Eğitim Sitesi

I HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

  A     B     C     Ç     D     E     F     G     H     I     İ     J     K     L     M     N     O     Ö     P     R     S     Ş     T     U     Ü     V     Y     Z     X     W  

I harfine göre ansiklopedik bilgiler

I Faysal Kimdir?

(1883 Taif - 1933 Berne), Irak'ın ilk kralı. Daha sonra Hicaz kralı olan, Haşimî sülâlelerinden Osmanlı veziri Şerif Hüseyin Paşa'nın oğludur. Osmanlı yönetimine karşı Arap ayaklan... Devamını Oku

I Harfi

Türk alfabesinin on birinci harfi. Sesbilim bakımından dar, düz ve kalın ünlü. Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harflerle gösterildiğinde, on birinci maddenin başına getirilir. Roma rakamlarında 1 sayısını gösterir. F... Devamını Oku

I. Bahadır Şah Kimdir?

(1643, ?-1712 Lahor), Hindistan'da hüküm süren Türk-Hint hükümdarı. Babası Evrengzib Alemgir'dir. Asıl adı Muhammet Muazzam ise de 1675'ten sonra Şah Âlem unvanını aldı. Babasının sağlığında birçok sefere katıldı, ölümünden sonr... Devamını Oku

I. Darius Kimdir?

(İ.Ö. 550, ? - 486, ?), Pers hükümdarı. Tahtı hileyle ele geçiren kâhin Gaumata'yı öldürerek Pers tahtına geçti (İ.Ö. 522). Perslerin en büyük hükümdarlarından biri oldu. Özellikle Pers İmparatorluğu'nun çeşitli alanlarda örgütl... Devamını Oku

I. Ekber Şah Kimdir?

(1542 Ömerkut-1605 Agra), Hindistan Türk-Moğol imparatoru. Babur Şah'ın torunu, Hümayun Şah'ın oğludur. 1556'da tahta çıktı, karışıklıkları bastırarak güçlü bir yönetim kurdu. Babasından kalan... Devamını Oku

I. Fuat Kimdir?

(1868 Kahire - 1936 Kahire), Mısır kralı. Hıdiv İsmail'in oğlu. 1917'de kardeşinin yerine geçen I. Fuat, öğrenimini İsviçre ve İtalya'da yaptı 1908'de Batı yöntemleriyle öğretim yapan bir üniversite kurdu, bilim derneklerine, kongreleri... Devamını Oku

I. Velid Kimdir?

Emevî halifesi. Halife Abdülmelik'in oğludur. Babasının ölümü üzerine halife oldu. 10 yıl süren halifeliği, Emevî Devleti'nin en parlak zamanıdır. Velit babasından, çok sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir devlet teşkilâtı devrald... Devamını Oku

I. Vittorio Emanuele Kimdir?

Sardinya kralı (1802-1821). Sardinya Kralı III. Vittorio Amedeo'nun oğludur. 1793-1796 yılları arasında Alpler bölgesinde yapılan savaşlara katıldı. Büyük kardeşinin krallıktan çekilmesi üzerine 1802'de kral oldu. 1815'te topraklarını g... Devamını Oku

I. Wilhelm Kimdir?

Prusya kralı ve Alman imparatoru. Kral III. Friedrich Wilhelm'in ikinci oğludur. Kardeşi IV. Friedrich Wilhelm'in akıl hastalığına yakalanması üzerine kral naibi (1858) ve ardından kral oldu (1861). Prusya ordusunu güçlendirmek için çalışt... Devamını Oku

I. William Kimdir?

Normandiya dükü ve İngiltere kralı. Dük Şeytan Robert'in evlilikdışı oğludur. Dük, Filistin'e gitmeden önce William'ı vâris olarak tanıdı (1034); o da babasının ölümünden sonra tahta çıktı (1035). Düklüğünü kabul etmeyen baron... Devamını Oku

Ibm Şirketi

Elektronik makineler ve bilgisayar alanında uzmanlaşmış ABD kökenli şirket (İnternational Business Machines) ve bu şirketin ürettiği makinelerde kullandığı marka. Kart delici makinelerin patentini satın alan Thomas J. Watson tarafından kuru... Devamını Oku

Iğdır İli

Doğu Anadolu Bölgesi'nde il. Kuzey ve doğuda Ermenistan, güneydoğuda Nahçivan ve İran, güney ve batıda Ağrı, kuzeybatıda Kars illeriyle çevrilidir. İlin güneyinde Karasu-Aras Dağları'nın doğu uzantıları bulunur. Aras Güneyi Dağları... Devamını Oku

Iğdır Ovası

Iğdır ilinde, Aras Irmağı çığırının güneyinde, vadi ile Ağrı Dağı kütlesi arasında yer alan geniş ova. Kuzeybatıda Tuzluca yakınlarında başlar, güneydoğuda "Dil" kesimine doğru uzanır. Ovanın güney yarısını Sürmeliçukur de... Devamını Oku

Iğrıp Nedir?

Bir tür torbalı büyük ağ; ırıp. Deniz ya da göl dibinden az yukarıda yüzen balıkları avlamak için, kenarlarına ağırlık bağlanarak kullanılır. Bu, geniş alanda avlanırken dik durmayı sağlar. İki ya da tek tekneyle kıyıda duran bi... Devamını Oku

Ihlamur Bitkisi

Ihlamurgiller (Tiliaceae) familyasının Tilia cinsine ait 30 kadar ağaç türünün ortak adı. Kuzey yarım kürenin sıcak bölgelerinde yetişen ıhlamur ağaçlarının 30 kadar türü vardır. Türkiye'de, özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki ormanl... Devamını Oku

Ihlara Vadisi

Aksaray ilinde vadi. Bugünkü adını Ihlara köyünden alan vadinin eski adı Peristrema'dır. Bu dar vadinin içinden Melendiz Çayı akar. Selime ve Ihlara köyü arasında, 10 km kadar uzunluktaki vadinin iki yamacında kayalara oyulmuş pek çok din... Devamını Oku

II. Bahadır Şah Kimdir?

(1775, ?-1862 Rangoon), Türk-Hint hükümdarı. Asıl adı Ebul Muzaffer Muhammet Bahadır Şah'tır. Ekber Şah'ın oğlu ve Delhi sultanlarının sonuncusu olan hükümdar, 1837'de tahta çıktı ve 1857'de Hindistan'da İngilizlere karşı yapılan ay... Devamını Oku

II. Darius Kimdir?

(?-?), Pers hükümdarı. İ.Ö. 423-404 yılları arasında hüküm süren II. Darius, üvey kardeşi I. Darius'u devirerek tahta çıktı. Dönemi, karışıklık ve isyanlarla geçti. 413'te, Anadolu kıyısındaki kentleri ele geçirdi ve Atina'ya... Devamını Oku

II. Ekber Şah Kimdir?

(1759-1837 Delhi), Hindistan Türk-Moğol imparatoru. İmparatorluğun bölünmesi sırasında tahta çıktı (1806). İngilizlerin himayesi altında 32 yıl söz sahibi olmadan saltanat sürdü. İngiltere'nin Hindistan genel valisinin kendisine... Devamını Oku

II. Faysal Kimdir?

(1935 Bağdat - 1958 Bağdat), Irak kralı (1939-1958). I. Faysal'ın torunu, Kral Gazi'nin oğlu ve halefidir. Yükseköğrenimini Harrow'da tamamladı. 1953'e kadar yerine dayısı Abdülilah naiplik etti.... Devamını Oku

II. Velid Kimdir?

(709 Şam-744 Şam), on birinci Emevî halifesi. Babasının ölümü üzerine, amcası Halife Hişam tarafından Filistin'de bir çöl sarayına gönderildi. 743 yılında amcası ölünce Şam'a getirilip halife ilân edildi. Ancak Velit bir süre sonra... Devamını Oku

II. Wilhelm Kimdir?

Prusya kralı ve Alman imparatoru. 1888'de dedesi I. Wilhelm'in yerine geçen babası III. Friedrich'in aynı yıl ölümü üzerine tahta çıktı. Şansölye Bismarck ile çatıştı ve onu görevden ayrılmak zorunda bıraktı (1890). Caprivi'nin şans... Devamını Oku

II. William Kimdir?

İngiltere kralı. I. William'ın oğludur. I. William, büyük oğluna Normandiya Düklüğü'nü, II. William'a ise İngiltere Krallığı'nı miras bıraktı. 1088'de I. William ölünce, ağabeyi I. Robert ve amcası Odo of Bayeux'nun kışkırttığ... Devamını Oku

III. Darius Kimdir?

(İ.Ö. 380, ? - 330, ?), son Pers hükümdarı. 335'te hükümdar oldu. İskender ile yaptığı İssos (İ.Ö. 333) ve Gaugamela (İ.Ö. 331) savaşlarını kaybetti. İran içlerine çekildi, burada adamlarından... Devamını Oku

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA

Diğer Sayfalar
[1]2 3