Eğitim Sitesi

Online Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü

Online Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü

  12 Ton Müziği

  Her notanın aynı sayıda çalındığı, kendine özgü matematik kurallarıyla bestelenen müzik.

  A Cappella (İt.)

  (A Kapella) Çalgı eşliği olmayan, eşliksiz koro seslendirmeleri anlamına gelmektedir.

  A Tempo (İt.)

  1- İcrada tempo değişmesinden sonra, yeniden önceki tempoya dönüş.

  2- Asıl tempoya dönüş. İlk hızda. Herhangi bir tempo değişiminden sonra kullanılır.

  3- İlk tempoya, önceki tempoya dönüş.

  A Tonalite

  Tonalite dışı. Majör, minör, ya da başka modal dizilerle ilgisizliği anlatan terim.Bu türlü müziğin başlıca siması sonradan tonalite dışı yazıyı kurallaştıran, Avusturyalı besteci Arnold Schönberg'dir.

  Absolute Music (İng.)

  Saf müzik. Mutlak müzik. Herhangi bir programı olmayan, bir olay ya da karakter betimlemeyen müzik.

  Absolute pitch (İng)

  Mutlak işitme. Absolute kulak. Yüksek müzik yeteneği.

  Accelerando (İt.)

  Hızlanarak. Giderek hızlanan tempoda anlamına gelen İtalyanca bir notasyon işareti. Accel. olarak kısaltılır.

  Acem

  Türk müziğinde bir perde adı, dizeğin beşinci çizgisindeki fa sesi.

  Acemaşiran (Acem Aşîrân)

  1- Türk müziğinde, dizeğin birinci aralığındaki fa sesi.

  2- Klasik Türk müziğinde kullanılan şet(göçürülmüş) makamlarından biri. Ayrıca neyde, alttan 13. birimde, arkada bulunan deliğe verilen isim.

  Action Music (İng.)

  Eylem müziği. 20. yüzyıl müziğinde yorumcunun yorum sırasındaki eyleminin, ürettiği ses kadar önemli olduğu müzik.

  Adagietto

  1- adagio tempoda kısa parça.

  2- adagio'dan az daha hızlı tempo.

  Adagio

  Yavaş, ağır tempo anlamında kullanılan müzik terimi.

  Adagio (İt.)

  İtalyancada hız terimi olarak parçanın "çok yavaşa yakın, ağırbaşlı, yavaş tempoda ve gösterişli" okunacağını gösterir. Metronom'a göre, dakikada 60'dan 76'e kadar olan birim vuruşları, hız terimi "Adagio" sözcüğü ile karşılanır. Örnek: d=60-76.

  Adagio Cantabile

  Etkileyici ezgisellikte.

  Affettuoso

  Taşkın bir duyguyla.

  Affettuoso, con (İt.)

  Aşk ve sevecenlikle.

  Agile

  Çabuk, çevik.

  Agitato (İt.)

  Tez ve canlı tempoda. Hızlı, sarsıntılı, heyecanlı.

  Agnus Dei (Lat.)

  Tanrının Kuzusu. Latin Kilisesi'nde Missa'nın 5. bölümü.

  Ağır Semai

  Türk Sanat Müziğinde semai formunun ayrıldığı iki şekilden birine verilen ad.

  Diğer Müzik-Dans Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  Müzik-Dans Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1164

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa