Eğitim Sitesi

Cumhurbaşkanı Nedir? Cumhurbaşkanı Hakkında Kısaca Bilgi

Cumhurbaşkanı Terimi Hakkında Bilgiler

Siyaset Terimi Olarak Cumhurbaşkanı:

Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi.

 

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Cumhurbaşkanı:

Cumhuriyetle yönetilen ülkelerin başında bulunan devlet adamı.

 

Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Cumhurbaşkanı:

40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından genel oyla beş yıllığına ve en fazla iki defa seçilebilen, yürütmenin sorumsuz kanadında yer alan ve Devletin başı sıfatına sahip tarafsız kişidir.

 

  Benzer Siyaset Terimleri

  Toplantı Yetersayısı: TBMM Genel Kurulu ile komisyonların toplantıya başlayabilmeleri ve tespiti istendiğinde toplantıyı sürdürebilmeleri için gerekli olan en az milletvekili sayısıdır. Bu sayı Genel Kurul için 184, komisyonlar için üye tamsayısının 1/3'üdür.

  Sıra Sayısı: Komisyon raporlarının yayınlandığı belgenin adıdır. Yasama döneminin başından itibaren komisyonların karara bağlayıp Başkanlığa sundukları raporlar bir sıra sayısı verilerek kitapçık halinde basılır ve milletvekillerine dağılır. Sıra sayısında raporların yanı sıra tasarı ya da teklifin gerekçesi ile metni, tali komisyon raporları ve varsa alt komisyon raporları da yer alır. Meclis araştırması ve soruşturması komisyonlarının raporları da sıra sayısı olarak bastırılır.

  Kamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye.

  Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Siyaset Terimleri Sözlüğü