Eğitim Sitesi

Online Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü

Online Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü

  Acente

  Mali veya ticari bir kuruluşun şubesi ve geniş anlamda tüccarın vekili veya temsilcisi olup, onun adına mesleğin yürütülmesine ait her türlü hukuki işlemleri yapmaya yetkili kimse.

  Acımık

  (Pelemir) Yabancı ot tohumu.

  Açık ve Kapalı Çuval Sondası

  Çuvalları değişik yerlerinden (alt, orta ve üst) delmek suretiyle primer numuneleri almada kullanılan sonda.

  Adana-99

  Bitki boyu 95-110 cm olup yatmaya dayanıklıdır. Beyaz sık kılçıklı bir başak yapısına sahiptir. Beyaz, renkli oval yapıda sert bir tanesi olup 1000 tane ağırlığı 40-42 gr. dır. Kışa ve kurağa orta derecede dayanıklı, sarı, kahverengi paslara ve septoriaya karşı dayanıklı, ekmeklik beyaz yarı sert buğday çeşidi.

  Adventif Kök

  Gövde, dal, sürgün veya çeliklerden oluşan köklerdir.

  Aflatoksin

  Aspergillus flavus ve Aspergillus paraciticus küflerinin ürettiği bir toksin çeşididir.

  Afyon Alkaloitleri

  1- Haşhaş bitkisinde veya afyon sakızında bulunan alkaloitler.

  2- Haşhaş bitkisi kökenli, yapısında muhakkak tuz oluşturacak bir azot atomu bulunduran organik kimyasal maddelerdir.

  Afyon Bıçağı

  Afyon kozağının sütünü almakta kullanılan araç

  Agregat

  Toprağın teksel taneciklerinin bir araya gelerek (kümeleşerek) çeşitli yapıştırıcı maddelerle bağlanmaları sonucu oluşan ikincil yapı birimleridir.

  Ağrı S093

  Saplar 70-75 cm uzunluğunda, Başakları kılçıklı, taneleri beyaz renkli, oval ve serttir. Kışa mukavemeti orta, kuraklığa mukavemeti iyidir. Yatmaz. orta erkencidir. Gübreye reaksiyonu iyi, sürme, rastık ve paslara karşı mukavemeti iyi olan ekmeklik buğday çeşidi.

  Akar

  1- Genellikle karada, pek azıda tatlısuda yaşayan, anten ve kanattan yoksun, dört çift bacağa sahip böceklerdir.

  2- İkinci dereceli(Sekonder) depo zararlısı. Buğday ve tahılların embriyolarını yiyerek zarar verirler.

  Akarisit

  Akarlara karşı kullanılan tarımsal ilaçlardır.

  Akım (Debi)

  Bir kanal veya bir taşıyıcının belirli bir enkesitinden birim zamanda geçen su hacmi.

  Akova

  Kılçıksız, beyaz ve çıplak kavuzlu Adapazarı Tohum Islah İstasyonunda ıslah edilmiş, Marmara Bölgesinin doğu ve güney kısımlarında yetiştirilen, yatmaya dayanıklı, tarımsal karakterleri normal olan beyaz yarı sert buğday çeşidi.

  Aktif Mücadele

  Haşerelenmiş ürünün kimyasal maddelerle ilaçlanması işlemi.(

  Aktivasyon

  Kullanılan dozda kendisi etkili olmayan bir kimyasalın birlikte kullanıldığı bir toksik maddenin etkisini artırmasına denir.

  Alatav

  Yarı yaş yarı kuru olan az tavlı toprak.

  Alım

  Toprak Mahsulleri Ofisi'nce her kampanya döneminde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş esaslar çerçevesinde hububat ve bakliyat ürünleri ile haşhaşın gerçek üreticilerden satın alınması işlemi.

  Alım Baremi

  Alımı gerçekleştirilecek hububat ve bakliyat ürünleri ile haşhaşın üreticilerden satın alınma esas, yöntem, kalite, had ve fiyatlarının yer aldığı, ürün cinslerine göre kalite ve hadlerin her yıl değişebildiği genel bilgiler.

  Alım Kampanyası

  T.M.O. da Hububat, Mısır, Çeltik, Haşhaş alımlarının başlangıcı ile bitişi arasındaki devre.

  Diğer Ziraat (Tarım) Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 707

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa