Eğitim Sitesi

Değişken Nedir? Değişken Hakkında Kısaca Bilgi

Değişken Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Değişken:

1. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği.

2. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem.

3. Değişik değerler alabilen (nicelik).

4. Ağırlık, boy, zihin yeteneği gibi bireyden bireye değişen öğe ve etmenler ile olgulara verilen genel ad.

 

Matematik-Geometri Terimi Olarak Değişken:

Sayıları temsil eden harf. X = 2 ve Y = 5 için X + Y = 7 olur. Burada X ve Y değişkendir.

 

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Değişken:

Değişebilen, yani en az iki değer alabilen her şey.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Değişken:

1- Gözlemden gözleme farklı değerler alabilen bir koşul ya da obje.

2- Mantık ve matematikte x, y, z gibi belirsiz semboller. Bir önerme içinde belirsiz bir adı temsil eden sembol.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Ahlak Gelişimi: Bireye özgü inançlar ve değerler sisteminin gelişmesi.

  Planlama: Öğretim etkinliklerinin en rasyonel ve düzenli şekilde nasıl yürütüleceğinin ortaya konması.

  İç Eğitim: Eğitimin, kurum içinden bir kişi ya da birim tarafından yapılması.

  Özerk: 1. Yönetim bakımından kimi koşullar altında bağımsız hareket eden (eğitim kurumu). 2. Ahlak, ilişki ve davranışlarında usun yol göstericiliğini tanıyan (kimse).

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü