Eğitim Sitesi

Alt Komisyon Nedir? Alt Komisyon Hakkında Kısaca Bilgi

Alt Komisyon Terimi Hakkında Bilgiler

Siyaset Terimi Olarak Alt Komisyon:

Komisyonların kendilerine havale edilmiş olan bir işi daha detaylı incelemek amacıyla komisyondaki üye dağılımı dikkate alınarak oluşturulan küçük çalışma gruplarıdır. Alt komisyon metni veya raporu komisyon açısından bağlayıcı olmamakla birlikte uygulamada komisyon tarafından genellikle benimsenmektedir.

 

Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Alt Komisyon:

Komisyonlara havale edilen işlerin daha detaylı incelenmesine imkân sağlamak amacıyla, komisyon üyeliklerinin siyasi parti gruplarına dağılım oranı dikkate alınarak oluşturulan küçük çalışma gruplarıdır. Alt komisyonlar, tasarı ve tekliflerin olgunlaştırılması yönünde teknik çalışmalar yapılmasına ve üzerinde uzlaşılabilecek bir metin hazırlanmasına zemin oluşturabilmektedir. Alt komisyon metni veya raporu bağlayıcı olmamakla birlikte uygulamada komisyonlar tarafından genellikle benimsenmektedir.

 

  Benzer Siyaset Terimleri

  Tüzük: Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü.

  Güvenoyu: Kurulmuş bir hükümetin göreve devam edebilmesi için sahip olması gereken TBMM desteğidir.

  Eylem: Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası.

  Kamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Siyaset Terimleri Sözlüğü