Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü

terimler AACR2:Tanımlayıcı kataloglama ile erişim noktaları için genel kurallar. (Anglo-Amerikan Kataloglama Kura devam

terimler Açık Raf - Açık Depo Sistemi (Open Access):Kapalı raf (kapalı depo) sisteminin tersi olup kullanıcıların kitap raflarına serbest erişimini ta devam

terimler Alan (Field):Bir veritabanında bir kaydın belli bir veri türüne ayrılmış bölümü. Örneğin, bir kütüphane kataloğ devam

terimler Almanak (Almanac):Genellikle cetveller, tablolar ve şemalar şeklinde sunulan ve çok çeşitli veriler içeren yıllık ya devam

terimler Anahtar Kelime (Keyword):Bir başlıkta, özde ya da bilgi kaynağı metninde bulunan, çoğunlukla bir arama terimi olarak kullan devam

terimler Anonim Eser:Yazarı belli olmayan eser. devam

terimler Ansiklopedi (Encyclopedia):Tüm bilgi dallarında veya belirli bir bilgi dalında (tarih veya kimya gibi) ayrıntılı bilginin bul devam

terimler Antoloji (Anthology):Genellikle belli bir konu, tür veya dönem hakkında değişik yazarlar tarafından yazılmış eserlerin devam

terimler Arşivler:Kamu kayıtları veya tarihi belgeler; bu kayıt ve belgelerin tutulduğu yer. devam

terimler Asitsiz Kağıt (Acid-free paper):Üretim sırasında nötr veya alkalin pH düzeyi 7.0 ya da daha yüksek tutulan kağıt. Genellikle güzel devam

terimler Atlas:Genellikle haritalardan oluşan ciltli eser. Başka konularda, örneğin anatomi gibi, resimli levhala devam

terimler Aylık:Genellikle yaz aylarında ayda bir, bazen de iki ayda bir yayınlanma olasılığı olmasına rağmen her devam

terimler Ayrı Baskı (Offprint):1. Bir makalenin yer aldığı süreli yayından ayrı olarak basılan fakat içinden alındığı süreli yayı devam

terimler Ayrıca Bakınız:Çoğunlukla kataloglarda veya sözlüklerde bulunan bilginin ek kaynağına yapılan gönderme. (Örnek: K devam

terimler Bağlayıcılı Yapı (Syndetic Structure):Bir katalog veya dizinde bulunan başlıkları, başka başlıklara "bakınız veya ayrıca bakınız şeklind devam

terimler Barkod Etiketi (Barcode Label):Makine tarafından okunabilen veriler içeren dikey çizgilerden oluşan küçük etiket. Kütüphane taraf devam

terimler Barkod Numarası (Barcode Number):Bir kitabın ön ya da arka kapağının içinde bulunan barkodun altındaki 14 haneli numara. devam

terimler Baskısı mevcut kitap (books in print - BIP):Normal kitap ticareti kanalları kullanılarak satın alınması mümkün olan baskısı mevcut tüm kitapla devam

terimler Başlık (Heading):Belirli kurallara göre düzenlenmiş bibliyografik bir kayda erişim noktası olarak kullanılan ad, sö devam

terimler Bibliyografik Gönderme / Referans (Bibliographic Citation):Kataloglarda, dizinlerde ve literatür kaynakçalarında kullanılan ve bir yayının teşhis edilmesine devam

terimler Bibliyografik Veritabanı (Bibliographic Database):Bir katalog veya dizinin elektronik versiyonu. Elektronik bir veritabanını kullanan kullanıcı, yay devam

terimler Bibliyografya / Kaynakça (Bibliography):1. Belirli bir konuya ilişkin kitapların veya makalelerin listesi. 2. Kitapların fiziki varlıkl devam

terimler Birincil Literatür (Primary Literature):Bir konu hakkındaki özgün araştırmalar ya da yazılar. Teknik raporları, konferans literatürünü, pa devam

terimler Biyobibliyografya (Bio-bibliography):Eserlerin yazarı veya yazarları hakkında yaşam öyküsel kısa bilgi içeren bibliyografya. devam

terimler Bölünmüş Katalog (Divided Catalog):Değişik kart tipleri için ayrı diziler halinde (yazar, eser adı, konu gibi başlıklar altında) düze devam

terimler Büyük Boy Kitaplar (Oversized Books):Standart raflara sığamayacak kadar büyük boyutlu kitaplar. Bkz. kitap boyu devam

terimler Ceza:Kütüphane kaynaklarının iade edilme zamanında getirilmemesi halinde ödünç alanın ödeyeceği para tu devam

DİĞER SAYFALAR:

Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 184

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın