eğitim sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerEş Aralık: İzohipsler haritaların ölçeğine uygun olarak belirlenen yükselti aralıkları ile çizilir. Bu aralığa izohips aralığı ya da eş aralık de

  terimlerEş derinlik eğrisi: Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, aynı derinlikteki noktaları birleştiren e

  terimlerEş yükselti Eğrisi: Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, aynı derinlikteki noktaları birleştiren e

  terimlerEtezien: Balkan Yarımadası'ndan Kuzey Ege kıyılarına doğru esen soğuk rüzgarlardır.

  terimlerEtnik: Bir kavme ait olan. O kavimle ilgili

  terimlerEtnik Grup: Belli bir toprak üzerinde aynı dili konuşan aynı yaşam kültürüne sahip insan grubunun oluşturduğu topluluğa temsili millete için kullanıl

  terimlerEtnoloji: Eski ve yeni toplumların kültürlerini inceleyen, maddi ve manevi kültür unsurlarını sistemli olarak açıklama, karşılaştırmalar yapmak sur

  terimlerEuro: Avrupa Birliği ülkelerinin para birimi

  terimlerEvapotransprasyon: Belli bir zaman süreci içinde toprak yüzeyi ve bitkilerden buharlaşma yoluyla su kaybı olayı.

  terimlerEvren (Kâinat, Kozmos): Bütün gök cisimlerinin içinde yer aldığı sınırsız ortam.

  terimlerEvrim: Zaman içinde değişme

  terimlerFalez (Yalıyar): Dalgalar aşındırma yaparken önce çarptıkları kıyı boyunca bir çentik açar. Buna dalga oyuğu denir. Dalga oyukları derinleştikçe üzerin

  terimlerFAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü.

  terimlerFasiyes: Genellikle tortullaşmanın, çökelmenin meydana geldiği ortam. Kara fasiyesi, deniz fasiyesi gibi.

  terimlerFauna: 1- Belirli bir bölgeye adapte olmuş(uyum sağlamış) ve o bölgede yaşamını sürdüren hayvan topluluğudur. 2- Bir ülke, bölge, özel bir

  terimlerFay: 1-Yerkabuğu hareketleri sırasında şiddetli yan basınç ve gerilme kuvvetleriyle blokların birbirine göre yer değiştirmesine fay denir. 2-Yer

  terimlerFay Açısı: Dikey düzlem ile fay düzlemin yaptığı açıya fay açısı denir.

  terimlerFay Atımı: Fay çizgisi boyunca hareket eden kütlelerin birbirlerine göre kayma miktarları. Örnek olarak fayın yatay atımı 20 m denildiğinde, kırılma s

  terimlerFay Aynası: Fay oluşumu sırasında yükselen ve alçalan blok arasındaki yüzey kayma ve sürtünme nedeniyle çizilir., cilalanır. Parlak görünen bu yüzey

  terimlerFay Hattı: 1- Yerkabuğunu oluşturan plakaların zayıf bölgelerinde meydana gelen depremler sonucu oluşan kırık bölge. 2- Yer kabuğunun çeşitli böl

  terimlerFay Kuşağı: Üzerinde çok sayıda fay bulunan, yer üstünde ve yer altında devam eden kuşak.

  terimlerFay Zonu: Bir deprem sırasında anmanın meydana geldiği yeryüzü alanı.

  terimlerFaylanma: Tektonik kuvvetlerin etkisiyle yer kabuğunu oluşturan kayaçların kırılması ve yer değiştirmesi sürecine verilen addır. Faylar, bir faylanma

  terimlerFeribot: Arabalar veya vagonlar ile içindeki yolcuları bir yakadan ötekine geçiren gemi.

  terimlerFırtına: Şiddetli rüzgâr ve bunun çöllerde veya denizlerde meydana getirdiği dalgalanmalar. Meteoroloji uzmanları, hızı saatte 100 km'yi geçen rüzg

  terimlerFilat: Kiltaşının (şist) yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur.

  terimlerFillit: Tortul kayaçlardan meydana gelen ince taneli başkalaşım kayacı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   11 12 13 14 15 16 17   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın