Eğitim Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerEfüzit: Lavların pasif bir şekilde çıkmasıdır. Genellikle büyük hacimli ve bazaltiktir. Efüzif volkanizmada patlama söz konusu değildir, lav akınt

  terimlerEğim: 1- İki nokta arasındaki yatay mesafenin, yükselti farkına oranı. Belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükseklik ayrılığ

  terimlerEkinoks: Gece gündüz eşitliği (21 Mart - 23 Eylül). Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği

  terimlerEkliptik: Dünya'nın yörüngesinden geçtiği varsayılan düzleme Ekliptik veya Yörünge Düzlemi denir.

  terimlerEkocoğrafya: Ekolojiye coğrafi yöntemle yaklaşım, ekolojik coğrafya

  terimlerEkoloji: Çevre bilimi

  terimlerEkoloji: Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekol

  terimlerEkolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan koşulların bütünü.

  terimlerEkolojik Döngüler: Doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi ve bunun sonsuz devamı.

  terimlerEkolojik Konum: Bir türün yaşamını sürdürmesi için gerekli tüm koşulları sağlayan ekolojik yaşama ortamı.

  terimlerEkolojik Sistem: Canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkileri.

  terimlerEkonomi (İktisat): Bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerçekleş

  terimlerEkonomi Haritaları: Dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün ekonomik özelliklerini gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla endüstri kuruluşların

  terimlerEkonomik Coğrafya: Ekonomik olayların yeryüzünde, bir ülke de, bir bölgede dağılışını, bunlarla öteki coğrafya olaylarının karşılıklı ilgisini araşt

  terimlerEkonomik Faaliyet: Sermaye, emek ve ham maddenin birleştirilerek anlam kazanmasıdır.

  terimlerEkonomik Fonksiyon: Bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerçekleş

  terimlerEkonomik Kalkınma: Ulusun tutumlu ve çok üretici olması, tüketimlerini mal değişimine konu yapabilmesi ve sonuç olarak yaşam düzeyini ve yoğaltım gücünü y

  terimlerEkonominin Sosyal Etkisi (Sosyoekonomi): Ekonomi ve toplumsal değerler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.

  terimlerEkonomiyi Etkileyen Faktörler: Ekonominin gelişimine ya da geri kalmasına sebep olan coğrafi ve toplumsal unsurlardır.

  terimlerEkosfer (Biyosfer): Dünya üzerindeki canlı cansız unsurların kendi içindeki etkileşimini içeren en büyük ekosistemdir.

  terimlerEkosistem: 1- Belli bir alanda yaşayan ve birbiriyle ve cansız ortamla ilişki içinde olan kendi içinde yeterli bitki ve hayvan topluluğu. 2- Yaşama bir

  terimlerEkoturizm: Çevreyi koruyan, halkın refahını gözeten doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahattir.

  terimlerEksen: Dünya' nın yada başka bir gök cisminin merkezinden geçen ve bir ucundan öbürüne uzanan hayali çizgi

  terimlerEksen Eğikliği: Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında bulunan 23° 27'lik açıdır.

  terimlerEksosfer (Jeokronyum): Atmosferin en üst tabakasıdır.

  terimlerEksplozif: Magmanın patlamalı ve proklastik madde yönünden zengin olan aktivesidir. Büyük hacimli silisli ve felsik volkanların tamamına yakını eksploz

  terimlerEkstansif (Geleneksel) Tarım: Az emek ve az giderle yapılan tarım yöntemidir. Modern tarım yöntemleri uygulanmaz, nadas sık kullanılır, birim alandan alınan ürün ve veri

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   9 10 11 12 13 14 15   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın