Eğitim Sitesi

Bütçe Nedir? Bütçe Hakkında Kısaca Bilgi

Bütçe Terimi Hakkında Bilgiler

Siyaset Terimi Olarak Bütçe:

Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü.

 

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Bütçe:

Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerin tümü.

 

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Bütçe:

Gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi düşünülen gelir ve giderlerin karşılıklı listesini içeren cetveldir.

 

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Bütçe:

Bir inşaat projesi için mal sahibi tarafından ayrılan, para ve zaman miktarı.

 

Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Bütçe:

Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderleri tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge.

 

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Bütçe:

Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Bütçe:

1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü.

2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.

 

İnşaat Terimi Olarak Bütçe:

Bir inşaat projesi için mal sahibi tarafından ayrılan, para ve zaman miktarı.

 

  Benzer Siyaset Terimleri

  Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.

  Başbakan: Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil.

  Önerge: Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birkaçı tarafından başkanlığa verilen, oya sunularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir.

  Karar: TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmekle yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkanının onayına sunulmayan yasama işlemleridir. TBMM içtüzük değişikliği, komisyonlara üye seçimi, yabancı ülkelere asker gönderme gibi kararlar alabilmektedir.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Siyaset Terimleri Sözlüğü