Eğitim Sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

1. Derece Tüketiciler

Otobur canlılara birincil tüketici denir, yani ihtiyaç duyduğu besinleri bitkilerden karşılayan canlı grubudur. Enerji kaynağı olarak üreticileri kullanır. Tavşan, sincap, papağan, kanarya, çekirge, yaprak biti, keçi, koyun, inek, zürafa, fil, su aygırı, bal arısı, ceylan örnek verilebilir.

1. Dereceden Tüketiciler

Otobur canlılara birincil tüketici denir, yani ihtiyaç duyduğu besinleri bitkilerden karşılayan canlı grubudur. Enerji kaynağı olarak üreticileri kullanır. Tavşan, sincap, papağan, kanarya, çekirge, yaprak biti, keçi, koyun, inek, zürafa, fil, su aygırı, bal arısı, ceylan örnek verilebilir.

Abiyogenez

Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.

Abiyotik

Canlı olmayan.

Absorbsiyon

Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.

Açıcı Kas

Vücudumuzda kol ve bacak kemiklerinin birleştiği yerler olan eklemlerde kolun ya da bacağın gerilmesini ve uzamasını sağlayan kaslardır.

Açık Bez

Tek tek hücreler halinde, ya da çok hücreli olarak birleşmiş, salgıladıkları maddeleri kendi özel kanalları ile doğrudan dokulara gönderen bezlerdir.

Açık Devre

Üzerinden elektrik akımı geçmeyen devre.

Açık Dolaşım

Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alışverişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir.

Adaptasyon

1- Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri

2- Uyum. Canlıların bulundukları çevreye uyum sağlayarak, yaşama ve çoğalma şansını arttırması.

Adenin

Nükleik asitlerin yapısında bulunan çift halkalı organik bir baz. A harfiyle ifade edilir. Adenin yapısına katıldığı bazı moleküller ; ATP, ADP, AMP, NAD, NADP vs.

Adenovirüsler

Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir.Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere neden olur.

Adenozin Trifosfat (ATP)

Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.

ADH

Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit gruplarına çeviren enzimlerden birisi.

Adlandırma

Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması

Adrenalin

Böbrek üstü bezi ve sinir uçlarından, korku, heyecan, coşku gibi durumlarda salgılanan, kalp atışlarını hızlandıran ve glikojenin glikoza parçalanmasını sağlayan hormon.

Aerob Organizma

Ancak oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir (tam tersi "Anaerob").

Aerobik Solunum

Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir.

Aerodinamik

Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanın oluşturduğu etkiyi inceleyen bilim.

Afet

Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.

Diğer Fen Bilimleri Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1655

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa