Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mülemma Nedir? Mülemma Hakkında Kısaca Bilgi

Mülemma Terimi Hakkında Bilgiler

MülemmaEdebiyat Terimi Olarak Mülemma:
Bir şiirin bazı mısraları, bölümleri veya bir mısranın bazı sözcüklerin değişik dillerde yazılması. Divan edebiyatında Arapça, Farsça, Yunanca'nın Türkçe ile birlikte kullanıldığı şiirler yazılmıştır. Tanzimat'tan sonra bu dillere Fransızca da eklenmiştir. Örnek:

Eyyüha'r-rağibûne fi'l-evkat!
Edrikûhâ fe-mâ madâ kad fât.

Fevt-i fursat me-kün çü vakt-i safâst,
Ki besî hestder-cihân âfât.

İrdi bir dem ki behcetinden anın
Sekiz Uçmâğ'a döndü Altı Cihât.

İş ke-mâ âşe âşikun va'lem!
Tâvet in-nefsü tâbet il-evkat.

 

Benzer Edebiyat Terimleri:

box Sadr: Bir beyitte birinci mısranın ilk parçası ile nesirde cümlenin ilk parçası. devam et

box Ünsüz Uyumu: Bir sözcükteki ünsüzler arasında görülen benzeşime verilen addır. devam et

box Ramazaniye: Giriş bölümünde ramazanı konu alan kaside. devam et

box Sade Nesir: Daha çok ahlak, din, tasavvuf gibi öğretici metinlerde kullanılan, halk diline yakın klasik Türk edebiyatı nesir türü. devam et

box Fikir Yazıları: Düşünceye dayalı, öğretme ve bilgilendirme amacıyla yazılan yazıların tümü. devam et

box Hak Aşığı: Pir elinden bade içmiş, dili çözülüp şiir söylemeye başlamış gerçek aşık. devam et

box Bent: Bir şiirin 4, 5, 6, ... dizeli bölümlerinden her biri. devam et

box Örtmece: Doğrudan doğruya söylenmesi uygun olmayan bir olguyu, dümdüz anlatma ya da söyleme yerine dolaylı biçimde anlatma yolu. devam et