Eğitim Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerFitocoğrafya: Bitki coğrafyası.

  terimlerFiyord: Buzul aşındırması sonucu oluşan vadilerin deniz suları altında kalmasıyla oluşan girintili çıkıntılı kıyı.

  terimlerFiziki Harita: Yeryüzü şekillerini (ova, dağ, plato, sırt, boyun vb), yer şekillerinin yükselti ve eğim gibi fiziki özelliklerini gösteren haritalardır. B

  terimlerFiziki Haritalar: Yeryüzünün kabartı ve çukurluklarını gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır. Fiziki haritalar hazırlanırken eş yükselti ve e

  terimlerFlora: 1- Yeryüzünün belirli bölgelerinde ya da denizlerinde bir kara parçasında ya da bir ülkede bütün bitki örtüsü topluluğudur. 2- Bir jeo

  terimlerFosil: Jeolojik devirler boyunca yaşamış canlıların kayalar ve toprak içinde bulunan taşlamış kalıntılarına fosil denir.

  terimlerFosil: Jeolojik devirler boyunca yaşamış canlıların taşlamış kalıntılarına fosil denir.

  terimlerFosil Yakıt: Taş kömürü, linyit gibi, bitkilerin zamanla yer altında fosilleşmesi sonucu oluşmuş yakıt maddeleri.

  terimlerFosil Yakıtlar: Kömür, petrol, doğal gaz gibi yenilenemeyen, canlı atıklardan oluşan doğal organik yakıtların tümü.

  terimlerFrigofrik: Soğutma özelliği olan, soğutucu

  terimlerGabro: Amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan bir tür iri taneli kaya.

  terimlerGalaksi (Gökadası): Milyonlarca yıldız sisteminin oluşturduğu sistem.

  terimlerGaleri: Bir birine bağlı yer altı boşlukları.

  terimlerGaleri Ormanları: Savanlardaki, küçük akarsu boylarında görülen, çoğunlukla 50-100 m genişliğinde, bir akarsu ağı biçiminde uzanan ve sürekli yeşil kalab

  terimlerGAP: Güneydoğu Anadolu Projesi kısaltılmış hali

  terimlerGarig: Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü makilerin tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkan diz boyu yüksekliğinde olan çalı toplulukları.

  terimlerGayzer: 1- Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır. 2- Düzenli veya düzensiz aralı

  terimlerGecekondu: 1- İmar mevzuatına (kanun ve yönetmeliklerine) aykırı olarak yapılmış kaçak meskenler. 2- İzinsiz yapılan ve altyapı ihtiyaçları devl

  terimlerGeçici Yerleşme: Yılın belli bir süresi boyunca kullanılan yerleşim.

  terimlerGeçit: İki alçak alanı birbirinden ayıran sıradağlar üzerinde ulaşımın en kolay yapıldığı vadi ya da boyunlar.

  terimlerGel-Git: Ay'ın ve Güneş'in çekim gücünün etkisiyle Dünya'daki su kütlelerinin alçalması ve yükselmesi olayıdır. Ancak Ay, Dünya'ya en yakın gö

  terimlerGeleceğin Dünyası: Küresel iklim sistemindeki değişimlerin Dünyayı nasıl etkileyeceğine ilişkin tahminlerdir.

  terimlerGelenek: Bir toplumda, zaman içinde meydana gelen kültür birikiminin sonucunda oluşmuş davranışlar bütünü.

  terimlerGelgit (Medcezir): Ay' ın çekimi nedeniyle deniz sularının kabarıp çekilmesi

  terimlerGelişmişlik: Yerleşim birimlerinin çeşitli kriterlere göre sosyal ve ekeonomik yönden istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen değerlere g

  terimlerGeniş Yapraklı Orman: Kışın yaprağını döken orman kayın, meşe, gürgen, kestane gibi.

  terimlerGeoit: Yerkürenin, kutuplardan basık Ekvator'dan şişkince kendine has şeklinin ismidir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın