Eğitim Sitesi

Online Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü

12 Ton Müziği:Her notanın aynı sayıda çalındığı, kendine özgü matematik kurallarıyla bestelenen müzik. Devamını Oku

A Cappella (İt.):(A Kapella) Çalgı eşliği olmayan, eşliksiz koro seslendirmeleri anlamına gelmektedir. Devamını Oku

A Tempo (İt.):1- İcrada tempo değişmesinden sonra, yeniden önceki tempoya dönüş. 2- Asıl tempoya dönüş. İlk h Devamını Oku

A Tonalite:Tonalite dışı. Majör, minör, ya da başka modal dizilerle ilgisizliği anlatan terim.Bu türlü müziği Devamını Oku

Absolute Music (İng.):Saf müzik. Mutlak müzik. Herhangi bir programı olmayan, bir olay ya da karakter betimlemeyen müzik Devamını Oku

Absolute pitch (İng):Mutlak işitme. Absolute kulak. Yüksek müzik yeteneği. Devamını Oku

Accelerando (İt.):Hızlanarak. Giderek hızlanan tempoda anlamına gelen İtalyanca bir notasyon işareti. Accel. olarak Devamını Oku

Acem:Türk müziğinde bir perde adı, dizeğin beşinci çizgisindeki fa sesi. Devamını Oku

Acemaşiran (Acem Aşîrân):1- Türk müziğinde, dizeğin birinci aralığındaki fa sesi. 2- Klasik Türk müziğinde kullanılan şe Devamını Oku

Action Music (İng.):Eylem müziği. 20. yüzyıl müziğinde yorumcunun yorum sırasındaki eyleminin, ürettiği ses kadar önem Devamını Oku

Adagietto:1- adagio tempoda kısa parça. 2- adagio'dan az daha hızlı tempo. Devamını Oku

Adagio:Yavaş, ağır tempo anlamında kullanılan müzik terimi. Devamını Oku

Adagio (İt.):İtalyancada hız terimi olarak parçanın "çok yavaşa yakın, ağırbaşlı, yavaş tempoda ve gösterişli" Devamını Oku

Adagio Cantabile:Etkileyici ezgisellikte. Devamını Oku

Affettuoso:Taşkın bir duyguyla. Devamını Oku

Affettuoso, con (İt.):Aşk ve sevecenlikle. Devamını Oku

Agile:Çabuk, çevik. Devamını Oku

Agitato (İt.):Tez ve canlı tempoda. Hızlı, sarsıntılı, heyecanlı. Devamını Oku

Agnus Dei (Lat.):Tanrının Kuzusu. Latin Kilisesi'nde Missa'nın 5. bölümü. Devamını Oku

Ağır Semai:Türk Sanat Müziğinde semai formunun ayrıldığı iki şekilden birine verilen ad. Devamını Oku

Ağır Sengin Semai:Türk müziğinde kullanılan altı zamanlı bir usul. Devamını Oku

Ağıt:Mersiye. Lamento (İt.) Devamını Oku

Air:Arya. "Air" terimi çalgısal müzikte herhangi bir çalgı üzerine yazılmış bir parça için kullanıldığ Devamını Oku

Air Flaw:Havada takla atarak dönmek. Devamını Oku

Air Tracks:Eller yerde,ayak ve bacaklari yere degdirmeden dönmek. Devamını Oku

Akolat:İki farklı partinin(satırın) birleştirilmesine, çift satır oluşturmaya yarayan bağa akolat denir. Devamını Oku

Akor:1- İki veya daha çok sesin armoni oluşturacak şekilde aynı anda çalınması. Uygu, düzen. Kırık düze Devamını Oku

Akor Yürüyüşü:Birbiri ardına değişen akorlar dizisi. Armonik yürüyüşle aynı anlama gelir. Devamını Oku

Akordeon:Ortasında körük bulunan, tuşları yanına dizilmiş, bir kayışla boyuna asılarak ya da dizlerin üzeri Devamını Oku

Akordiyon:Hava etkisiyle ses veren, körüklü ve klavyeli çalgı. Çoğunlukla dans orkestralarında kullanılır. Devamını Oku

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü

Diğer Sayfalar: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 ... Son Sayfa

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1164

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın