Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Konsolidasyon:Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü olarak vade, faiz, tür ve benzeri yö devam

terimler Konsorsiyum:Ortak yarar gözeten ve daha çok mali konularla uğraşan kişiler ya da kuruluşlardan oluşan bir grup devam

terimler Kontrgaranti:Bir bankanın diğer bir bankadan aldığı harici garanti mektubuna dayanarak verdiği garanti mektubu. devam

terimler Konvertibilite:Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi ve devam

terimler Kota:1- IMF üyelerinin bu uluslararası kuruluşta oluşturdukları fondaki payları. 2- Ayrılan bir para devam

terimler Kotasyon:Bir menkul kıymetin tanımlanarak resmi borsa listesine kabul edilmesidir. Kotasyon aynı zamanda ya devam

terimler Kredi:1- Belirli miktardaki satın alma gücünün, belirli bir süre için ve geri verilmek üzere bir bedel ( devam

terimler Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch):Ekonomide likiditenin azaldığı, yatırım sermayesi elde etmenin zorlaştığı ve sonuç olarak kredi ar devam

terimler Kredi Bürosu:Kredi geçmişlerini tutan ve bireysel tüketici ve organizasyonların kredi puan veya değerlendirme n devam

terimler Kredi değerlendirmesi/Kredi puanı:Bir birey veya şirketin ne kadar borç verme riski ifade ettiğini gösteren değerlendirmesi. devam

terimler Kredi Geçmişi:Bir kişi veya şirketin gelir, ödenmemiş borçlar veya mali yükümlülükler veya her türlü mahkeme hük devam

terimler Kredi Kartı:Bankalar ve kart çıkartmaya yetkili kuruluşların, müşterilerine belirli limitler dahilinde açtıkla devam

terimler Kredi Kartı Hamili:Banka ve kart çıkartmaya yetkili kuruluş ile yaptıkları sözleşme uyarınca kart verilen kişidir. devam

terimler Kredi Limiti:Bir müşterinin bir seferde bir kredi kartı üzerinden harcayabileceği toplam meblağ. devam

terimler Kredi Riski:Borçlunun, vade sonunda anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmemesinden kaynaklanan risk. devam

terimler Kredi Sigortası:İş kaybı, hastalık, engellilik veya ölüm gibi durumlarda ödenmemiş herhangi bir kredi bakiyesini ö devam

terimler Kredili Menkul Kıymet İşlemleri:Bir aracı kuruluş nezdinde, müşteri adına kredi hesabı açılması koşulu ile müşteri ve aracı kurulu devam

terimler Kredili Mevduat Hesabı:Bağlı bulunduğu vadesiz hesabın eksi bakiyeye dönmesine izin vererek, hesap sahibinin anlık nakit devam

terimler Kullanım fiyatı:Opsiyon sözleşmelerinde, opsiyona konu olan kıymetin, opsiyonun kullanılacağı anda alınacağı veya devam

terimler Kupon:Hisse senedi sahiplerinin bazı ortaklık haklarının (karpayı, bedelli/bedelsiz sermaye artırımına k devam

terimler Kupon Faizi:Sabit getirili menkul kıymetin üzerinde yazılı olan ve belirli dönemler itibariyle ödenen faizdir. devam

terimler Kuponlu İhraçlar:Bir menkul kıymetin dönemsel olarak faiz ödemesini ifade eder. Örneğin, 100.000 TL nominal değerli devam

terimler Kupür:Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere göre, her birimine verilen isimdir. devam

terimler Kur Riski:Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve/veya yükümlül devam

terimler Kurtaj:Aracı kuruluşların, aracı olarak Borsada gerçekleştirdikleri işlemler karşılığında menkul kıymetle devam

terimler Kurucu Hisse Senedi:Kurucu hisse senetleri, şirket kurucularına ya da şirket açısından önem arz eden şahıslara genelli devam

terimler Kurucu Hisse Senetleri:Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK. Madde: 402) verdiği yetkiye dayanarak Anonim Şirketlerin kuruluşunda devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın