Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Fitocoğrafya:Bitki coğrafyası. devam

terimler Fiyord:Buzul aşındırması sonucu oluşan vadilerin deniz suları altında kalmasıyla oluşan girintili çıkıntı devam

terimler Fiziki Harita:Yeryüzü şekillerini (ova, dağ, plato, sırt, boyun vb), yer şekillerinin yükselti ve eğim gibi fizi devam

terimler Fiziki Haritalar:Yeryüzünün kabartı ve çukurluklarını gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır. Fiziki harita devam

terimler Flora:1- Yeryüzünün belirli bölgelerinde ya da denizlerinde bir kara parçasında ya da bir ülkede bütün b devam

terimler Fosil:Jeolojik devirler boyunca yaşamış canlıların kayalar ve toprak içinde bulunan taşlamış kalıntıları devam

terimler Fosil:Jeolojik devirler boyunca yaşamış canlıların taşlamış kalıntılarına fosil denir. devam

terimler Fosil Yakıt:Taş kömürü, linyit gibi, bitkilerin zamanla yer altında fosilleşmesi sonucu oluşmuş yakıt maddele devam

terimler Fosil Yakıtlar:Kömür, petrol, doğal gaz gibi yenilenemeyen, canlı atıklardan oluşan doğal organik yakıtların tümü devam

terimler Frigofrik:Soğutma özelliği olan, soğutucu devam

terimler Gabro:Amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan bir tür iri taneli kaya. devam

terimler Galaksi (Gökadası):Milyonlarca yıldız sisteminin oluşturduğu sistem. devam

terimler Galeri:Bir birine bağlı yer altı boşlukları. devam

terimler Galeri Ormanları:Savanlardaki, küçük akarsu boylarında görülen, çoğunlukla 50-100 m genişliğinde, bir akarsu ağı bi devam

terimler GAP:Güneydoğu Anadolu Projesi kısaltılmış hali devam

terimler Garig:Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü makilerin tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkan diz boyu yüks devam

terimler Gayzer:1- Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklar devam

terimler Gecekondu:1- İmar mevzuatına (kanun ve yönetmeliklerine) aykırı olarak yapılmış kaçak meskenler. 2- İzins devam

terimler Geçici Yerleşme:Yılın belli bir süresi boyunca kullanılan yerleşim. devam

terimler Geçit:İki alçak alanı birbirinden ayıran sıradağlar üzerinde ulaşımın en kolay yapıldığı vadi ya da boyu devam

terimler Gel-Git:Ay'ın ve Güneş'in çekim gücünün etkisiyle Dünya'daki su kütlelerinin alçalması ve yükselmesi olayı devam

terimler Geleceğin Dünyası:Küresel iklim sistemindeki değişimlerin Dünyayı nasıl etkileyeceğine ilişkin tahminlerdir. devam

terimler Gelenek:Bir toplumda, zaman içinde meydana gelen kültür birikiminin sonucunda oluşmuş davranışlar bütünü. devam

terimler Gelgit (Medcezir):Ay' ın çekimi nedeniyle deniz sularının kabarıp çekilmesi devam

terimler Gelişmişlik:Yerleşim birimlerinin çeşitli kriterlere göre sosyal ve ekeonomik yönden istatistiksel olarak değe devam

terimler Geniş Yapraklı Orman:Kışın yaprağını döken orman kayın, meşe, gürgen, kestane gibi. devam

terimler Geoit:Yerkürenin, kutuplardan basık Ekvator'dan şişkince kendine has şeklinin ismidir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın