Eğitim Sitesi

Nedensellik Nedir? Nedensellik Hakkında Kısaca Bilgi

Nedensellik Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Nedensellik:

Her olayın bir nedeninin olması durumudur. Neden - Sonuç ilişkisi

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Nedensellik:

1- Nedenin etki ile,sebebin sonuç ile olan zorunlu ilişkisi.

2- Zaman dizisi içinde, biri olmadan diğerinin de ortaya çıkamayacağı iki olay, fenomen, ya da süreç arasındaki zorunlu ilişki.

3- Her olayın bir nedeni olduğunu ve aynı nedenin, aynı koşullar altında aynı sonucu meydana getirdiğini dile getiren ilke. Determinizm.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Arkeoloji: Kazı bilimidir, uzak ya da yakın geçmişte yaşamış insan topluluklarının ve onların oluşturdukları siyasi ve sosyal yapıların ve tüm maddi kültür varlıklarının ortaya çıkarılıp incelenmesi ve insanlığın yararına sunulmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.  Bu kazıların yapıldığı alanlara turist akını olmakta ve milli gelire katkı sağlamaktadır.

  Epigrafi:  Anıtlar ve kitabeler bilimi. Eski anıtların ve kitabelerin okunmasında ve aydınlatılmasında etkilidir.

  Yardımsever: Başkalarına yardımda bulunmaktan haz duyan kişi.

  Beceri: 1. Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet. 2. Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü