Eğitim Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerGerçek Alan: Yer şekillerinin engebe, eğim ve yükseltilerini dikkate alarak hesaplanan alandır. Türkiye'nin gerçek alanı 814.578 km² 'dir.

  terimlerGeri Dönüşüm: Ekonomik değeri olmayan atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi durumudur.

  terimlerGevşek Zemin: Suya doygun, gevşek kum/kumlu zeminler, tekrarlı yükler etkisinde, sıkışma.

  terimlerGezegen: Yıldızların çekim alanlarında bulunan ve yıldız çevresinde dönen gök cisimleridir.

  terimlerGideğen: Bir gölün sularını dışarıya boşaltan akarsu

  terimlerGlasye: Buzul

  terimlerGMT: Greenwich orta saati

  terimlerGnays: Granitin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur.

  terimlerGondwana: Pangaeon'un ikiye ayrılmasıyla güneyde oluşan kara parçası.

  terimlerGöç: 1- Nüfusun geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesidir. Göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur. Bir bölgedeki nüfusun,

  terimlerGöçebe: Sürekli olarak belirli bir meskende oturmayan.

  terimlerGöçler: Nüfusun geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesidir. Göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur. Bir bölgedeki nüfusun, art

  terimlerGök: İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay.

  terimlerGökadası: Galaksi.

  terimlerGöktaşı: Yeryüzüne düşen meteorlar, asteoroid.

  terimlerGökyüzü: Atmosferin gözle görünen bölümü.

  terimlerGöl: Karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş ve belirli bir akıntısı olmayan durgun su kütlelerine göl denir. Göller tek tek bulundukları gib

  terimlerGölet: Genellikle gölden küçük ve havuzdan büyük, doğal ya da yapay olarak yapılmış su oluşumu.

  terimlerGraben: Çöküntü hendeği. Kırık hatlar üzerinde çökme ile oluşmuş oluk. Yer kabuğunun kırılarak çökmesi ile oluşan çöküntü sahası.

  terimlerGrafik Ölçek: Haritalardaki küçültme oranını çizgi grafiği üzerinde gösteren ölçek türüdür. Kesir ölçeğe göre düzenlenir ve santimetre (cm)'nin

  terimlerGranit: İç püskürük bir taştır. Kuvars, mika ve feldspat mineralleri içerir. Taneli olması nedeniyle mineralleri kolayca görülür. Çatlağı çok

  terimlerGrup Vakti: Güneşin batış anında ortaya çıkan kızıllık, batış anı

  terimlerGuvernör: Devlet bankasını yöneten kimse.

  terimlerGünberi (Perihel): Dünya'nın, Güneş'e en çok yaklaşıp, yörüngede en hızlı döndüğü gündür. Dünya Günberi konumuna 3 Ocak'ta gelir.

  terimlerGüneş Enerjisi: Güneş'in çekirdeğinde yer alan hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon süreciyle açığa çıkan ışıma enerjisidir.

  terimlerGüneş Günü: Herhangi bir meridyen Güneş'in tam karşısında iken Dünya bir turunu atarak aynı meridyenin tam karşına gelmesine kadar geçen süredir.

  terimlerGüneş Pilleri: Güneş ışınımını doğrudan elektrik enerjisine çeviren aygıtlar.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın