Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fenomenoloji (Öz Bilimi) Nedir? Fenomenoloji (Öz Bilimi) Hakkında Kısaca Bilgi

Fenomenoloji (Öz Bilimi) Terimi Hakkında Bilgiler

Fenomenoloji (Öz Bilimi)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Fenomenoloji (Öz Bilimi):
1. Varlığın, dış dünyadaki nesne ve olayların insan bilincindeki bir yansıması olduğunu ifade eden görüş.

2. Olayları değil, olayın içindeki özü kavramayı amaçlayan görüş.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Doktrin: Fikir sistemi. Öğreti. Bir düşünürün belli bir konuda ileri sürdüğü ve savunduğu görüş. devam et

box Cins: 1- Genel nitelikleri aynı olan nesnelerin tümü. 2- Cins, "altında türlerin sıralandığı şeydir" diye tanımlanabildiği gibi, "gerçekleri farklı olan devam et

box Toplumsal Tabakalaşma: 1- Toplumu oluşturan bireylerin aralarında ayrıcalık, sınırlılık, ödül ve yükümlülük bakımından farklar bulunan, kendi içlerinde bir ölçüde uyumlu tab devam et

box Yararcılık: Genel İktisadi bir öğreti, bir siyaset felsefesi ve toplum teorisi olarak iyinin mutluluk ya da hazza ve dolayısıyla da doğruya eşit olduğu görüşü. devam et

box Oligarşi: Hakimiyetin bir gruba veya bir sınıfa ait olduğu devlet yönetim şekli. devam et

box Sanat Bilgisi: Sanatçı özne (sübje) nin, nesnel dünyayı, estetik duygusu oluşturacak biçimde kendinden bir şeyler katarak yeniden yaratmasıyla sanat bilgisi oluşur. devam et

box Rekabet (Yarışma): Piyasaya aynı malı süren firmaların mücadelesidir. devam et

box Rant: 1- Doğal kaynak sahibinin üretimden aldığı pay. 2- Toprağın üretime katılmasından sonra üretim gelirlerinden toprak sahibine düşen gelir. Üretimi s devam et