Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerAb: Su. Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam, tümel akıl.

  terimlerAba: Kısa bir nevi gömlek olup, dizden biraz aşağı iner üst tarafında, baş ve yanlarında kollar için birer delik bulunur.

  terimlerÂbâ-i Ulviyye: Arapça yüce, ulvi babalar demektir.

  terimlerÂbad: Şen, bayındır. Sonsuz gelecek zamanlar.

  terimlerAbadî: Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. (Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini)

  terimlerAbâdile: Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadîs-i şerîf ilimlerinde şöhret bulmuş Abdullah adı

  terimlerAbaka Han: İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu.

  terimlerAbası Kırk Yerinden Yamalı: Dervişlerin abalarının yırtık pırtık olmasını ifade eder

  terimlerÂbâu'l Ahval: Arapça, hallerin babaları demektir.

  terimlerAbay: Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat. (Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kurucusu.)

  terimlerAbaza: Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa, Osmanlı vezirlerinden.

  terimlerAbbad: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. (Abbad b. Bişr. Ashab'dan.)

  terimlerAbbas: Peygamber (sav)'in amcalarından birisi, Mekke fethedilmeden önce müslüman olmuştur.

  terimlerAbbasiye: Ebu'l-Abbas Ahmet b. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Bekri'l-Ensari'l-Endelusî (Ö.633/1235) tarafından kurulan bir tarikat.

  terimlerAbd: 1-Kul. 2-Köle

  terimlerAbdal: Arapça, bedel, bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup, büdela da bu meyanda zikredilir.

  terimlerAbdest: 1- Namaz ve diğer bâzı ibâdetlerin yerine getirilebilmesi için yapılması lâzım gelen yüzü, dirseklerle berâber kolları yıkamak, başın

  terimlerAbdest Bozmak: 1. İdrar veya dışkı yapmak için ayakyoluna, helâya gitme. 2. Yellenmek.

  terimlerAbdiyyet: Kulluk makamı. Evliyâlığın en yüksek makâmı, derecesi. İyilikleri Allahü teâlâdan bilip kendinden bilmemek. Allahü teâlânın lütf ve i

  terimlerAbdu'l Âhir: Her şeyin sonunda Allah'ın varlığının devam etmesi, bulunması, O'nun el-Âhir ismini tanımlar. Yaratılanların fânî olmasından sonra, Alla

  terimlerAbdu'l Alîm: El-Alîm, hakkıyla bilen demektir. Düşünme ve öğrenme söz konusu olmaksızın, aksine, sırf fıtrî saflık ve kudsî nurun te'yidi ile, Allah

  terimlerAbdu'l Aliyy: El-Aliyy, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce demektir.

  terimlerAbdu'l Azîm: El-Azim, azamet sahibi anlamınadır.

  terimlerAbdu'l Aziz: El-Azîz, yenilmeyen yegâne galip, izzet sahibi anlamınadır.

  terimlerAbdu'l Bâ'is: Ölümden sonra dirilten demekter.

  terimlerAbdu'l Bâki: Allah'ın bekasını gösterip fena-i külle erdiğinde onunla baki kıldığı kuldur.

  terimlerAbdu'l Bârî: Canlıları güzel bir şekilde yaratan demektir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın