Yazılı Sınav Soruları

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüA Tipi Yatırım Fonu : Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüz... devam et

  terimler sözlüğüA Tipi Yatırım Fonu Ortaklığı : Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek... devam et

  terimler sözlüğüAcenta : Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye p... devam et

  terimler sözlüğüAçığa Satış : Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıd... devam et

  terimler sözlüğüAçığa Satış İşlemleri : Açığa satış; yatırımcının elinde karşılığı bulunmamasına rağmen fiyatl... devam et

  terimler sözlüğüAçık : Bütçe veya ödemeler dengesinde negatif balanstır.... devam et

  terimler sözlüğüAçık Bütçe : Gideri gelirini aşan bütçedir.... devam et

  terimler sözlüğüAçık Pazar : Serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını... devam et

  terimler sözlüğüAçık Piyasa İşlemi : Merkez Bankası’nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile girişt... devam et

  terimler sözlüğüAçık Piyasa İşlemleri : (APİ) (Open Market Operations) Para politikası uygulaması çerçevesinde... devam et

  terimler sözlüğüAçık Pozisyon : 1- (Short Position) Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç... devam et

  terimler sözlüğüAçık Ticaret Sistemi : Ülkelerin birbirlerinin piyasalarına adil olarak ve ayırımcılık gözeti... devam et

  terimler sözlüğüAdi Hisse Senedi : Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan ve sahiplerine eş... devam et

  terimler sözlüğüAğırlıklı Ortalama Fiyat : Bir sonraki seansa ait baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden his... devam et

  terimler sözlüğüAkreditif : 1- İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartl... devam et

  terimler sözlüğüAktarım Mekanizması : Para politikası araçlarına yönelik alınan kararların çeşitli kanallarl... devam et

  terimler sözlüğüAktif : Bir işletmenin, firmanın sahip olduğu varlık.... devam et

  terimler sözlüğüAktif Pasif Yönetimi : Banka bilançosundaki aktif ve pasif kalemler ile bilanço dışı kalemler... devam et

  terimler sözlüğüAlacağın Temliki : Bir alacağın alacaklı tarafından bir başka kişiye devredilmesi.... devam et

  terimler sözlüğüAlım Gücü : Belirli bir miktar para ile alınabilecek mal ve hizmet miktarı.... devam et

  terimler sözlüğüAlım Opsiyonu : (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türk... devam et

  terimler sözlüğüAlım Satıma Aracılık : Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyl... devam et

  terimler sözlüğüAlış – Satış Farkı (Spread) : İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki far... devam et

  terimler sözlüğüAlış (Bid) : Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul... devam et

  terimler sözlüğüAlış Fiyatı : 1-Bir para birimi için alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyat. 2... devam et

  terimler sözlüğüAlivre Satışlar : Belirli nitelikte ve miktarda malın belirli bir fiyattan belirli bir t... devam et

  terimler sözlüğüAlternatif Dağıtım Kanalları(ADK) : Bankacılık işlemleri için şubeler dışında kullanılan, ATM ve internet ... devam et

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 790

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın