Oyun Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerPapaz: Hıristiyanların din adamlarına verilen isim.

  terimlerPeygamber: Peygamber, haberci demektir. Peygamberler Allah'tan insanlara haber getiren elçilerdir. Allah çok merhametli olduğundan, insanlar bu dünyada da ö

  terimlerPropaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma.

  terimlerPut: Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne. Bir başka deyişle Allahü Teâlâya inanmayanlar

  terimlerRab: Yaratan, nimet veren ve terbiye eden anlamına gelir ve Yüce Allah'ın güzel isimlerindendir.

  terimlerRâbıta: Kalbini büyük velilerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma.

  terimlerRadıyallâhu Anh: Daha çok Eshâb-ı kirâmdan birinin ismi anıldığı veya yazıldığı zaman söylenen ve yazılan "Allahü teâlâ ondan râzı olsun" mânâsın

  terimlerRadiyallahü Anha: Hz. Muhammed (sav)'in zamanında yaşamış kadın sahabeler içindir, anlamı: Allah O'ndan razı olsun. Kısaltılmış şekli (R.Anha)dır.

  terimlerRadiyallahü Anhu: Muhammed'in zamanında yaşamış erkek sahabeler için kullanılır, anlamı: Allah O'ndan razı olsun demektir. Kısaltılmış şekli (R.a)dır.

  terimlerRahîm: Koruyan, acıyan, merhamet eden Allah. Allah'ın ahirette yalnızca müminlere merhamet etmesi.

  terimlerRahimehullah: Alimler için, anlamı: Allah'ın rahmeti üzerine olsundur. Kısdaltılmış şekli (Rh.) veya (Rh.A)'dır.

  terimlerRâhip: Hristiyanların din adamlarına verilen isim.

  terimlerRahle: Eski zamanlarda daha çok Kuran-ı Kerim'i okumak için yapılmış, üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak,

  terimlerRahman: Herkese, her canlıya merhamet eden Allah.

  terimlerRahman ve Rahîm: Allah'ın güzel isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen ve bağışlayan demektir.

  terimlerRahmet: 1-Allah'ın, yaratıklarına merhamet etmesi, bağışlaması ve lütufta bulunmasıdır. 2-Yağmur için de kullanılır.

  terimlerRahmetullahi Aleyh: Geçmişin İslam adına değerli şahsiyetlerinden bahsederken kullanılır Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun demektir. (R. Aleyh)'tir.

  terimlerRakk: Kur'ân'ın yazıldığı inceltilmiş derilere denir.

  terimlerRamazan: Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek aydır. Müslümanlar bu ayda gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirir. Bu ay, aynı zamanda

  terimlerRanuna: Hz. Peygamber (sav)'in Medine'ye hicret ettiğinde uğradığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk cuma namazını kıldığı vadi.

  terimlerRasul: Elçi, haber getiren, Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştıran peygamber. Kendisine kutsal kitap verilen peygamber.

  terimlerRasül: Kendisine kutsal kitap verilen peygamber.

  terimlerRaûf: Fazlasıyla merhametli, şefkatli, acıyan, esirgeyen.

  terimlerRavi: Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'in söz ve fiillerini rivayet eden her kişiye ravi denir.

  terimlerRavza: Hz. Peygamber (sav)'in kabrinin bulunduğu yere verilen isim.

  terimlerRavza-i Mutahhara: Temiz bahçe demektir. Bu tâbir; Medîne'de Mescid-i Nebevî'de Peygamberimiz (a.s.)'in kabri ile minberi arasındaki bölüme denir. 10x20 = 200 met

  terimlerRe'fet: Acıma, esirgeme, lütuf ve merhamet.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   38 39 40 41 42 43 44   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın