Eğitim Sitesi

Online Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü

AACR2:Tanımlayıcı kataloglama ile erişim noktaları için genel kurallar. (Anglo-Amerikan Kataloglama Kura Devamını Oku

Açık Raf - Açık Depo Sistemi (Open Access):Kapalı raf (kapalı depo) sisteminin tersi olup kullanıcıların kitap raflarına serbest erişimini ta Devamını Oku

Alan (Field):Bir veritabanında bir kaydın belli bir veri türüne ayrılmış bölümü. Örneğin, bir kütüphane kataloğ Devamını Oku

Almanak (Almanac):Genellikle cetveller, tablolar ve şemalar şeklinde sunulan ve çok çeşitli veriler içeren yıllık ya Devamını Oku

Anahtar Kelime (Keyword):Bir başlıkta, özde ya da bilgi kaynağı metninde bulunan, çoğunlukla bir arama terimi olarak kullan Devamını Oku

Anonim Eser:Yazarı belli olmayan eser. Devamını Oku

Ansiklopedi (Encyclopedia):Tüm bilgi dallarında veya belirli bir bilgi dalında (tarih veya kimya gibi) ayrıntılı bilginin bul Devamını Oku

Antoloji (Anthology):Genellikle belli bir konu, tür veya dönem hakkında değişik yazarlar tarafından yazılmış eserlerin Devamını Oku

Arşivler:Kamu kayıtları veya tarihi belgeler; bu kayıt ve belgelerin tutulduğu yer. Devamını Oku

Asitsiz Kağıt (Acid-free paper):Üretim sırasında nötr veya alkalin pH düzeyi 7.0 ya da daha yüksek tutulan kağıt. Genellikle güzel Devamını Oku

Atlas:Genellikle haritalardan oluşan ciltli eser. Başka konularda, örneğin anatomi gibi, resimli levhala Devamını Oku

Aylık:Genellikle yaz aylarında ayda bir, bazen de iki ayda bir yayınlanma olasılığı olmasına rağmen her Devamını Oku

Ayrı Baskı (Offprint):1. Bir makalenin yer aldığı süreli yayından ayrı olarak basılan fakat içinden alındığı süreli yayı Devamını Oku

Ayrıca Bakınız:Çoğunlukla kataloglarda veya sözlüklerde bulunan bilginin ek kaynağına yapılan gönderme. (Örnek: K Devamını Oku

Bağlayıcılı Yapı (Syndetic Structure):Bir katalog veya dizinde bulunan başlıkları, başka başlıklara "bakınız veya ayrıca bakınız şeklind Devamını Oku

Barkod Etiketi (Barcode Label):Makine tarafından okunabilen veriler içeren dikey çizgilerden oluşan küçük etiket. Kütüphane taraf Devamını Oku

Barkod Numarası (Barcode Number):Bir kitabın ön ya da arka kapağının içinde bulunan barkodun altındaki 14 haneli numara. Devamını Oku

Baskısı mevcut kitap (books in print - BIP):Normal kitap ticareti kanalları kullanılarak satın alınması mümkün olan baskısı mevcut tüm kitapla Devamını Oku

Başlık (Heading):Belirli kurallara göre düzenlenmiş bibliyografik bir kayda erişim noktası olarak kullanılan ad, sö Devamını Oku

Bibliyografik Gönderme / Referans (Bibliographic Citation):Kataloglarda, dizinlerde ve literatür kaynakçalarında kullanılan ve bir yayının teşhis edilmesine Devamını Oku

Bibliyografik Veritabanı (Bibliographic Database):Bir katalog veya dizinin elektronik versiyonu. Elektronik bir veritabanını kullanan kullanıcı, yay Devamını Oku

Bibliyografya / Kaynakça (Bibliography):1. Belirli bir konuya ilişkin kitapların veya makalelerin listesi. 2. Kitapların fiziki varlıkl Devamını Oku

Birincil Literatür (Primary Literature):Bir konu hakkındaki özgün araştırmalar ya da yazılar. Teknik raporları, konferans literatürünü, pa Devamını Oku

Biyobibliyografya (Bio-bibliography):Eserlerin yazarı veya yazarları hakkında yaşam öyküsel kısa bilgi içeren bibliyografya. Devamını Oku

Bölünmüş Katalog (Divided Catalog):Değişik kart tipleri için ayrı diziler halinde (yazar, eser adı, konu gibi başlıklar altında) düze Devamını Oku

Büyük Boy Kitaplar (Oversized Books):Standart raflara sığamayacak kadar büyük boyutlu kitaplar. Bkz. kitap boyu Devamını Oku

Ceza:Kütüphane kaynaklarının iade edilme zamanında getirilmemesi halinde ödünç alanın ödeyeceği para tu Devamını Oku

Cezasız Dönem:Kütüphaneden kaynak ödünç alan kişinin iade etme tarihini takip eden zaman içinde ceza ödemeden ka Devamını Oku

Cilt:Bir periyodik yayının genellikle bir yıllık sayılarının toplamı. Devamını Oku

Ciltli:Kumaş veya deri ile kaplanmış cilt. Devamını Oku

Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü

Diğer Sayfalar: [1]2 3 4 5 6 7

Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 184

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın