Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

V HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

V ile ilgili yazılar

VAKFIKEBİR İLÇESİ

Trabzon iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. Trabzon-Samsun kıyı yolunun 46. km.'sinde bir koy üzerinde kurulmuştur. Halkının başlıca geçim kaynağı hayvancılık, tütün ve mısır ekimidir. Ayrıca, tereyağıyla ünlü bir ilçedir. Yüzölçümü 458 km2, ilçe nüfusu 48.868... devam

VAKIF NEDİR?

Belirli bir mal ya da para varlığının bir amacı gerçekleştirmek için, koşullu olarak oluşturulan bir tüzelkişiliğe devredilmesi. Vakıflar, önceleri dinî amaçla oluşturulan kurumlardı. Özellikle Orta Çağ'da, Doğu ve Batı'da din kurumlarının ... devam

VAKİT GAZETESİ

İstanbul'da yayımlanan gazete (1917-1959). Ahmet Emin Yalman ve Asım Us tarafından çıkarılmaya başladı. Mütareke döneminde birkaç kez kapatılınca değişik adlarla yayınını sürdürdü. 1934'te Kurun adını aldıysa da yeniden Vakit adıyla çıkmaya devam etti. Türkiye'de çok renkli baskıyı ilk gerçekleştire... devam

VAKUM NEDİR?

Kuramsal olarak, içinde hiçbir madde olmayan, boşluk. Kusursuz bir vakum bugüne değin elde edilememiştir. Yüzyıllar boyunca insanlar boşluk kavramı üzerinde tartışmış ve oluşturmaya çalışmıştır. Bu girişimlerden biri de İtalyan fizikçi Evan... devam

VAKUM TÜPÜ

Havası alınmış cam bir tüp içine yerleştirilmiş diyotlardan oluşan elektronik aygıt. İlk kez 1904 yılında İngiliz bilim adamı John Ambros Fleming tarafından alternatif akımı doğru akıma çeviren bir aygıtta kullanılmıştır. Vakum tüpleri elek... devam

VÂLÂ NUREDDİN (VÂ-NÛ) KİMDİR?

(1901 Selânik-1967 İstanbul), yazar. Asıl adı Vâlâ Nureddin'dir. İlk ve ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı (1917). Bir yıl Viyana'da Ticaret Akademisi'nde okudu. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'ya geçti (Ocak 1921). Bolu Lisesi'n... devam

VALENCİA ŞEHRİ

İspanya'nın en önemli liman kentlerinden biri. Oldukça önemli bir ticaret ve sanayi merkezi olan Valencia ülkenin güneydoğusunda yer alır. 13. yüzyılda bağımsız bir krallık olarak kurulan kent, İspanya'nın birleşmesinden sonra Katalonya'nın merkezi olmuştur. Önemli eğitim tesisleri ... devam

VALENTİNİANUS I, (FLAVİUS) KİMDİR?

(321 Cibalae/Pannonia, bugün Orta Avrupa-375 Brigetio, bugün Szöny/Macaristan), Roma imparatoru. Bir subayın oğluydu. Önceleri orduda görev aldı. Babasıyla birlikte Afrika'da hizmet etti. Jovianus'un ölümü üzerine ordu komutanları tarafında... devam

VALENTİNİANUS II, (FLAVİUS) KİMDİR?

(371 Treveri, bugün Trier ?-392 Viyana), Roma imparatoru. I. Valentinianus'un oğludur. Babasının ölümünden beş gün sonra, Aquincum'da (Budapeşte) lejyonerler tarafından imparator ilân edildi (375). O sırada hüküm sürmekte olan Valens ve Gra... devam

VALENTİNİANUS III, (FLAVİUS) KİMDİR?

(419 Ravenna-455 Roma), Roma imparatoru. III. Constantius ile Galla Placidia'nın oğludur. 425'te Batı Roma imparatoru oldu. Hükümdarlık etmek için çok küçük olduğundan, ülkeyi önce annesi, daha sonra bir patrici olan Aetius yönetti. Saltana... devam

VALERİANUS (PUBLİCUS LİCİNİUS) KİMDİR?

(?-260, ?), Roma imparatoru. Bir senatör ailesindendi. Trebonianus Gallus'un ölümünden sonra 253'te imparator seçildi. Oğlu Gallianus'u imparatorluğa ortak etti ve Batı'nın savunmasını oğluna bıraktı. Hristiyanlara zulmetti ve sistemli bir ... devam

VALİ NEDİR?

Bir ilde devlet tarafından atanan en yetkili yönetim görevlisi. Vali il sınırları içinde devleti ve devletin tüzel kişiliğini temsil eder. Yasa, tüzük, yönetmelik ve hükümet emirlerini uygular. İl genel idaresi bünyesindeki kuruluşlar arası... devam

VALİDE SULTAN NEDİR?

Osmanlı padişahlarının annelerine verilen unvan. Saray protokolünde padişahtan sonra gelirdi. Padişah çocuksa Valide Sultan, "naibei saltanat" (saltanat vekili) olurdu. Osmanlı hanedanında bu şekilde iki valide sultan vardır: IV. Murat'ın ç... devam

VALLETTA ŞEHRİ

Malta'nın başkenti ve başlıca ticaret limanı. Adanın kuzeydoğu kıyısında yer alır. Turizm oldukça... devam

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA