Yazılı Sınav Soruları

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerNiyet: Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle Yüce Allah'a ibadette bulunmayı ve O'na

  terimlerNohut: Ağırlık ölçüsü; her bir nohut, 0,1953 gram ağırlığındadır.

  terimlerNoksan: Azlık, tam olmayış, eksiklik.

  terimlerNur: 1-Aydınlık, ışık, parıltı. 2-İlahî bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık.

  terimlerNur Dağı: İlk vahyin geldiği dağ.

  terimlerNüsha: 1- Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. 2- Gazete, dergi vb.nde sayı. 3- Benzer, aynı, kopya.

  terimlerOlağanüstü: Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan; beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan; büyük bir hayranlığa yol açan; h

  terimlerOlgun: Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil.

  terimlerOnur: Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, gurur, şeref.

  terimlerOruç: Allah rızasını umarak sabah imsak vaktinden akşam ezanına yani iftara kadar yemek yememek, bir şey içmemek ve orucu bozan hallerden uzak kalmak

  terimlerOruç Kefareti: Ramazan'da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur. Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri

  terimlerOruç Niyeti: Niyetin yeri kalptir. İbadetlere niyette asıl olan kalp ile niyet etmektir. Oruçta da sadece kalp ile niyet etmek yeterlidir. Oruç için sahura ka

  terimlerOruç Vakti: Orucun vakti, ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar devam eden müddettir.

  terimlerOtorite: Bir toplumun sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak ortaya çıkan kurumsallaşmış güç kullanımı, alanında üstün olarak kabul edilen ki

  terimlerÖfke: Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap.

  terimlerÖge: 1-Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman. 2-Bir sınıf veya topluluğun bireylerinden her biri.

  terimlerÖğüt: Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat.

  terimlerÖksüz: Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk).

  terimlerÖlüm: Ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, ruhun bedenden ayrılması, canlıların hayatlarının sona ermesi.

  terimlerÖmür: Hayat, yaşama, yaşayış. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman.

  terimlerÖn Yargı: Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı,

  terimlerÖrf: Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet. Aklın ve dinin güzel, hoş gördüğü şeyler.

  terimlerÖşür: Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır.

  terimlerÖzdeyiş: Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize.

  terimlerÖzveri: Bir amaç uğruna veya gerçekleşmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık.

  terimlerPanayır: Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük pazar.

  terimlerPano: Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   37 38 39 40 41 42 43   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın