Eğitim Sitesi

Norm Nedir? Norm Hakkında Kısaca Bilgi

Norm Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Norm:

Gruptaki etkileşim sürecinde ortaya çıkan ve üyelerin grup içinde nasıl davranacaklarını belirleyen kural ve beklentiler bütünüdür.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Norm:

Yargılama ve değerlendirmelerin kendisine göre yapıldığı ölçüt; uyulması gerekli kural.

 

Hukuk Terimi Olarak Norm:

Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum, düzgü.

 

Matematik-Geometri Terimi Olarak Norm:

Bir vektörün boyu veya uzunluğu.

 

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Norm:

Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum.

 

Satranç Terimi Olarak Norm:

Belli bir başarının FIDE tarafından onaylanması.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  İletişim: Bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol ve baş hareketleri, konuşma yoluyla ya da yazı, telefon, radyo, televizyon gibi bildirişim araç ve gereçlerinden yararlanarak bir kimseden başka bir kimseye iletimi.

  Kural: Sınıfta öğrenciden beklenen ve yapmaması gereken davranışları gösteren ifadelerdir.

  İnsancı Yaklaşım: İnsan doğasının iyiye yönelik olduğunu, insan değerlerini savunan felsefi/psikolojik yaklaşım.

  İpucu: Öğrencilerin harekete geçirilmesine ve istenilen davranışın yapılmasına yardımcı olan davranışlar.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü