Eğitim Sitesi

Online Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü

Online Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü

Alev

Yanmanın görülen kısmı.

Alüvyon

Kayaçların aşınması sonucu ortaya çıkan ve sular tarafından taşınarak biriktirilen kil, silt, kum, çakıl, taş ve diğer malzemelerin oluşturduğu tabaka.

Anemometre

Rüzgâr hızını ölçen ve yönünü gösteren alet.

Anız

Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap.

Ani Sel

Kısa süreli ve şiddetli yağmurlar sonucu, nehirlerde, akarsularda, göllerde veya cadde ve sokaklarda suların hızla yükselmesi sonucu oluşan sel.

Artçı Depremler

Güçlü bir depremden sonra meydana gelen ve büyüklüğü ana şokun büyüklüğünü geçmeyen depremler.

Aşırı Yüksek Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının, normal değerinden 6°C ve daha yüksek olduğu durum.

Bağıl Nem

Hava içinde bulunan su buharı basıncının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının basıncına oranı.

Baret

Çalışanların başlarına giydikleri, metal veya plastikten yapılmış koruyucu başlık.

Bofor Rüzgâr Ölçeği

Rüzgâr hızlarını gösteren ölçektir. Francis Beaufort (Bofor okunur.) tarafından 1806'da bulunan, 0 (sakin) ile 12 (tayfun) arası değişen rüzgâr hızlarını gösterir.

Buharlaşma

Sıvının gaza dönüşüm süreci.

Conta

Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen genellikle kauçuk ve kurşundan yapılan ince parça.

Çamur Akıntısı

Şiddetli yağışlar sonucu dağ yamaçları ve vadilerden aşağı hızla akarak hareket eden taş, toprak, kaya ve su kütlesi.

Çığ

Eğimli arazi üzerinde birikmiş kar örtüsünün yer çekimi etkisiyle hızla kayması.

Deprem

Aniden oluşan ve yerkabuğu kaynaklı sarsıntılar.

Deprem Dalgası

Deprem anında, odaktan çevreye doğru kayaçlar içerisinde yayılan sismik (P birincil, S ikincil, yüzey ve benzeri) dalgalardır.

Deprem Riski

Olası bir deprem sonucunda doğacak zararın (yaralanabilecek ya da ölebilecek insan sayısı ile muhtemel bina ve altyapı hasarlarının) ortaya konulması.

Deprem Şiddeti

Bir depremin, yeryüzünde hissedildiği noktada yaptığı yıkım derecesini belirten ölçek.

Deprem Tehlikesi

İnsan yaşamını etkileyecek bir depremin oluşmasına neden olabilecek koşullarla ilgili her şey.

Depremsellik

Depremlerin tarihsel ve coğrafî dağılımı.

Diğer Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 122

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa