Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Niyet:Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevl devam

terimler Nohut:Ağırlık ölçüsü; her bir nohut, 0,1953 gram ağırlığındadır. devam

terimler Noksan:Azlık, tam olmayış, eksiklik. devam

terimler Nur:1-Aydınlık, ışık, parıltı. 2-İlahî bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık. devam

terimler Nur Dağı:İlk vahyin geldiği dağ. devam

terimler Nüsha:1- Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. 2- Gazete, dergi vb.nde sayı. 3- Benzer devam

terimler Olağanüstü:Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan; beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış o devam

terimler Olgun:Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil. devam

terimler Onur:Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, gurur, şeref. devam

terimler Oruç:Allah rızasını umarak sabah imsak vaktinden akşam ezanına yani iftara kadar yemek yememek, bir şey devam

terimler Oruç Kefareti:Ramazan'da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçt devam

terimler Oruç Niyeti:Niyetin yeri kalptir. İbadetlere niyette asıl olan kalp ile niyet etmektir. Oruçta da sadece kalp devam

terimler Oruç Vakti:Orucun vakti, ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar devam eden müddettir. devam

terimler Otorite:Bir toplumun sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak ortaya çıkan kurumsallaşmış güç kullanımı, a devam

terimler Öfke:Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hidd devam

terimler Öge:1-Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman. 2-Bir sınıf veya toplulu devam

terimler Öğüt:Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat. devam

terimler Öksüz:Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk). devam

terimler Ölüm:Ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, ruhun bedenden ayrılması, canlıların hayatlarının sona devam

terimler Ömür:Hayat, yaşama, yaşayış. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman. devam

terimler Ön Yargı:Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilm devam

terimler Örf:Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet. Aklın ve dinin güzel, hoş devam

terimler Öşür:Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır. devam

terimler Özdeyiş:Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafında devam

terimler Özveri:Bir amaç uğruna veya gerçekleşmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fed devam

terimler Panayır:Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşıyan bü devam

terimler Pano:Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha. devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın