Eğitim Sitesi

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Aberasyon

Bir nesne noktasından gelen ışınların olması gereken konumda bir nokta görüntü oluşmasında olumsuz etkisi olan mercek sistemi hatası.

Aktif Algılayıcı

Elektromagnetik enerji gönderen, nesne düzeyinden geriye yansımaları kaydederek görüntü oluşturan algılayıcı türü, aktif algılayıcı sistem.

Aktif Algılayıcı Sistem

Elektromagnetik enerji gönderen, nesne düzeyinden geriye yansımaları kaydederek görüntü oluşturan algılayıcı türü.

Algılayıcı

Nesneler ve fiziksel olaylar hakkında bilgi toplamak için kullanılan fotoğraf vb kayıt yapan cihaz, kamera, tarayıcı vb donanım, sensör.

Ana Nokta

Analog kameralarda, izdüşüm merkezinden fotoğraf düzlemine indirilen dikin oluşturduğu nokta.

Ana Nokta Bulucusu

Analog ölçü kameraların köşelerinde ve kenar ortalarında görülen, fotoğraf orta noktasının bulunmasını sağlayan özel işaretler, ana nokta bulucuları.

Ana Uzaklık

Hava fotogrametrisinde odak uzaklığına eşit olan, genel olarak fotoğraf düzleminin izdüşüm merkezine uzaklığı.

Anaglif Yöntem

Fotoğraf çiftlerini, kırmızı-mavi gibi bütün renklerde ayrı ayrı görüntüleyerek ve aynı renklerden yapılan gözlüklerle gözetleyerek üç boyutlu görüşüm elde edilmesi yöntemi, renkli gözlük yöntemi.

Analitik Fotogrametri

Analog fotoğraflar ile çalışan, fotoğraf noktaları ile nesne noktaları arasında matematik ilişkileri kullanarak ve özel aletler kullanılarak değerlendirme yapan fotogrametri.

Analog Fotogrametri

Analog fotoğrafları kullanarak, tek ve çift fotoğrafla çalışan, fotoğraf çekim durumunu özel aletlerde oluşturarak değerlendirme yapan fotogrametri.

Analog Fotoğraf

Film kameraları ile çekilmiş, orijinal negatif ya da orijinalden baskı yoluyla üretilmiş pozitif, diyapozitif biçimindeki, siyah beyaz, renkli ya da yapay renkli fotoğraf.

Analog Harita

Yeryüzü özelliklerini, üzerinde bulunan doğal ve yapay ayrıntıları soyut nokta ve çizgilerle, özel işaretlerle gösteren, kâğıt üzerene çizilmiş, basılmış ya da çoğaltılmamış, alışılmış harita türü.

Analog Kamera

Film üzerine kayıt yapan kamera.

Anlık Görüş Açısı

Uydu ve uçaklardaki tarayıcılarda, bir tek algılayıcı elemana yeryüzünde karşılık gelen piksel boyutu ya da miliradyan birimindeki bir elemanın görüş alanı açısal değeri.

Aplikasyon

Kadastro ya da parselasyon planlarında olan ve arazide olmayan parsel köşe noktalarının arazide işaretlenmesi.

Arazi Bütünlemesi

Fotogrametri yöntemi ile çizilmiş haritaların, arazi ile karşılaştırılarak gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin tamamlanması.

Artık Paralaks

Fotoğraf çiftlerinin karşılıklı yöneltilmesinden sonra yöneltme noktalarında kalan, giderilmeyen paralaks.

Arz

Yerküresi üstündeki bir noktadan geçen paralel daire ile ekvator dairesi arasında kalan meridiyen yayının küre merkezindeki açısal değeridir.

Asal Nokta

Analog kameralarda, izdüşüm merkezinden fotoğraf düzlemine indirilen dikin oluşturduğu nokta, ana nokta.

Asal Uzaklık

Hava fotogrametrisinde odak uzaklığına eşit olan, genel olarak fotoğraf düzleminin izdüşüm merkezine uzaklığı, ana uzaklık.

Diğer Haritacılık (Kartografya) Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 329

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa