Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerReinkarnasyon Tenasüh: Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek varlığını sürdürmesi, Hinduizm'de görülen bir inançtır. Dinimize göre bu Ahireti inkar etmek

  terimlerRekat: Namazın bölümlerinden her biri demektir. Şöyle ki: Bir namazda kıyam, rükû ve iki secdenin toplamı bir rekattır. Bir namazda iki kıyam, iki

  terimlerRemel: Sözlükte süratli gitmek, koşmak, bir şeyde ziyadelik, ilave gibi anlamlara gelen remel, dini bir kavram olarak tavafta kısa adımlarla koşarak

  terimlerRemy-i Cimar: Sözlükte remy atmak, ayıplamak ve yönelmek; cimar ise, çakıl taşları ve ateş koru, kor parçaları demektir. Remy-i cimâr ise, taş atmak de

  terimlerResul: İnsanlara Allah'ın buyruklarını bildiren, onları dine çağıran kimse, elçi, peygamber.

  terimlerRevatip: Revâtib sünnetler, düzenli olarak kılınan sünnetler demektir. Bunlar, Hz. Peygamber'in sünnetine uyularak vakit namazlarından önce veya sonra

  terimlerRıdvân: Cennette görevli meleklerin başı.

  terimlerRızık: Allah'ın canlılara yiyip içmeleri ve faydalanmaları için verdiği her türlü yiyecek, içecek şey, nimet, azık.

  terimlerRiayet etmek: Uymak, yerine getirmek.

  terimlerRic'î Talâk: Kocanın boşadığı hanımına, iddeti içinde, yeni bir nikâh akdi yapmaksızın dönme hakkı olan talâk.

  terimlerRida: Umre veya hac yapmak isteyen kimsenin ihrama girmek için mutat elbiselerini çıkararak büründükleri iki parça havlu türü örtüden baş hari

  terimlerRifâde: Kâbe'yi ziyârete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.

  terimlerRivayet: 1- Hz. Peygamber'in söz, onay ve eylemlerinin yazılı veya sözlü olarak sonraki nesillere metin ve senetleriyle aktarılması. 2- Bir olay, bir

  terimlerRiya: Söz, iş ve davranışlarında gösterişe yer vermek, inandığı gibi hareket etmemek. İkiyüzlülük.

  terimlerRu'yet-i Hilâl: Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal'in görülmesidir.

  terimlerRuh: Can, nefes, canlılık, insana hayat veren mahiyetini Allah'ın bildiği şey.

  terimlerRuhbanlık: Dünya işlerinden tamamen uzaklaşarak, manastırlarda, kiliselerde veya insanlardan uzak yerlerde kurulan ibadet yerlerinde sırf ahiret işleriyle

  terimlerRuhsat Haddi: İkamet yerinden, oranın ezanı duyulmayacak ve duvarı görülmeyecek uzaklıktaki mesafe ve ötesi.

  terimlerRuku: Namazda kıraatten sonra elleri dizlere koyup sırt yere paralel olarak eğilmektir. Rükuda iken 3 defa " Sübhâne rabbiyel azîm - Ey yüce Rabbim,

  terimlerRükn: Sözlükte köşe ve bir şeyin aslı anlamına gelen rükn, bir hac terimi olarak hac ve umre ibadetini meydana getiren ve yapılmaması, umre veya h

  terimlerRükû: Sözlükte eğilmek manasına gelir. Namazda eller dizlere erecek ve sırt ile baş, düz bir şekil oluşturacak biçimde öne doğru eğilmektir.

  terimlerRükûya Bitişik Kıyâm: Rükûya eğilmeden önce en son lahzada ayakta durma; ki namazın rüknüdür.

  terimlerRükün: 1- Bir şeyin aslını oluşturan parçalardan her biri; cüz, temel unsur. İbadetlerin farzları. 2- Bir şeyin temel direği, ibadetlerin temel

  terimlerRüşt: Erginlik.

  terimlerRüşvet: Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar.

  terimlerRütbe: Mertebe, derece, paye.

  terimlerSa'y(Say): 1-Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile Merve tepeleri arasında, dört gidiş üç geliş olmak üzere yedi defa gidip gelme

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   39 40 41 42 43 44 45   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1458

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın