Eğitim Sitesi

Karakter Nedir? Karakter Hakkında Kısaca Bilgi

Karakter Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Karakter:

1. Belli ahlak ölçülerine göre değerlendirilen kişilik.

2. Bir organizmanın belirgin yönü ya da yönleri.

3. Bir şeyi benzerlerinden ayıran temel özellik.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Karakter:

Canlıların sahip olduğu saç rengi, göz rengi, tohum rengi, kan grubu gibi her özelliğe karakter denir.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Karakter:

Kişiliğin, topluma ve toplumsal değer yargılarına, toplumun da bireye verilmiş olduğu değere göre ortaya çıkan yanıdır. Özellikle de içinde yaşanılan toplumun değer yargılarından, eğitim anlayışından, sosyo-ekonomik özelliklerinden etkilenerek biçimlenir. Örneğin, dürüstlük, yalancılık, yardımseverlik, yurtseverlik, zalimlik ağırlıklı olarak karakter özellikleridir.

 

Biyoloji Terimi Olarak Karakter:

Canlıların sahip olduğu her bir özelliğe denir. Kalıtsal karakterler anne ve babadan gelen gen çiftince oluşturulur. Göz rengi, saç rengi, saç şekli, ten rengi, kan grupları...

 

Edebiyat Terimi Olarak Karakter:

Edebiyat ürünlerinde olayın ya da anlatının içinde yer alan kişilerin huy ve davranış özellikleriyle kişiliklerini belirleyici özelliklerine verilen ad.

 

Tiyatro Terimi Olarak Karakter:

Kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi;kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun kişisi.Karakterlerin,dış görünüşleri ötesinde anlamış ağlayan iç yaşamı vardır.Örn: Hamlet, Lear, Tartuffe,Treplev,Galile vb.

 

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Karakter:

Bir canlıda bulunan,gözle görülebilen yada herhangi ölçü veya tartı birimiyle belirlenip ifade edilebilen özelliklerin tümüne karakter yada ıra denir.

 

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Karakter:

Başkalarına benzemekten çok, başkalarından farklılıkları ve sadece kendine has değer ve nitelikleriyle belirginleşen kahraman.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Karakter:

1- Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye.

2- Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, uygulanma ve davranış biçimi.

 

Genetik Terimi Olarak Karakter:

1- Canlılarda çeşitliliğe neden olan her bir özelliğe karakter denir. Karakterler genlerce oluşturulur.

2- Bireyler arasında çeşitlilik gösteren, bir nesilden diğer nesile aktarılabilen özelliklere denir. Bezelyelerdeki çiçek rengi ve tohum şekli örnek olarak verilebilir.

 

Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimi Olarak Karakter:

Bir canlıda bulunan, gözle görülebilen ya da herhangi ölçü veya tartı birimiyle belirlenip ifade edilebilen özelliklerin tümüne karakter yada ıra denir.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Karakter:

Karakter genelde kişilikle karıştırılır fakat kişiliğin bir parçasıdır. Karakter kişiliğin toplumsal ve ahlaki yönüdür. Başka bir deyişle karakter, toplum tarafından kazandırılan ve toplumca olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilen davranışların sürekli hale gelmesidir. Örneğin: Dürüstlük, yalancılık, hırsızlık, misafirperverlik karakter özellikleridir.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Meslek Öncesi Eğitim: Bir meslek dalında çalışmaya başlamadan önce ya da bir meslekten başka bir mesleğe geçişte ilgililere uygulanan eğitim.

  Ahlak Gelişimi: Bireye özgü inançlar ve değerler sisteminin gelişmesi.

  Telgraf Konuşması: Küçük çocuklarda gözlenen, eklerin ve önemli olmayan sözcüklerin atlandığı konuşma biçimi.

  Davranım-Tepki: Bir uyarıcı karşısında organizmada meydana gelen fizyolojik ya da psikolojik değişme.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü