarda ya da bir nakit makinesinden bir cari hesaptan doğrudan f devam

terimler Nakit Piyasalar:Vade uygulanmadan aynı gün valörlü işlemlerin yapıldığı piyasalardır. devam

terimler Nama Yazılı Hisse Senetleri:Hisse senedinin üzerinde sahibinin adının yazılı olduğu ve şirketin pay defterine bu adın kaydedil devam

terimler NASDAQ:(National Association of Securities Dealers Automated Quotations) Tezgah üstü piyasalarda (resmi b devam

terimler Nazım Hesaplar:Gerçek ekonomik değer hareketine neden olmayan, ancak işletmenin yükümlülüklerini ve hak doğurabil devam

terimler Nelson Kompleksitesi:Rafinerilerin verimliliğini ölçen bir gösterge. Bu göstergenin yükseklik seviyesi bir birim ham pe devam

terimler Net Aktif Değer:Bir şirketin varlıklarının piyasa değerinden borçlarının piyasa değeri çıkarılarak bulunan değeri. devam

terimler Net Aktif Değeri:Belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yıl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarın devam

terimler Net Bakiye Prensibi:Hisse Senetleri Piyasası'nda gün içinde yapılan iki seansta gerçekleşen işlemlerin netleştirilmesi devam

terimler Net Borç/Nakit:Bir şirketin brüt nakdinden brüt borcunun çıkarılmasıyla ulaşılan rakam. devam

terimler Net Bugünkü Değer (Present Value):Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faizi ile iskonto devam

terimler Net Faiz Marjı:Bankacılıkta faiz geliri ve faiz gideri arasındaki farkı tanımlayan terim. devam

terimler Net İç Varlıklar:Merkez Bankası'nın net iç varlıkları (NİV), para tabanından ay sonu cari kurlar ile hesaplanan Net devam

terimler Niyet Mektubu:IMF kaynaklarına başvuran bir üye ülkenin uygulayacağı programın genel çerçevesini çizen, IMF Başk devam

terimler Nominal (İtibari) Değer:Hisse senedi için pay senedinin üzerinde yazılı olan fiyattır. Tahvillerde ise, vade sonunda ödene devam

terimler Nominal Değer (Par Value, Face Value):Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir. Örneğin, Hazine Müşteşarlığı tarafından çıkarılan her bir de devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın