Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Evrak-ı Müspite Nedir? Evrak-ı Müspite Hakkında Kısaca Bilgi

Evrak-ı Müspite Terimi Hakkında Bilgiler

Evrak-ı MüspiteEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Evrak-ı Müspite:
Resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğerleri gibi tapu sicilindeki kayıtların dayanağını oluşturan resmi belgelerdir. Plan kadastro müdürlüğünde, diğer belgeler tapu sicil müdürlüğündeki parsel dosyalarında arşivlenir.

 

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

box Mütekabiliyet: Karşlıklılık. Mukabele-i Bilmisil Kanuna göre mütekabiliyet ilkesi: Yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına olumlu veya olumsuz nasıl bir uygulama yapıl devam et

box Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, saz devam et

box İrat Senedi: Şahsi nitelikte olmayan bir alacak için karşılık gösterilen gayrimenkulle sınırlı sorumlu olmak kaydıyla resmi senetle ve tapu senedine tescil ile sad devam et

box Servis Girişi: Büyük binalarda yan hizmetler için kullanılan ikinci derecedeki giriş. devam et

box Yalı: Düzlük ve açıklık su kıyısına yapılmış köşk. devam et

box Tashih: Tapu siciline yapılan yanlış tescilin düzeltilmesi işlemidir. devam et

box Muayyen Mal Vasiyeti: Miras bırakanın belli bir mal veya hakkı vasiyetname ile bir başkasına bırakmasıdır. Bu şekilde kendisine bir mal bırakılan kimseye ise musaleh (vasiy devam et

box Ölçü Krokisi: Bir kadastro adasının tüm ayrıntılarını, ölçü değerleri ve ölçüm yapılan nokta numaraları ile gösteren kuzeye yönlendirilmiş olarak basılı kağıtlara y devam et