Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Abiyogenez:Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş. devam

terimler Absorbsiyon:Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir. devam

terimler Açıcı Kas:Vücudumuzda kol ve bacak kemiklerinin birleştiği yerler olan eklemlerde kolun ya da bacağın gerilm devam

terimler Açık Bez:Tek tek hücreler halinde, ya da çok hücreli olarak birleşmiş, salgıladıkları maddeleri kendi özel devam

terimler Açık Devre:Üzerinden elektrik akımı geçmeyen devre. devam

terimler Açık Dolaşım:Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra top devam

terimler Adaptasyon:1- Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri devam

terimler Adenin:Nükleik asitlerin yapısında bulunan çift halkalı organik bir baz. A harfiyle ifade edilir. Adenin devam

terimler Adenovirüsler:Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir.Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümö devam

terimler Adenozin Trifosfat (ATP):Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. devam

terimler ADH:Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit gruplarına çeviren enzimlerden devam

terimler Adlandırma:Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarını devam

terimler Adrenalin:Böbrek üstü bezi ve sinir uçlarından, korku, heyecan, coşku gibi durumlarda salgılanan, kalp atışl devam

terimler Aerob Organizma:Ancak oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir (tam tersi "Anaerob"). devam

terimler Aerobik Solunum:Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir. devam

terimler Aerodinamik:Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanın oluşturduğu etkiyi inceleyen bilim. devam

terimler Afet:Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım. devam

terimler Aglütinasyon:Kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması. devam

terimler Ağ Tabaka:Göz yuvarlağının en iç kısmında bulunan üçüncü tabaka olup asıl görme olayının gerçekleştiği yerdi devam

terimler Ağaçkakan:Ağaçların gövdelerinde yaşayan ve ağacın gövdesindeki küçük kurtlar ve böcekler ile beslenen sivri devam

terimler Ağırlık:Bir cisme yer tarafından uygulanan çekme kuvvetine o cismin ağırlığı denir. Yani; bir cisme etki e devam

terimler Ağız:Sindim sisteminin ilk bölümünü meydana getiren ağız, beslenme, solunum ve konuşma ile ilgili fonks devam

terimler Ağız Boşluğu:Önde dudaklar, arkada yutak ve sindirim kanalı ile sınırlı olan boşluktur. Oval şekilde olup diş ç devam

terimler Ağızda Sindirim:Ağıza alınan besinler; dişler tarafından parçalanır. Yine ağızda bulunan tükürük bezlerinin salgıl devam

terimler Ağsı Damarlanma:Damarların vücutta örümcek ağına benzer şekilde kılcallaşma veya dallanma olayıdır. devam

terimler Ahır:Evcil büyükbaş hayvanların (sığır, manda, at, eşek)barındırıldığı kapalı yer. devam

terimler Ahşap:Ağaçtan, tahtadan yapılmış. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın