Eğitim Sitesi

V HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

  A     B     C     Ç     D     E     F     G     H     I     İ     J     K     L     M     N     O     Ö     P     R     S     Ş     T     U     Ü     V     Y     Z     X     W  

V harfine göre ansiklopedik bilgiler

V Harfi

Türk alfabesinin yirmi yedinci harfi. Sesbilim bakımından sürekli ve yumuşak dudak ünsüzü. Romen rakamında 5 sayısını gösterir. Büyük harfle kimyada vanadyum elementinin, fizikte hızın, elektrikte potansiyelin, potansiyel ... Devamını Oku

V-1 Ve V-2 Roketleri

II. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından geliştirilen, kendiliğinden itişli bombalar. Propaganda amacıyla takılan "Vergeltungswaffen" (Misilleme silâhları) adının baş harfiyle anıldılar. Sovyet cephesinde ve batıda güç duruma düşen Hi... Devamını Oku

V. Charles Kimdir?

(1338 Vincennes-1380 Nogent-sur-Marne), Fransa kralı. Akıllı Charles diye bilinir. Fransa Kralı II. Jean'ın (İyi Jean) oğludur. Yüz Yıl Savaşları sırasında babasının Poitiers Savaşı'nda İngilizler tarafından esir edilmesi üzerine, 1356... Devamını Oku

Vaal Irmağı Nedir?

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırmak. Transvaal eyaletinin güneydoğusundan doğar, batıya akarak Transvaal ve Oranj sınırını oluşturur ve Kap eyaletinin kuzeyinde Oranj Irmağı'na karışır. Uzunluğu yaklaşık 1.200 km.dir.... Devamını Oku

Vacip Nedir?

Bir çeşit farz. Uygulanması ödülü, uygulanmaması cezayı gerektirir. Ancak inanç bakımından farzdan ayrılır. Farzı yadsıyan kâfir olur, vacibi yadsıyansa olmaz. Kurban Bayramı'nda kurban kesmek, vitir namazı kılmak vaciptir. ... Devamını Oku

Vadi Nedir?

İki dağ arasındaki geçit. Vadiler ya yeryüzündeki sıkışmaların etkisiyle dağlarla birlikte oluşurlar ya da akarsuların etkisiyle yataklarını aşındırarak meydana gelirler. Irmakların yarmasıyla ve dağ aşınmasıyla oluşan vadiler t... Devamını Oku

Vaduz Şehri

Liechtenstein'ın başkenti. Yukarı Rhein kıyısında, Zürih'in 80 km. güneydoğusundadır. Kimi hafif endüstriler ve turizm başlıca ekonomik etkinliğini ... Devamını Oku

Vaftiz Nedir?

Hristiyanlıkta, ilk günahı silmek ve Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem. Ayin düzeni ve biçimi değişik mezheplerin kiliseleri arasında değişmekle birlikte bütün vaftiz ayinlerinde su kullanılır. Vaftiz ayininin bazı türl... Devamını Oku

Vaftizci Yahya Kimdir?

(?-?), İbrani peygamberi Zekeriya'nın oğlu. Hz. İsa'ya ilk inananlardandır. Hz. İsa'yı Ürdün Irmağı'nda vaftiz etmesinden sonra "Vaftizci Yahya" adıyla anılmaya başlandı. İsrailoğullarından Herodos, Philippos'un karısı Herodias ile evl... Devamını Oku

Vaha Nedir?

Çölde sürekli su bulunan yerlerde oluşan verimli toprak parçası. Vahaların çoğunda yer altı su kaynakları kuyular aracılığıyla yeryüzüne çıkar. Vahaların büyüklüğü, bir hektardan birkaç kilometre kareye kadar değişir. Sahra n... Devamını Oku

Vahdet Nedir?

Birlik, teklik. Karşıtı çokluktur (kesret). Kesrette vahdet ise çoklukta birlik anlamına gelir.Dünyada, varlıklar içinde herkesin, her nesnenin Tanrı'nın tecellisi olduğunu bilmek, çoklukta Tanrı'nın tekliğini görmek demektir. Tek anlamı... Devamını Oku

Vahiy Nedir?

Dinsel inanışa göre Tanrı tarafından bir buyruk ya da düşüncenin peygambere ya da peygamber tarafından insanlığa bildirilmesi. ... Devamını Oku

Vak'ai Hayriye Olayı

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayına verilen ad (1826). Yeniçeri Ocağı 16. yüzyıldan sonra eski gücünü kaybetmeye başladı. Ellerine geçen "ulufe" ile geçinemez olan yeniçeriler, askerliğin yanı sıra ... Devamını Oku

Vak'anüvis Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda olayları kaydetmekle görevli devlet memuru. Vak'anüvisler, Dıvanıhümayun'a bağlı reisülküttabın emrinde çalışırlardı. Osmanlı Devleti'nde olayların resmî devlet görevlilerine yazdırılması Fatih devrinde ... Devamını Oku

Vakfıkebir İlçesi

Trabzon iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. Trabzon-Samsun kıyı yolunun 46. km.'sinde bir koy üzerinde kurulmuştur. Halkının başlıca geçim kaynağı hayvancılık, tütün ve mısır ekimidir. Ayrıca, tereyağıyla ünlü bir... Devamını Oku

Vakıf Nedir?

Belirli bir mal ya da para varlığının bir amacı gerçekleştirmek için, koşullu olarak oluşturulan bir tüzelkişiliğe devredilmesi. Vakıflar, önceleri dinî amaçla oluşturulan kurumlardı. Özellikle Orta Çağ'da, Doğu ve Batı'da din kuru... Devamını Oku

Vakit Gazetesi

İstanbul'da yayımlanan gazete (1917-1959). Ahmet Emin Yalman ve Asım Us tarafından çıkarılmaya başladı. Mütareke döneminde birkaç kez kapatılınca değişik adlarla yayınını sürdürdü. 1934'te Kurun adını aldıysa da yeniden Vakit adı... Devamını Oku

Vakum Nedir?

Kuramsal olarak, içinde hiçbir madde olmayan, boşluk. Kusursuz bir vakum bugüne değin elde edilememiştir. Yüzyıllar boyunca insanlar boşluk kavramı üzerinde tartışmış ve oluşturmaya çalışmıştır. Bu girişimlerden biri de İtalyan fiz... Devamını Oku

Vakum Tüpü

Havası alınmış cam bir tüp içine yerleştirilmiş diyotlardan oluşan elektronik aygıt. İlk kez 1904 yılında İngiliz bilim adamı John Ambros Fleming tarafından alternatif akımı doğru akıma çeviren bir aygıtta kullanılmıştır. Vakum t... Devamını Oku

Vâlâ Nureddin (Vâ-Nû) Kimdir?

(1901 Selânik-1967 İstanbul), yazar. Asıl adı Vâlâ Nureddin'dir. İlk ve ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı (1917). Bir yıl Viyana'da Ticaret Akademisi'nde okudu. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'ya geçti (Ocak 1921). Bolu Lisesi... Devamını Oku

Valencia Şehri

İspanya'nın en önemli liman kentlerinden biri. Oldukça önemli bir ticaret ve sanayi merkezi olan Valencia ülkenin güneydoğusunda yer alır. 13. yüzyılda bağımsız bir krallık olarak kurulan kent, İspanya'nın birleşmesinden sonra Katalonya'... Devamını Oku

Valentinianus I, (Flavius) Kimdir?

(321 Cibalae/Pannonia, bugün Orta Avrupa-375 Brigetio, bugün Szöny/Macaristan), Roma imparatoru. Bir subayın oğluydu. Önceleri orduda görev aldı. Babasıyla birlikte Afrika'da hizmet etti. Jovianus'un ölümü üzerine ordu komutanları tarafında... Devamını Oku

Valentinianus II, (Flavius) Kimdir?

(371 Treveri, bugün Trier ?-392 Viyana), Roma imparatoru. I. Valentinianus'un oğludur. Babasının ölümünden beş gün sonra, Aquincum'da (Budapeşte) lejyonerler tarafından imparator ilân edildi (375). O sırada hüküm sürmekte olan Valens ve Gr... Devamını Oku

Valentinianus III, (Flavius) Kimdir?

(419 Ravenna-455 Roma), Roma imparatoru. III. Constantius ile Galla Placidia'nın oğludur. 425'te Batı Roma imparatoru oldu. Hükümdarlık etmek için çok küçük olduğundan, ülkeyi önce annesi, daha sonra bir patrici olan Aetius yönetti. Saltana... Devamını Oku

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA

Diğer Sayfalar
[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa