Eğitim Sitesi

Paspartu Nedir? Paspartu Hakkında Kısaca Bilgi

Paspartu Terimi Hakkında Bilgiler

Sanat Terimi Olarak Paspartu:

Ortası boş olarak, çerçeve şeklinde kesilmiş mukavva ya da kartonlara denir. Bunlar resim fotoğraf ve yazıların çevresine geçirilerek, resim çerçevesi ile resim arasında bir boşluk meydana getirir. Paspartular resme daha rahat bakma ve küçük bir resme büyük bir çerçeve takma kolaylığı sağlar.

 

Fotoğrafçılık Terimi Olarak Paspartu:

Bir resmin, çevresinde genişçe bir çerçeve oluşturacak biçimde ortasına yerleştirildiği kalın karton veya mukavva üzerinde yapılan sergiye hazırlık çalışmasına verilen isim. Paspartu üzerinde eserin kendisinden başka, eser sahibini ve eserin adına ilişkin bilgiler yer alır.

 

  Benzer Sanat Terimleri

  Ağaç Baskı: Bu baskı tipinde Kalıp olarak düzgün yüzeyli ağaç, oyma ve kazımaya elverişli muşambalar (linolyum / Linol baskı) kullanılır.

  Sanatta Disiplinlerarasılık: Bir sanat çalışmasında sanat alanları ile sanat dışı alanlar arasında ilişki kurmaktır.

  Çizgisel (Linear): 1- Bir yüzey üzerinde bir çizgi doğrultusunda yapılmış ya da düzenlenmiş betileri ve ya öğeleri niteler. 2- İnce kontur çizgileriyle oluşturulmuş betileri ve bu tür betileri içeren resimsel yapıtları niteler.

  Öykü: Ayrıntılarıyla anlatılan olay.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sanat Terimleri Sözlüğü