Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Şerh Nedir? Şerh Hakkında Kısaca Bilgi

Şerh Terimi Hakkında Bilgiler

ŞerhKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Şerh:
Açma, ayırma. Bir anlatım veya kitabı açıklama, yorumlama. Bir şeyi açıklamak amacıyla yazılmış kitap. Açık ve ayrıntılı anlatma.

 

ŞerhHukuk Terimi Olarak Şerh:
Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim

 

ŞerhHukuk Terimi Olarak Şerh:
Şahsi hakları, temlik (devir) sınırlamalarını ve geçici tescilleri tapu kütüğünde belirten yazıların (kayıtların) genel adı.

 

ŞerhEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Şerh:
Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır. Örnek; ihtiyati tedbir, haciz, satış vaadi gibi.

 

ŞerhYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Şerh:
Bir kitabın ibaresini kelime kelime açıp izah ederek yazılan kitap.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Tehevvür: Öfkelenme, köpürme. devam et

box Azap: 1. Ceza, elem, içkence, şiddetli acı hissi, bedensel ve ruhsal sıkıntı, çile, eziyet. 2. Suç olarak kabul edilen davranışlara uygulanan yaptırımlar devam et

box İfa: Bir şeyi tam ve mükemmel bir biçimde yapma, yerine getirme, ödeme, eda etme. Sorumluluk çağındaki insanların Allah’ın isteklerini şartlarına uygun bir devam et

box İtikat: İnanma, inan, inanç. devam et

box İstikamet: 1. Hak yolda olma, hak yola girme, doğruluk, dürüstlük, adalet, denge, dürüstçe yaşama. 2. İslam’ı kabul edip, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan i devam et

box Kefen: Ölünün gömülmeden önce sarıldığı beyaz bez, yakasız gömlek, yakasız mintan. devam et

box Ukûbat: Cezalar demektir. İslâm kültüründe suç kabul edilen filleri işleyenlere dünyada ve ahirette verilecek karşılığın bütününü ifade eder. devam et

box Mahsus: 1. Özgü. 2. Biri veya bir şey için ayrılmış. 3. Özel. 4. Özellikle. devam et