Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Berî-üz-zimme Nedir? Berî-üz-zimme Hakkında Kısaca Bilgi

Berî-üz-zimme Terimi Hakkında Bilgiler

Berî-üz-zimmeHukuk Terimi Olarak Berî-üz-zimme:
zimmetten kurtulmuş; aklanmış

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Riziko: Zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya devam et

  box Müddeabih: Hukuk davasının konusu, talep edilen şey. devam et

  box İcâre-i müeccele: Sonradan alınacak kira devam et

  box Kazandırıcı Zamanaşımı: Kanunun belirlediği sürenin geçmesiyle ve belli şartlarla bir kimseye mülkiyet ve başkaca bir ayni hak kazandıran zamanaşımı. devam et

  box İhtarname: Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi. devam et

  box Sözleşmeden Dönme: Taraflardan birinin, mevcut sözleşmeden cayması; sözleşmeden rücu. devam et

  box Adli: Adaletle ilgili. devam et

  box Mutalebe: talepte bulunma; istemde bulunma devam et