Eğitim Sitesi

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimler A Tipi Yatırım Fonu:Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüzde 25'ini devamlı olarak Tür devam

  terimler A Tipi Yatırım Fonu Ortaklığı:Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin devam

  terimler Acenta:Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarına ilişkin devam

  terimler Açığa Satış:Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır. devam

  terimler Açığa Satış İşlemleri:Açığa satış; yatırımcının elinde karşılığı bulunmamasına rağmen fiyatların ileride düşeceği beklen devam

  terimler Açık:Bütçe veya ödemeler dengesinde negatif balanstır. devam

  terimler Açık Bütçe:Gideri gelirini aşan bütçedir. devam

  terimler Açık Pazar:Serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satabildiği piyas devam

  terimler Açık Piyasa İşlemi:Merkez Bankası'nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. Piy devam

  terimler Açık Piyasa İşlemleri:(APİ) (Open Market Operations) Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesind devam

  terimler Açık Pozisyon:1- (Short Position) Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahip olunan varl devam

  terimler Açık Ticaret Sistemi:Ülkelerin birbirlerinin piyasalarına adil olarak ve ayırımcılık gözetilmeden giriş sağladıkları ti devam

  terimler Adi Hisse Senedi:Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan ve sahiplerine eşit haklar sağlayan hisse se devam

  terimler Ağırlıklı Ortalama Fiyat:Bir sonraki seansa ait baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden hisse senedinin miktar ağırlıkl devam

  terimler Akreditif:1- İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesi hali devam

  terimler Aktarım Mekanizması:Para politikası araçlarına yönelik alınan kararların çeşitli kanallarla toplam talebi ve bu şekild devam

  terimler Aktif:Bir işletmenin, firmanın sahip olduğu varlık. devam

  terimler Aktif Pasif Yönetimi:Banka bilançosundaki aktif ve pasif kalemler ile bilanço dışı kalemlerin düzeylerinin, bileşimleri devam

  terimler Alacağın Temliki:Bir alacağın alacaklı tarafından bir başka kişiye devredilmesi. devam

  terimler Alım Gücü:Belirli bir miktar para ile alınabilecek mal ve hizmet miktarı. devam

  terimler Alım Opsiyonu:(Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan devam

  terimler Alım Satıma Aracılık:Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amaçla alım satı devam

  terimler Alış - Satış Farkı (Spread):İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder. devam

  terimler Alış (Bid):Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli devam

  terimler Alış Fiyatı:1-Bir para birimi için alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyat. 2-Piyasa yapıcısı olmayan kur devam

  terimler Alivre Satışlar:Belirli nitelikte ve miktarda malın belirli bir fiyattan belirli bir tarihte teslim edileceğine il devam

  terimler Alternatif Dağıtım Kanalları(ADK):Bankacılık işlemleri için şubeler dışında kullanılan, ATM ve internet gibi alternatif kanallara ve devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın