Oyun Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerNecâşi: Peygamber (sav)' in gıyabında cenaze namazı kıldırdığı Habeşistan kıralı.

  terimlerNecid: Arabistan'ın kuzey doğusunda bulunan Hicaz ile Dehna arasındaki bölge.

  terimlerNecis: Temiz olmayan şey, pisliğe bulaşan şey.

  terimlerNefer: Tek adam, kişi, şahıs.

  terimlerNefis: Öz varlık, kişilik.

  terimlerNesep: Soy, baba soyu.

  terimlerNeş'et etmek: Meydana çıkmak demektir.

  terimlerNezir: 1- Adak, özel bir akit ile iyi bir işi yapmayı veya kötü bir işi yapmamayı kendine farz etmek. 2- Allah'a tazimde bulunmak, onu büyüklemek

  terimlerNifak: İki yüzlülük, ara bozmaya çalışmak.

  terimlerNifas: Çocuğun doğumu arkasından kadınlardan gelen kan.

  terimlerNikâh: Evlenmek.

  terimlerNikâh-ı Bedel (Nikâhı Bedel): Cahiliye Döneminde eşlerin karşılıklı değiştirilmesi suretiyle yapılan nikâh.

  terimlerNikâh-ı Muta (Nikâhı Muta): Cahilliye Döneminde belli bir zaman için, belli bir ücret karşılığında yapılan nikâh.

  terimlerNikâh-ı Sigar (Nikâhı Sigar): Cahilliye Döneminde, mehir ve başlık parası vermemek için karşılıklı olarak kızların nikâh edilmesi.

  terimlerNimet: 1. İyilik, lütuf, ihsan. 2. İyi yaşamak için gerekli her şey. 3. Yiyecek, içecek, özellikle ekmek.

  terimlerNisâ (=Kadınlar) Tavafı: Haccın ve müfrede umrenin son ameli, son tavafı. Bu tavafın terki, ihrama giren kimsenin eşiyle cinsel ilişkide bulunmasının haram olmasına s

  terimlerNisap: 1- Zekât ve fıtır sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri yerine getirebilmek için Allah ve Resu

  terimlerNisap Miktarı: Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür.Nisap miktarı ise 80.18 gr. altın, altına eş değer para ya da mala sahip olmak zenginlik ölçüsüdür

  terimlerNiyâz: 1. Yalvarma, yakarma. 2. Duâ etmek demektir.

  terimlerNiyet: Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle Yüce Allah'a ibadette bulunmayı ve O'na

  terimlerNohut: Ağırlık ölçüsü; her bir nohut, 0,1953 gram ağırlığındadır.

  terimlerNoksan: Azlık, tam olmayış, eksiklik.

  terimlerNur: 1-Aydınlık, ışık, parıltı. 2-İlahî bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık.

  terimlerNur Dağı: İlk vahyin geldiği dağ.

  terimlerNüsha: 1- Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. 2- Gazete, dergi vb.nde sayı. 3- Benzer, aynı, kopya.

  terimlerOlağanüstü: Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan; beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan; büyük bir hayranlığa yol açan; h

  terimlerOlgun: Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   36 37 38 39 40 41 42   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1458

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın