Eğitim Sitesi

Tür Nedir? Tür Hakkında Kısaca Bilgi

Tür Terimi Hakkında Bilgiler

Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimi Olarak Tür:

Çevre koşulları ne olursa olsun değişmeden kalan belirli görüntüler yönünden birbirine benzeyen ve bu özellikleri döle geçiren, çiftleştiklerinde döl verim yeteneğine sahip (fertil, doğrugan) döller veren bireylerin oluşturduğu gruplara tür denmektedir.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Tür:

Birbirleriyle eşleştiklerinde kendilerine benzer ve üreme yeteneği olan canlılar oluşturan canlı grubu.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Tür:

Cinsin altında sıralanan şeylerdir. Gerçeklikleri farklı olan şeylere "bunlar nedir?", diye sorulduğunda alınan yanıt türü gösterir. Cinsle karşılaştırıldığında içlemi çok olan şeyler türdür.

 

Edebiyat Terimi Olarak Tür:

Edebiyatta ortaya konan eserlerin konu ve hedef kitlesi açısından sınıflandırılmasıdır.

 

Biyoloji Terimi Olarak Tür:

1. Ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, çiftleştiklerinde verimli (kısır olmayan) yavrular oluşturan bireyler topluluğu.

2. Doğada yalnızca kendi arlarında üreyerek verimli döller oluşturabilen, ortak bir atadan gelen, benzer bireylerin meydana getirdiği topluluktur.

3. Taksonomik sınıflandırmanın temel birimi; evrimsel olarak birbiriyle yakından akraba ve benzer olan organizmaların oluşturdukları aynı soydan gelen populasyon grubundan oluşmuştur.

 

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Tür:

Canlıların sınıflandırılmasında en küçük birim türüdür. Birbirleriyle çiftleşebilen kısır olmayan, döller oluşturabilen, ortak bir kökene sahip, yapı ve görev bakımından benzer organizmalardır.

 

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Tür:

Çeşit, cins.

 

Müzik-Dans Terimi Olarak Tür:

Aynı özellikleri taşıyan öbeklerin, varlıkların ya da yazıların her biri, çeşit, cins.

 

Genel Türkçe Terimi Olarak Tür:

Ortak özellikleri olan, kendi aralarında döllenerek üreyebilen canlılar grubu.

 

Ekoloji - Çevre Terimi Olarak Tür:

Canlılar sistematiğinde cinslerin taksonomik alt birimleridir. Türleri oluşturan bireyler birbirleri arasında melezlenip fertil döl verebilirler. Aynı türden olan bireyler arasında morfolojik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri yönünden önemli farklılıklar yoktur. Örneğin, aynı türdeki bitkilerin yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapıları büyük farklılık göstermezler.

 

  Benzer Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri

  Veteriner Adli Tıp: Konusu hayvan ve hayvan hastalıkları olan adli vakalarda doğru kararlara varılmasına yardımcı olan bir bilim dalı.

  Evrim: Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik ve fizyolojik faktörlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir seri değişim olayları, evolüsyon.

  Genişke: Koyun ya da keçi yavruladığında çobana verilen bahşiş.

  Parazit: 1. Canlı bir organizmanın üzerinde veya içerisinde organizmanın zararına yaşayan bitki veya hayvan, asalak. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin üzerinde veya içerisinde bu canlıların aleyhine yaşayan canlılar. Kimi yazarlar bakteri ve virüsleri da parazit olarak ifade etmektedirler. 2. Bakışımlı ikizlerden eksik gelişen ve daha küçük kalmış yavru, dölüt içinde dölüt. Normal gelişim gösteren ikize sıkı bir biçimde yapışmış ve normal yavrunun içine girmiş olarak bulunur.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü