Eğitim Sitesi

Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

  Acemioğlanlar Ocağı

  Devşirmelerin yetiştirilip hazırlandığı ocaktır. Bunlardan zeki olanlar Enderun'a (saray okulu) gönderilir, diğerleri yeniçeri ocağına ve diğer ocaklara alınırdı. I. Murat döneminde oluşturulmuştur.

  Acente

  Bir kuruluşun yaptığı işi kazanç karşılığı onun adına yürüten iş yeri.

  Ada

  Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır.(Kıbrıs)

  Adem-i Merkezi Üniter Devlet

  Bazı devlet faaliyetlerinin kamu kişileri tarafından yürütüldüğü devlettir.

  Adet

  Bir toplumda nesilden nesile geçen ,halk arasında uygulanan iyilik ve kötülük,değer hükümlerine göre yapılması ve yapılmaması gereken davranışları belirten kurallardır. Gelinlik giymek gibi.

  Adres

  Bir kimsenin kendisini aradıkları zaman bulabilmesi için gösterdiği yer.

  Afet

  Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.

  Aforoz

  Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası.

  Ahi

  Ahilik ocağından olan kimse.

  Ahidname

  Bir şeyin yapılması için söz verildiğini gösteren belge.

  Ahilik

  Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkâr loncalarının öncüsü sayılan sosyal örgütlenme.

  Şehirlerde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini ve ekonomik özellikte bir teşkilattır. "ahi" kelimesi "kardeş" anlamına gelir. Ahiler, esnaf, tüccar ve diğer sahalardaki meslek grupları örgütlenmelerini sağlamış, böylece yerleşim merkezlerinde sosyal ve ekonomik düzenin kurulması yanında kültürün de gelişmesini sağlamıştır. Ustalığı tamamlayan kişiye Şet Töreni düzenlenir. Ahi babadan aldığı izine Destur denir. Ahilik eğitimde çırağın ahlâki eğitimine de çok önem verilirdi.
  Ahilik teşkilatının kurucusu, Ahi Evran'dır. Aslı adı Şeyh Mahmut Nasuriddin'dir.

  Ahlâk

  Toplumun iyi ve doğru kabul edilen davranışları yapmak kötü ve yanlış kabul edilen davranışları yapmamaktır.

  Aidiyet

  Kendini bir yere, topluluğa, aileye, millete ait hissetmek.

  Aile

  1. Evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

  2. Anne, baba ve evlenmemiş çocukların oluşturduğu toplum içindeki en küçük bütün.

  Ajans

  Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş.

  Akarsu

  Yağmur, kaynak, buz ve kar sularının bir yatak içinde toplandıktan sonra, bir eğilim doğrultusunda akıp giden sulardır. Akarsuların en küçüğü deredir. Dereler birleşerek çayları oluşturur. Çayların birleşmesiyle de en büyük akarsu olan ırmaklar (nehirler) oluşur.
  En uzun nehir Kızılırmak'tır.
  Asi ve Meriç yurt dışından ülkemize gelir.
  Fırat, Dicle Aras ülkemizden Yurt dışına gider.

  Akçe

  Küçük gümüş Osmanlı parası.

  Akdeniz

  Kıbrıs Adası'nı çevreleyen ve birçok ülkeye kıyısı olan deniz.

  Akın

  Düşman ülkelerine yapılan askeri harekat, saldırı, baskın.

  Akıncı

  Osmanlı Devleti askeri teşkilatında sınır bölgelerinde düşman ülkelerine ani baskınlar düzenleyip yıpratma harekâtında bulunan hafif süvari (atlı) gruplarına verilen ad.

  Diğer Sosyal Bilgiler Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1105

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa