Eğitim Sitesi

Online Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Online Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

  Afaki

  Mekke'nin etrafındaki "Mikat" denilen noktaların sınırladığı bölgenin dışında ikamet eden kimselerdir.

  Altın Oluk

  Kâ'be'nin Hatimin karşısındaki kuzey duvarının üst orta kısmındaki yağmurları akıtan oluk.

  Altınoluk (Mizâb)

  Kâbe'nin damında biriken yağmur sularının dışarıya akmasını sağlamak amacıyla Hatîm'in bulunduğu taraftaki duvarın üstüne yerleştirilen altından yapılmış oluktur.

  Arafat

  Sözlükte; bilme, anlama ve tanıma anlamlarındaki a-r-f kökünden türeyen "Arafat", Mekke'nin 25 km. güney doğusunda ova görünümünde düz bir alanın adıdır. Doğu, kuzey ve güneyi dağlarla çevrilidir. Arafat, Hıll bölgesinde Harem sınırları dışında kalır. Harem sınırı ile Arafat arasında Urene vadisi vardır. Arafat'ın ortasında "Cebel-i Rahme" (rahmet dağı), batısında"Nemîre Mescidi" yer alır. Arafat, günümüzde ağaçlandırılmış ve dokuz oto yol ile Müzdelife'ye bağlanmıştır. Haccın aslî rüknü olan vakfe burada yapılır.

  Arefe günü

  Zilhicce'nin 9.(kurban bayramından bir önceki) günüdür. Arafat vakfesi bugün yapılır.

  Bab-ı Cibril

  Peygamber efendimizin Medine-i münevverede inşa ettiği mescidin doğu tarafındaki kıbleye yakın olan kapısı.

  Bab-ür Rahme

  Rahmet Kapısı. Medine'de Peygamber efendimizin yaptırdığı mescidin batı duvarındaki kuzey köşesine yakın olan kapısı.

  Bab-üs-Selam

  1. Mescid-i Haram'ın doğu tarafına açılan, Bab-ı Şeybe de denilen kapı.

  2. Mescid-i Nebi'nin batı duvarında kıbleye yakın olan Bab-ı Mervan olarak da bilinen kapı. Mescid-i Nebi'nin beş kapısından en büyüğü ve en süslüdür.

  Bab-üt-Tevessül

  1. Mescid-i Nebi'nin kuzeye açılan kapısı.

  2. Hicretin ikinci senesi Receb ayında, kıblenin Kudüs'ten Kâbe'ye dönmesi emrolunca, mescidin Mekke'ye karşı olan kapısı kapatılıp, karşısına, Şam tarafına yeni bir kapı açıldı. Şimdi bu kapıya Babüt-Tevessül deniyor.

  Bedel (Nâib)

  Başkası adına hac eden vekil. Üzerine hac farz olduğu halde bu ibadeti hastalık ve yaşlılık gibi şer'î bir mazeret sebebiyle bizzat yapamayan kimsenin yerine hac yapan kimse demektir.

  Bedene

  Hacda bazı ihram yasaklarının ihlal edilmesi sebebiyle Harem bölgesinde kurban olarak kesilen deve veya sığır demektir.

  Cebel-i Rahme

  Arafat ovasının ortasındaki tepe. Rahmet dağı demektir.

  Cebel-i Sevr

  Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken ilk sığındığı yer.

  Cem-i Takdim

  Vakti girmemiş bir namazı, vakti giren bir namazla beraber kılmaktır. Hanefi'de yalnız hac mevsiminde Arefe günü Arafat'ta, öğle ve ikindi, öğle vaktinde kılınır.

  Cem-i Tehir

  Vakti çıkan namazı, vakti giren namazla birlikte kılmaktır. Hanefi'de yalnız hac mevsiminde Arefe günü Müzdelife'de akşam, yatsıyla yatsı vaktinde kılınır.

  Cemre

  Sözlükte çakıl taşı ve ateş koru anlamına gelen "cemre", bir hac terimi olarak, haccedenlerin kurban bayramı günleri Mina'da,halk arasında şeytan diye isimlendirilen yerlere attıkları küçük taşların her birine denir. Bu taşların atıldığı yere de mecazi olarak cemre denir.

  Cemre-i Akabe

  Mekke yönündeki cemrelerin ilkine verilen isimdir. Bu cemreye Büyük Cemre, halk arasında ise "Büyük Şeytan" denir.

  Cemre-i Ulâ

  Birinci cemre demektir. Mekke yönünden üçüncü cemredir.Halk arasında bu cemreye "Küçük Şeytan" denir.

  Cemre-i Vusta

  Orta Cemre demektir. Mekke yönündeki ikinci cemredir.Halk arasında "Orta Şeytan" denir.

  Cemreler

  Minâ'da birbirine birer ok uzaklıkta bulunan üç taş kümesidir. Bunlardan birincisine Cemre-i Ula, ikincisine Cemre-i Vusta, üçüncüsüne Cemre-i Akabe denir.

  Diğer Hac ve Umre Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  Hac ve Umre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 156

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa