Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Müstesna:1-Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan. 2-Kural dışı. devam

terimler Müşrik:Allah'a ortak koşan. Allah'a inandığı hâlde put veya benzeri şeyleri de ilah, tanrı edinen. devam

terimler Müt'a:Sözlükte zevk anlamında olan bu kelime din deyiminde geçici akit manasında kullanılır. Belirli bir devam

terimler Mütehayyir:Şaşmış, hayrette kalmış. devam

terimler Mütevazı:Alçak gönüllü. Gösterişsiz, iddiasız. devam

terimler Müttaki:Allah'tan sakınan. Dinî hükümlülükleri özenle yerine getiren. devam

terimler Müttefekun Aleyh:Buhari ve Müslim'in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir). devam

terimler Müttefik:Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan kimse, topluluk veya devlet, bağlaşık. devam

terimler Müvalat:Tavafın şavtlarını ara vermeden peşpeşe yapmak. devam

terimler Müvekkil:Kendisine vekil tutan; vekil tayin eden; vekâlet veren. devam

terimler Müzâraa:Ekim üzerine anlaşmak; yer sahibi ile ekincinin arasında yapılan anlaşma. Bu anlaşmayla mahsulden devam

terimler Müzdelife:İleri geçmek ve yaklaşmak anlamındaki "izdilâf" kökünden türeyen "Müzdelife", Arafat ile Mina aras devam

terimler Na'ş (Naaş):Cenaze, ceset. devam

terimler Na't:Peygamber Efendimizi övmek maksadıyla yazılan şiir türüdür. devam

terimler Naat:Hz. Peygamber (S.A.V.)'e duyulan derin sevgiyi dile getiren şiirler. devam

terimler Nafaka:Yiyecek parası, geçinmelik; yiyecek, giyecek, mesken gibi zarurî ihtiyaçları temine yetecek miktar devam

terimler Nafile:Farz, vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap kazanmak için yapılan ve ve Hz. Peygamber'in de ya devam

terimler Nafile Oruç:Nafile oruçlar; sünnet, müstahap, mendup diye isimlendirilirler. Bir gün öncesi veya bir gün sonra devam

terimler Nahle:Medine de bir yer. devam

terimler Naim Cenneti:Cennetin tabakalarından, bölümlerinden birisi. devam

terimler Nalın:Islak yerlerde giyilen bir tür terlik, takunya. devam

terimler Namahrem:Şer'î bakımdan mahrem olmayan; evlenmeleri şer'an mümkün olan; bir erkeğin veya kadının şer'an bak devam

terimler Namaz:İslam'ın beş şartından biri, gözümüzün nuru, günde beş vakit bizi rabbimizle buluşturan güzel bir devam

terimler Nâmütenahi:Sonsuz, ucu bucağı olmayan. devam

terimler Nankör:Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen. İyilikbilmez. devam

terimler Nâs Suresi:Kuranı Kerimin en son suresi. devam

terimler Nasihat:Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, öğüt. devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın