Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Eş Aralık:İzohipsler haritaların ölçeğine uygun olarak belirlenen yükselti aralıkları ile çizilir. Bu aralığ devam

terimler Eş derinlik eğrisi:Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, a devam

terimler Eş yükselti Eğrisi:Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, a devam

terimler Etezien:Balkan Yarımadası'ndan Kuzey Ege kıyılarına doğru esen soğuk rüzgarlardır. devam

terimler Etnik:Bir kavme ait olan. O kavimle ilgili devam

terimler Etnik Grup:Belli bir toprak üzerinde aynı dili konuşan aynı yaşam kültürüne sahip insan grubunun oluşturduğu devam

terimler Etnoloji:Eski ve yeni toplumların kültürlerini inceleyen, maddi ve manevi kültür unsurlarını sistemli olara devam

terimler Euro:Avrupa Birliği ülkelerinin para birimi devam

terimler Evapotransprasyon:Belli bir zaman süreci içinde toprak yüzeyi ve bitkilerden buharlaşma yoluyla su kaybı olayı. devam

terimler Evren (Kâinat, Kozmos):Bütün gök cisimlerinin içinde yer aldığı sınırsız ortam. devam

terimler Evrim:Zaman içinde değişme devam

terimler Falez (Yalıyar):Dalgalar aşındırma yaparken önce çarptıkları kıyı boyunca bir çentik açar. Buna dalga oyuğu denir. devam

terimler FAO:Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. devam

terimler Fasiyes:Genellikle tortullaşmanın, çökelmenin meydana geldiği ortam. Kara fasiyesi, deniz fasiyesi gibi. devam

terimler Fauna:1- Belirli bir bölgeye adapte olmuş(uyum sağlamış) ve o bölgede yaşamını sürdüren hayvan topluluğu devam

terimler Fay:1-Yerkabuğu hareketleri sırasında şiddetli yan basınç ve gerilme kuvvetleriyle blokların birbirine devam

terimler Fay Açısı:Dikey düzlem ile fay düzlemin yaptığı açıya fay açısı denir. devam

terimler Fay Atımı:Fay çizgisi boyunca hareket eden kütlelerin birbirlerine göre kayma miktarları. Örnek olarak fayın devam

terimler Fay Aynası:Fay oluşumu sırasında yükselen ve alçalan blok arasındaki yüzey kayma ve sürtünme nedeniyle çizili devam

terimler Fay Hattı:1- Yerkabuğunu oluşturan plakaların zayıf bölgelerinde meydana gelen depremler sonucu oluşan kırık devam

terimler Fay Kuşağı:Üzerinde çok sayıda fay bulunan, yer üstünde ve yer altında devam eden kuşak. devam

terimler Fay Zonu:Bir deprem sırasında anmanın meydana geldiği yeryüzü alanı. devam

terimler Faylanma:Tektonik kuvvetlerin etkisiyle yer kabuğunu oluşturan kayaçların kırılması ve yer değiştirmesi sür devam

terimler Feribot:Arabalar veya vagonlar ile içindeki yolcuları bir yakadan ötekine geçiren gemi. devam

terimler Fırtına:Şiddetli rüzgâr ve bunun çöllerde veya denizlerde meydana getirdiği dalgalanmalar. Meteoroloji uzm devam

terimler Filat:Kiltaşının (şist) yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonu devam

terimler Fillit:Tortul kayaçlardan meydana gelen ince taneli başkalaşım kayacı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın