Eğitim Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimler0 Metre İzohipsi: İzohips eğrilerinin başlangıç yeri deniz seviyesidir (0 metre). 0 metre değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan çizgiye 0 m

  terimlerAa: Katılaştığı zaman pürüzlü ve çatlaklı bir yüzeye sahip olan lav türü.

  terimlerAbisal Düzlük: Kıta sahanlığının ötesinde uzanan ve ortalama derinliğin 4000 m olduğu okyanus tabanı.

  terimlerAbiyotik Faktör: Fiziki faktör. Örnek: İklim, toprak şartları vb.

  terimlerAbrazyon: Dalga aşındırması.

  terimlerAbsorbsiyon: Soğurmak. Işık veya ısının başka bir cisim içinden geçerken bir kısmının emilmesi, alıkonulması.

  terimlerAbsorpsiyon (Soğurma, Emme): Atmosfer'in Güneş ışınlarını emmesi ve soğurması olayı.

  terimlerAçık Hava: Bulutsuz yada hemen hemen bulutsuz, görüş uzaklığı iyi zamanlar için kullanılan bir terim.

  terimlerAçık Havza: Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Türkiye'deki başlıca büyük akarsular buna örnektir.

  terimlerAçık İşletme: Madencilikte toprağın üst kısmının kazılarak yüzeye yakın madenlerin çıkartıldığı açık saha işletmesi.

  terimlerAçısal Hız: 1- Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır. Dünya, ekseni çevresindeki hareketi s

  terimlerAda: Deniz ya da göl suları ile çevrili küçük kara parçası. Dört tarafı sularla çevrili kara parçası.

  terimlerAda Devleti: Ana bölgesi bir ya da daha fazla adadan oluşan ülkedir.

  terimlerAdaptasyon: Canlıların çevreye uyumunu sağlayarak yaşama ve çoğalma şanslarını artıran kalıtsal özellikleri.

  terimlerAdyabatik Isınma: Bir dağı aşan hava kütlesinin sıkışma sonucunda ısınması. Böyle bir hava kütlesi her 100 m alçaldığında 1° C ısınır.

  terimlerAerosol: 1- Havada asılı duran toz parçacıkları. Dalgaların etkisiyle patlayan su damlacıkları içinden atmosfere geçen tuzlardır. 2- Atmosferde a

  terimlerAfel: Güneş elips şeklindeki yörüngenin tam ortasında değildir.Bu nedenle yıl içinde Dünya Güneşe bazen yaklaşır, bazende uzaklaşır.En uzak

  terimlerAfet: 1- Can ve mal kaybına yol açan olaylar. Bunların çoğu doğaldır. Çığ, sel, deprem gibi. Ayrıca yangın gibi insan kaynaklı afetlerde vardı

  terimlerAfet Bölgesi: Deprem, volkonik olay, sel, çığ, heyelan ve orman yangını gibi doğal afetlerin meydana gelebileceği alanlar.

  terimlerAflörman: Bir hizaya getirme.

  terimlerAGIK: Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının kısaltılmış adı. Türkiye bu teşkilatın üyesidir.

  terimlerAglomera: Yanardağın püsküren özeğinden fırlatılmış ya da köşeli lav ve komşu tortul parçalarından bileşik, genel olarak koni üzerinde ya da ya

  terimlerAğıl: Hayvanların barındığı, çevresi taş veya ahşap ile çevrili yerlere ağıl adı verilmektedir. Ağıllar zamanla nüfusun artmasına bağlı ol

  terimlerAğır Metaller: Kurşun, cıva, çinko gibi çevre açısından tehlikeli nitelik taşıyan metaller.

  terimlerAğız: Akarsuyun denize ulaştığı yer.

  terimlerAhır: Büyükbaş hayvanların barındırıldıkları, bakıldığı yapı.

  terimlerAhır Hayvancılığı: Hayvanların kapalı yerlerde (ahırlarda) kuru yemlerle beslenmesine dayalı olarak yapılan hayvancılık.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın