Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Göçebelik Nedir? Göçebelik Hakkında Kısaca Bilgi

Göçebelik Terimi Hakkında Bilgiler

GöçebelikTarih Terimi Olarak Göçebelik:
Bir topluluğun, yaşamak için gerekli kaynakları elde etmek amacıyla, düzenli aralıklarla yer değiştirme alışkanlığıdır. Tarihsel olarak insan topluluklarının tarımsal üretime başlamasıyla birlikte sona ermiştir.

 

GöçebelikBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Göçebelik:
Sabit bir mekana yerleşmeyip, iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak daha avantajlı yerleşim birimlerine periyodik aralıklarla göç etme esasına dayalı hayat tarzı.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Yakınçağ: 1789 Fransız Büyük Devrimi'nden bu yana olan zaman dilimi. devam et

box Endüljans: Katolik Kilisesi'nin Reform'dan önce uyguladığı ve halkın ekonomik ve dini anlamda sömürülmesine neden olan uygulamadır. Bu uygulam devam et

box Fütüvvet: Alçakgönüllülük, yiğitlik, eliaçıklık,başkalarını sevmek, dünya malına önem vermemek, hoşgörü vb. gibi ahlaki temellere dayanan, Anadolu'da XIII. yüzy devam et

box Vilâyet: Osmanlılar bu ismi eyaletler için kullanırlardı. Sancak ise bugünkü il anlamına geliyordu. devam et

box Odeon: Antik Yunan'da, konserler verilen, şiirler okunan, oyunlar oynanan, genellikle dikdörtgen biçiminde, üzeri kapalı yapı. devam et

box Atabeylik: Hükümdar çocukları, askerlik, siyaset ve devlet yönetiminde tecrübe kazansınlar diye sancaklara atabey denilen eğitimci valiler ile birlikte gönderili devam et

box Divanı İstifa: Türkiye Selçuklu Devleti'nde devletin mali işlerini yürütürdü. Devletin gelir ve giderlerini hesaplar, vergilerin toplanmasını sağlardı. Divanın başka devam et

box Senyör: Orta Çağda Avrupa'da toprağı olan derebeyi. devam et