Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Adet Nedir? Adet Hakkında Kısaca Bilgi

Adet Terimi Hakkında Bilgiler

AdetSosyal Bilgiler Terimi Olarak Adet:
Bir toplumda nesilden nesile geçen ,halk arasında uygulanan iyilik ve kötülük,değer hükümlerine göre yapılması ve yapılmaması gereken davranışları belirten kurallardır. Gelinlik giymek gibi.

 

ÂdetDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Âdet:
1- Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre, görenek.

2- Teamül, herkesçe iyi olarak kabul edilen ve daima halk tarafından tekrarlanan genel ve hukukî davranışlar.

 

ÂdetBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Âdet:
Halk tarafından alışılmış ve yaygın olarak kullanılan davranış şekilleri.

 

ÂdetKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Âdet:
1. Topluluk işinde eskiden beri uyulan kural, töre.

2. Görenek.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

box Vasıta: 1. Araç. 2. Aracı. devam et

box Yurtluk Arazi: Osmanlı Devleti'nde sınırları koruma karşılığında sınır boylarında ayrılan araziye denirdi. devam et

box Reaya: Osmanlı Devletinde yönetime katılmayan, geçimini tarım ve sanayi alanında üretim yapmak ve ticaretle uğraşmak yoluyla sağlayan ve devlete vergi veren devam et

box Zafer: 1- Bir yarışma veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı. 2- Savaşta elde edilen başarı. devam et

box Üniter Devlet: Devletin ülke, millet ve egemenlik unsurları ile yasama, yürütme ve yargı organları bakımından teklik özelliği gösterdiği devlettir. Ör;Türkiye, Japon devam et

box Üretim: 1. Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı. 2. İnsanların, hayvan ve topraktan ürün devam et

box Nüfuz: Söz geçirme, güçlü olma. devam et

box Kariyer: Bir meslekte zaman ve çalıflmayla elde edilen aflama, bafları ve uzmanlık. devam et