Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerMüstesna: 1-Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan. 2-Kural dışı.

  terimlerMüşrik: Allah'a ortak koşan. Allah'a inandığı hâlde put veya benzeri şeyleri de ilah, tanrı edinen.

  terimlerMüt'a: Sözlükte zevk anlamında olan bu kelime din deyiminde geçici akit manasında kullanılır. Belirli bir bedel ödeyerek belirli bir süre için beli

  terimlerMütehayyir: Şaşmış, hayrette kalmış.

  terimlerMütevazı: Alçak gönüllü. Gösterişsiz, iddiasız.

  terimlerMüttaki: Allah'tan sakınan. Dinî hükümlülükleri özenle yerine getiren.

  terimlerMüttefekun Aleyh: Buhari ve Müslim'in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).

  terimlerMüttefik: Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan kimse, topluluk veya devlet, bağlaşık.

  terimlerMüvalat: Tavafın şavtlarını ara vermeden peşpeşe yapmak.

  terimlerMüvekkil: Kendisine vekil tutan; vekil tayin eden; vekâlet veren.

  terimlerMüzâraa: Ekim üzerine anlaşmak; yer sahibi ile ekincinin arasında yapılan anlaşma. Bu anlaşmayla mahsulden bir miktarı yer sahibinin, bir miktarı da ek

  terimlerMüzdelife: İleri geçmek ve yaklaşmak anlamındaki "izdilâf" kökünden türeyen "Müzdelife", Arafat ile Mina arasında Harem sınırları içinde bir bölge

  terimlerNa'ş (Naaş): Cenaze, ceset.

  terimlerNa't: Peygamber Efendimizi övmek maksadıyla yazılan şiir türüdür.

  terimlerNaat: Hz. Peygamber (S.A.V.)'e duyulan derin sevgiyi dile getiren şiirler.

  terimlerNafaka: Yiyecek parası, geçinmelik; yiyecek, giyecek, mesken gibi zarurî ihtiyaçları temine yetecek miktardaki para veya eşya. Bazı kimselerin örneği

  terimlerNafile: Farz, vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap kazanmak için yapılan ve ve Hz. Peygamber'in de yapmış olduğu tüm ibadetler ve davranışlar

  terimlerNafile Oruç: Nafile oruçlar; sünnet, müstahap, mendup diye isimlendirilirler. Bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla beraber tutulan Aşure Günü orucu; 'E

  terimlerNahle: Medine de bir yer.

  terimlerNaim Cenneti: Cennetin tabakalarından, bölümlerinden birisi.

  terimlerNalın: Islak yerlerde giyilen bir tür terlik, takunya.

  terimlerNamahrem: Şer'î bakımdan mahrem olmayan; evlenmeleri şer'an mümkün olan; bir erkeğin veya kadının şer'an bakması yasak ve haram olan kimse.

  terimlerNamaz: İslam'ın beş şartından biri, gözümüzün nuru, günde beş vakit bizi rabbimizle buluşturan güzel bir ibadettir namaz. Namazın Kuranı Kerim

  terimlerNâmütenahi: Sonsuz, ucu bucağı olmayan.

  terimlerNankör: Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen. İyilikbilmez.

  terimlerNâs Suresi: Kuranı Kerimin en son suresi.

  terimlerNasihat: Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, öğüt.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   35 36 37 38 39 40 41   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın