eğitim sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerOnur: Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, gurur, şeref.

  terimlerOruç: Allah rızasını umarak sabah imsak vaktinden akşam ezanına yani iftara kadar yemek yememek, bir şey içmemek ve orucu bozan hallerden uzak kalmak

  terimlerOruç Kefareti: Ramazan'da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur. Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri

  terimlerOruç Niyeti: Niyetin yeri kalptir. İbadetlere niyette asıl olan kalp ile niyet etmektir. Oruçta da sadece kalp ile niyet etmek yeterlidir. Oruç için sahura ka

  terimlerOruç Vakti: Orucun vakti, ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar devam eden müddettir.

  terimlerOtorite: Bir toplumun sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak ortaya çıkan kurumsallaşmış güç kullanımı, alanında üstün olarak kabul edilen ki

  terimlerÖfke: Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap.

  terimlerÖge: 1-Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman. 2-Bir sınıf veya topluluğun bireylerinden her biri.

  terimlerÖğüt: Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat.

  terimlerÖksüz: Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk).

  terimlerÖlüm: Ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, ruhun bedenden ayrılması, canlıların hayatlarının sona ermesi.

  terimlerÖmür: Hayat, yaşama, yaşayış. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman.

  terimlerÖn Yargı: Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı,

  terimlerÖrf: Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet. Aklın ve dinin güzel, hoş gördüğü şeyler.

  terimlerÖşür: Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır.

  terimlerÖzdeyiş: Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize.

  terimlerÖzveri: Bir amaç uğruna veya gerçekleşmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık.

  terimlerPanayır: Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük pazar.

  terimlerPano: Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha.

  terimlerPapaz: Hıristiyanların din adamlarına verilen isim.

  terimlerPeygamber: Peygamber, haberci demektir. Peygamberler Allah'tan insanlara haber getiren elçilerdir. Allah çok merhametli olduğundan, insanlar bu dünyada da ö

  terimlerPropaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma.

  terimlerPut: Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne. Bir başka deyişle Allahü Teâlâya inanmayanlar

  terimlerRab: Yaratan, nimet veren ve terbiye eden anlamına gelir ve Yüce Allah'ın güzel isimlerindendir.

  terimlerRâbıta: Kalbini büyük velilerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma.

  terimlerRadıyallâhu Anh: Daha çok Eshâb-ı kirâmdan birinin ismi anıldığı veya yazıldığı zaman söylenen ve yazılan "Allahü teâlâ ondan râzı olsun" mânâsın

  terimlerRadiyallahü Anha: Hz. Muhammed (sav)'in zamanında yaşamış kadın sahabeler içindir, anlamı: Allah O'ndan razı olsun. Kısaltılmış şekli (R.Anha)dır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   37 38 39 40 41 42 43   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1458

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın