Eğitim Sitesi

Online Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü

Online Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü

AACR2

Tanımlayıcı kataloglama ile erişim noktaları için genel kurallar. (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları’nın ikinci baskısı)

Açık Raf - Açık Depo Sistemi (Open Access)

Kapalı raf (kapalı depo) sisteminin tersi olup kullanıcıların kitap raflarına serbest erişimini tanımlar. Kullanıcılar, okumak veya ödünç almak istedikleri kitapları raflardaki yerlerinden kendileri alabilirler.

Alan (Field)

Bir veritabanında bir kaydın belli bir veri türüne ayrılmış bölümü. Örneğin, bir kütüphane kataloğunda yazar, başlık, ISBN, konu başlıkları birer alandır.

Almanak (Almanac)

Genellikle cetveller, tablolar ve şemalar şeklinde sunulan ve çok çeşitli veriler içeren yıllık yayın.

Anahtar Kelime (Keyword)

Bir başlıkta, özde ya da bilgi kaynağı metninde bulunan, çoğunlukla bir arama terimi olarak kullanılan ve konuya işaret eden önemli veya akılda kalıcı bir kelime veya terim.

Anonim Eser

Yazarı belli olmayan eser.

Ansiklopedi (Encyclopedia)

Tüm bilgi dallarında veya belirli bir bilgi dalında (tarih veya kimya gibi) ayrıntılı bilginin bulunduğu eser. Çoğunlukla içindeki makale veya kayıtlar alfabetik düzenlenmiştir.

Antoloji (Anthology)

Genellikle belli bir konu, tür veya dönem hakkında değişik yazarlar tarafından yazılmış eserlerin toplandığı kitap.

Arşivler

Kamu kayıtları veya tarihi belgeler; bu kayıt ve belgelerin tutulduğu yer.

Asitsiz Kağıt (Acid-free paper)

Üretim sırasında nötr veya alkalin pH düzeyi 7.0 ya da daha yüksek tutulan kağıt. Genellikle güzel sanatlar baskılarında, sınırlı basım baskılarında, fotoğraf albümlerinde ve kütüphane malzemesinin korunmasında kullanılır. Kağıttaki asidin başlıca kaynağı ağacın odun özüdür (lignin). Asitsiz kağıt mutlaka kalıcı demek değildir ama kalıcı olması istenen kağıtlar her zaman asitsizdir.

Atlas

Genellikle haritalardan oluşan ciltli eser. Başka konularda, örneğin anatomi gibi, resimli levhalardan oluşan eserlere de denir.

Aylık

Genellikle yaz aylarında ayda bir, bazen de iki ayda bir yayınlanma olasılığı olmasına rağmen her ay (yılda on iki kez) basılan. Birçok magazin ve bazı dergiler aylık olarak yayınlanmaktadır (örnek: Monthly Labor Review).

Ayrı Baskı (Offprint)

1. Bir makalenin yer aldığı süreli yayından ayrı olarak basılan fakat içinden alındığı süreli yayının kapak sayfalarını, numaralanmasını koruyan kopya;

2. (separate reprint) Asıl basımdan alınıp daha ileri bir tarihte ayrıca basılan bir dergi makalesi ya da kitap bölümü.

Ayrıca Bakınız

Çoğunlukla kataloglarda veya sözlüklerde bulunan bilginin ek kaynağına yapılan gönderme. (Örnek: Köpek Ayrıca bakınız Kanin)

Bağlayıcılı Yapı (Syndetic Structure)

Bir katalog veya dizinde bulunan başlıkları, başka başlıklara "bakınız veya ayrıca bakınız şeklindeki" çapraz referansları içeren sistem

Barkod Etiketi (Barcode Label)

Makine tarafından okunabilen veriler içeren dikey çizgilerden oluşan küçük etiket. Kütüphane tarafından alınan her malzemeye, özel numarası olan bir barkod etiketi verilir.

Barkod Numarası (Barcode Number)

Bir kitabın ön ya da arka kapağının içinde bulunan barkodun altındaki 14 haneli numara.

Baskısı mevcut kitap (books in print - BIP)

Normal kitap ticareti kanalları kullanılarak satın alınması mümkün olan baskısı mevcut tüm kitaplar.

Başlık (Heading)

Belirli kurallara göre düzenlenmiş bibliyografik bir kayda erişim noktası olarak kullanılan ad, sözcük, ibare.

Bibliyografik Gönderme / Referans (Bibliographic Citation)

Kataloglarda, dizinlerde ve literatür kaynakçalarında kullanılan ve bir yayının teşhis edilmesine yarayan bilgi. Formatları değişebilir ama bir kitap göndermesi (atıf) genellikle en azından yazar, başlık, yayıncı ve yayın tarihi hakkında bilgiler içerir. Bir makale göndermesi ise yazar, başlık, tarih ve makalenin içinde yer aldığı süreli yayın hakkında bilgiler içerir.

Diğer Kütüphanecilik Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 184

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa