Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Teslimiyetçi Politika Nedir? Teslimiyetçi Politika Hakkında Kısaca Bilgi

Teslimiyetçi Politika Terimi Hakkında Bilgiler

Teslimiyetçi PolitikaSosyal Bilgiler Terimi Olarak Teslimiyetçi Politika:
Teslimiyetçilik karşı gelmeyen ve boyun eğen anlamında kullanılır. Teslimiyetçi politika ise bir devletin, kendi egemenliği üzerinde başka devletin söz hakkı olması veya bu devletin himayesi altında bulunması anlamına gelir.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

box Göç: Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine git devam et

box Çanakkale Savaşları: I.Dünya Savaşı'nda Çanakkale Boğazı ve civarında Osmanlı ordusu ile İtilaf Devletleri arasında denizde ve karada yapılan savaşlar. devam et

box Kazasker: Osmanlı Devleti'nde; 1- Divan-ı Hümayunda büyük davalara bakarlardı. 2- Kadıların ve Müderrislerin atamalarına ve görevden almalarına bakarlard devam et

box Gaza: İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş. "Uç beyliklerinin askerleri Hristiyan memleketlerinde gaza devam et

box Kimsesiz Çocuklar: Anası, babası, yakını, akrabası olmayan çocuklardır. devam et

box Ön test: Bağımsız değişkene maruz kalmadan önce bir bağımlı değişkenin ölçümü. devam et

box Son Test: Bağımsız değişkene maruz kaldıktan sonra bir bağımlı değişkenin yeniden ölçümü. devam et

box Süreç: Aralarındaki birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi. devam et