Eğitim Sitesi

Online Siyaset Terimleri Sözlüğü

Açık Oylama:Genel Kurul'da hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul, ret, çekimser) açıkça belli Devamını Oku

Alt Komisyon:Komisyonların kendilerine havale edilmiş olan bir işi daha detaylı incelemek amacıyla komisyondaki Devamını Oku

Anayasa:1- Devletin temel yapı ve işleyişi ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen en üst kan Devamını Oku

Ara Seçim:TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir. Anayasa gereği, ara seçim her seçim dö Devamını Oku

Ara Verme:TBMM'nin çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir. Devamını Oku

Bakan:Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından Devamını Oku

Başbakan:Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil. Devamını Oku

Başdanışman:Genellikle cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklarda görevlendirilen, alanlarında uzmanlaşmış Devamını Oku

Başkanlık Divanı:Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 Başkanvekili, 7 Kâtip Üye ve 3 İdare Amiri'nden Devamını Oku

Başkanvekili:TBMM Başkanının yerine Genel Kurul oturumlarını yöne- ten Başkanlık Divanı üyesidir. 4 başkanvekil Devamını Oku

Birleşim:TBMM Genel Kurulunun belli bir günde açılan toplantısıdır. Her yasama yılında Genel Kurul toplantı Devamını Oku

Bürokrasi:Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu. Devamını Oku

Bürokrat:Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici. Devamını Oku

Bütçe:Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı Devamını Oku

Bütçe Kanunu:Gelecek yılda yapılacak kamu harcamalarını miktar ve kurumlara göre belirleyen, toplanacak gelirle Devamını Oku

Büyükelçi:Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi, sefirikebir. Devamını Oku

Cumhurbaşkanı:Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi. Devamını Oku

Cumhuriyet:Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri ara Devamını Oku

Danışma Kurulu:TBMM Başkanı ile siyasi parti grup başkanvekillerinden oluşan ve çeşitli konularda görüş ve öneri Devamını Oku

Darbe:Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa et Devamını Oku

Değişiklik Önergesi:Kanun tasarı ya da teklifinin maddelerinde değişiklik yapmayı sağlayan önerilerdir. Komisyonlarda Devamını Oku

Demokrasi:Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık. Devamını Oku

Devlet Bakanı:Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi. Devamını Oku

Divan:Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Devamını Oku

Erken Seçim:Herhangi bir nedenle, Anayasa'da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolmadan yapılan seçimdir. Erken Devamını Oku

Esas Komisyon:Nihai kararı veren ve raporu Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan komisyondur. Kanun tasarı ve t Devamını Oku

Esas Numarası:Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezkerelerin niteliklerini ve kayıt sır Devamını Oku

Eylem:Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası. Devamını Oku

Geçici Komisyon:TBMM Genel Kurulu tarafından belli amaçlarla kurulan ve bu amaç gerçekleştirildikten ya da kendile Devamını Oku

Geçici Madde:Kanunların geçiş hükümlerini düzenleyen maddelerdir. Yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar geçe Devamını Oku

Siyaset Terimleri Sözlüğü

Diğer Sayfalar: [1]2 3 4 5

Siyaset Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 123

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın