Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Ekstrem:Aşırı, uç, sıra dışı. devam

terimler Eküdistans (Eşit aralık, sabit aralık):Topografya haritalarında bir biri ardından gelen eş yükselti (izohips) eğrileri arasındaki değişme devam

terimler Ekümen:Yerleşilmiş alanlar devam

terimler Ekvator:Kuzey ve Güney kutup noktalarından eşit uzaklıktaki noktalardan geçen daire. Yer yuvarlağının ekse devam

terimler Ekvatoral Alan:Ekvator çevresinde bulunan yerler Ekvator. devam

terimler Elektrik Santrali:Elektrik üretecek bir elektrik fabrikasıdır. devam

terimler Emisyon:Bir kaynaktan çevreye, bir takım maddeler veya enerji (gürültü, titreşim, radyasyon, ısı vb.) yayı devam

terimler Endemik:Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren canlı türleridir. devam

terimler Endemik Bitki:Dünyanın sadece belli bir bölgesinde bulunan ve belirli iklim şartlarında yetişen başka yerlerde y devam

terimler Enerji Akışı:Ekosistemde bir organizmadan diğerine enerji taşınmasıdır. devam

terimler Enerji Dönüşümü:Bir enerji biçiminin diğerine dönüşmesi. devam

terimler Enerji Korunması:İnşaat yasaları, toprak kullanım yönetmelikleri, ulaşım politikası ve alternatif enerjik kaynaklar devam

terimler Enerji Nakli Hatları:Enerji santrallerinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş enerjinin, santrallerden dağıtıldığı devam

terimler Enflasyon:Ekonomide belli bir mal ve hizmetler bütünü için karşılık gelen maddi değerin sürekli ve hissedili devam

terimler Enine Boğaz:Her iki kıyıda türlü yapıda ve çoğunca yapı ile kıyı uzanışının birbirine uymadığı deniz boğazı. B devam

terimler Enlem:1- Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç paraleli olan Ekvator'a uzaklığının açısal değ devam

terimler Enlemin Etkileri:(Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe değişen özellikler) 1. İklim. 2. Güneş ışınlarının dü devam

terimler Entansif Tarım ( İntansif Tarım ):Modern yöntemlerle yapılan verimi yüksek tarım devam

terimler Entegrasyon:Yabancıların kültürel özelliklerini yitirmeden başka toplumlarla bütünleşmesi devam

terimler Epirejonez:Yer kabuğunda meydana gelen geniş alanlı alçalma ve yükselmelerdir. Aynı zamanda kıta oluşum sürec devam

terimler Epirojenez:1- Yer kabuğunda meydana gelen geniş alanlı alçalma ve yükselmelerdir. Aynı zamanda kıta oluşum sü devam

terimler Episantr (Dış Merkez):Odak noktasına en yakın olan yeryüzündeki noktadır. Burası aynı zamanda depremin en çok hasar yapt devam

terimler Erg:Afrika'da kumlardan oluşan çöllere verilen isim devam

terimler Erime Dolini:Kalker yüzeyler üzerinde, yağış sularının eritmesiyle oluşan karstik şekildir. Erime dolinlerinin devam

terimler Erken Otlatma:Otlar büyümeden otlakta hayvan otlatma. Böyle durumda hayvanlar, otları kısa sürede tüketerek saha devam

terimler Erozyon:1-Bir varlığın veya değerin yerine gelmeyecek şekilde ortadan kaybolması anlamındadır. Coğrafya'da devam

terimler Estuar:Gelgitin görüldüğü kıyılarda su basmasına uğrayan akarsu ağzı devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın