Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Siyaset Terimleri Sözlüğü

terimler Açık Oylama:Genel Kurul'da hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul, ret, çekimser) açıkça belli devam

terimler Alt Komisyon:Komisyonların kendilerine havale edilmiş olan bir işi daha detaylı incelemek amacıyla komisyondaki devam

terimler Anayasa:1- Devletin temel yapı ve işleyişi ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen en üst kan devam

terimler Ara Seçim:TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir. Anayasa gereği, ara seçim her seçim dö devam

terimler Ara Verme:TBMM'nin çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir. devam

terimler Bakan:Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından devam

terimler Başbakan:Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil. devam

terimler Başdanışman:Genellikle cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklarda görevlendirilen, alanlarında uzmanlaşmış devam

terimler Başkanlık Divanı:Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 Başkanvekili, 7 Kâtip Üye ve 3 İdare Amiri'nden devam

terimler Başkanvekili:TBMM Başkanının yerine Genel Kurul oturumlarını yöne- ten Başkanlık Divanı üyesidir. 4 başkanvekil devam

terimler Birleşim:TBMM Genel Kurulunun belli bir günde açılan toplantısıdır. Her yasama yılında Genel Kurul toplantı devam

terimler Bürokrasi:Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu. devam

terimler Bürokrat:Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici. devam

terimler Bütçe:Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı devam

terimler Bütçe Kanunu:Gelecek yılda yapılacak kamu harcamalarını miktar ve kurumlara göre belirleyen, toplanacak gelirle devam

terimler Büyükelçi:Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi, sefirikebir. devam

terimler Cumhurbaşkanı:Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi. devam

terimler Cumhuriyet:Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri ara devam

terimler Danışma Kurulu:TBMM Başkanı ile siyasi parti grup başkanvekillerinden oluşan ve çeşitli konularda görüş ve öneri devam

terimler Darbe:Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa et devam

terimler Değişiklik Önergesi:Kanun tasarı ya da teklifinin maddelerinde değişiklik yapmayı sağlayan önerilerdir. Komisyonlarda devam

terimler Demokrasi:Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık. devam

terimler Devlet Bakanı:Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi. devam

terimler Divan:Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. devam

terimler Erken Seçim:Herhangi bir nedenle, Anayasa'da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolmadan yapılan seçimdir. Erken devam

terimler Esas Komisyon:Nihai kararı veren ve raporu Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan komisyondur. Kanun tasarı ve t devam

terimler Esas Numarası:Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezkerelerin niteliklerini ve kayıt sır devam

DİĞER SAYFALAR:

Siyaset Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 123

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın