Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Efüzit:Lavların pasif bir şekilde çıkmasıdır. Genellikle büyük hacimli ve bazaltiktir. Efüzif volkanizmad devam

terimler Eğim:1- İki nokta arasındaki yatay mesafenin, yükselti farkına oranı. Belirli bir yatay uzaklıkta bulun devam

terimler Ekinoks:Gece gündüz eşitliği (21 Mart - 23 Eylül). Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınl devam

terimler Ekliptik:Dünya'nın yörüngesinden geçtiği varsayılan düzleme Ekliptik veya Yörünge Düzlemi denir. devam

terimler Ekocoğrafya:Ekolojiye coğrafi yöntemle yaklaşım, ekolojik coğrafya devam

terimler Ekoloji:Çevre bilimi devam

terimler Ekoloji:Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri ve etki devam

terimler Ekolojik Denge:İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan koşulların bü devam

terimler Ekolojik Döngüler:Doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi ve bunun sonsuz devamı. devam

terimler Ekolojik Konum:Bir türün yaşamını sürdürmesi için gerekli tüm koşulları sağlayan ekolojik yaşama ortamı. devam

terimler Ekolojik Sistem:Canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkileri. devam

terimler Ekonomi (İktisat):Bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, ye devam

terimler Ekonomi Haritaları:Dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün ekonomik özelliklerini gösteren haritalardır. Bu haritalar devam

terimler Ekonomik Coğrafya:Ekonomik olayların yeryüzünde, bir ülke de, bir bölgede dağılışını, bunlarla öteki coğrafya olayla devam

terimler Ekonomik Faaliyet:Sermaye, emek ve ham maddenin birleştirilerek anlam kazanmasıdır. devam

terimler Ekonomik Fonksiyon:Bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, ye devam

terimler Ekonomik Kalkınma:Ulusun tutumlu ve çok üretici olması, tüketimlerini mal değişimine konu yapabilmesi ve sonuç olara devam

terimler Ekonominin Sosyal Etkisi (Sosyoekonomi):Ekonomi ve toplumsal değerler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. devam

terimler Ekonomiyi Etkileyen Faktörler:Ekonominin gelişimine ya da geri kalmasına sebep olan coğrafi ve toplumsal unsurlardır. devam

terimler Ekosfer (Biyosfer):Dünya üzerindeki canlı cansız unsurların kendi içindeki etkileşimini içeren en büyük ekosistemdir. devam

terimler Ekosistem:1- Belli bir alanda yaşayan ve birbiriyle ve cansız ortamla ilişki içinde olan kendi içinde yeterl devam

terimler Ekoturizm:Çevreyi koruyan, halkın refahını gözeten doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahattir. devam

terimler Eksen:Dünya' nın yada başka bir gök cisminin merkezinden geçen ve bir ucundan öbürüne uzanan hayali çizg devam

terimler Eksen Eğikliği:Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında bulunan 23° 27'lik açıdır. devam

terimler Eksosfer (Jeokronyum):Atmosferin en üst tabakasıdır. devam

terimler Eksplozif:Magmanın patlamalı ve proklastik madde yönünden zengin olan aktivesidir. Büyük hacimli silisli ve devam

terimler Ekstansif (Geleneksel) Tarım:Az emek ve az giderle yapılan tarım yöntemidir. Modern tarım yöntemleri uygulanmaz, nadas sık kull devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın