Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

terimler Acemioğlanlar Ocağı:Devşirmelerin yetiştirilip hazırlandığı ocaktır. Bunlardan zeki olanlar Enderun'a (saray okulu) gö devam

terimler Acente:Bir kuruluşun yaptığı işi kazanç karşılığı onun adına yürüten iş yeri. devam

terimler Ada:Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır.(Kıbrıs) devam

terimler Adem-i Merkezi Üniter Devlet:Bazı devlet faaliyetlerinin kamu kişileri tarafından yürütüldüğü devlettir. devam

terimler Adet:Bir toplumda nesilden nesile geçen ,halk arasında uygulanan iyilik ve kötülük,değer hükümlerine gö devam

terimler Adres:Bir kimsenin kendisini aradıkları zaman bulabilmesi için gösterdiği yer. devam

terimler Afet:Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım. devam

terimler Aforoz:Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. devam

terimler Ahi:Ahilik ocağından olan kimse. devam

terimler Ahidname:Bir şeyin yapılması için söz verildiğini gösteren belge. devam

terimler Ahilik:Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkâr loncalarının öncüsü say devam

terimler Ahlâk:Toplumun iyi ve doğru kabul edilen davranışları yapmak kötü ve yanlış kabul edilen davranışları ya devam

terimler Aidiyet:Kendini bir yere, topluluğa, aileye, millete ait hissetmek. devam

terimler Aile:1. Evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğ devam

terimler Ajans:Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş. devam

terimler Akarsu:Yağmur, kaynak, buz ve kar sularının bir yatak içinde toplandıktan sonra, bir eğilim doğrultusunda devam

terimler Akçe:Küçük gümüş Osmanlı parası. devam

terimler Akdeniz:Kıbrıs Adası'nı çevreleyen ve birçok ülkeye kıyısı olan deniz. devam

terimler Akın:Düşman ülkelerine yapılan askeri harekat, saldırı, baskın. devam

terimler Akıncı:Osmanlı Devleti askeri teşkilatında sınır bölgelerinde düşman ülkelerine ani baskınlar düzenleyip devam

terimler Akıncılar:Görevleri, düşman topraklarına akınlar yapmak, sınırları korumak, savaşta ordunun güvenle ilerleme devam

terimler Akkor:Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan cisim. devam

terimler Akraba:Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler devam

terimler Akrabalık:Akraba olma durumu. devam

terimler Alet:Bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılan araç. devam

terimler Almanak:Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitaplardır. devam

terimler Alt yapı:Bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi tesisatların hepsi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1101

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın