Eğitim Sitesi

E HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

  A     B     C     Ç     D     E     F     G     H     I     İ     J     K     L     M     N     O     Ö     P     R     S     Ş     T     U     Ü     V     Y     Z     X     W  

E harfine göre ansiklopedik bilgiler

E Harfi

Türk alfabesinin altıncı harfi. İnce, düz, geniş ünlü. Müzik'te "mi" notasının, kimyada erbiyumun, fizikte detinin, elektron yükünün, mukavemette Young sabitinin, Roma rakamlarında iki yüz elli bin sayısının, biçimsel mantıkta olumsuz... Devamını Oku

E Sayısı Nedir?

Yaklaşık değeri 2,718281828.. olan, doğal logaritmanın tabanını oluşturan irrasyonel sayı. Matematikte büyük önemi olan e sayısı, serisinin toplamı ya da (1+1/n)n dizisinin limitidir. Tabanı e olan lnx (doğal logaritma) gibi, ex üstel fo... Devamını Oku

Ebced Nedir?

Arap alfabesindeki harflerin kolayca bellenmesi amacıyla oluşturulan ve anlam değeri olmayan sekiz sözcükten birincisi. Bu sekiz sözcükteki harfler eski Sami alfabesindeki sırayı izlemektedir: ebc(ed), h(e)vv(ez), h(u)ttî, k(e)l(e)m(e)n, sa'f(e)... Devamını Oku

Ebe Ve Ebelik

Doğum yaptıran kadın ve bu kadının mesleği. Günümüzde ortaöğretim düzeyinde ebe-hemşireler yetiştirilmektedir. Romalılardan beri ebelik bir meslek olarak tanınır. 18. yüzyıla değin deneyimli kadınlar eliyle yürütülen doğum olayı,... Devamını Oku

Ebegümeci Bitkisi

Ebegümecigillerden, daha çok tarla kenarlarında kendi kendine yetişen, yıllık, ikiçenekli, almaşık yapraklı, etlice bir bitki (Malva). Morumsu çiçekleri ilâç, yaprakları da sebze olarak kullanılır. İçinde A ve C vitaminleriyle kalsiyum,... Devamını Oku

Eber Gölü

Afyonkarahisar ilinin doğusunda göl. Kuzeyde Emir Dağları ile güneyde Sultan Dağları'nın kuzey etekleri arasındaki Akarçay havzasında yer alır. Yüzölçümü 126 km2, denizden yüksekliği 967 metredir. Suları tatlı, derinliği... Devamını Oku

Ebola Virüsü

Ebola virüsü, insanlarda ve insan dışı primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüstür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4. Risk Grubu Patojen olarak kabul edilmektedir. Tanımlanabilen üç Ebola ... Devamını Oku

Ebola Virüsü Hastalığı

Ebola virüsü hastalığı (EVD) veya Ebola kanamalı ateşi (EHF) veya kısaca Ebola, Ebola virüsünün neden olduğu, insanlarda ve diğer primatlarda görülen bir hastalıktır. Belirtiler tipik olarak virüse yakalandıktan sonra ateş, boğaz ağr... Devamını Oku

Ebonit Nedir?

Ham kauçuğun vulkanizasyonuyla elde edilen, %30-50 kükürt içeren, bir tür sert, siyah lastik. Akümülatör kutusu, tarak, düğme ve süs eşyaları yapımında kullanılır.... Devamını Oku

Ebro Irmağı

Kuzeydoğu İspanya'da yaklaşık 750 km uzunlukta ırmak. Santander Bölgesi'nde, Kantabriya Dağları'ndan doğar, güneydoğuya doğru akarak Barcelona'nın... Devamını Oku

Ebru Sanatı

Su yüzeyinde elde edilen boya katının kâğıda, beze, özellikle ipeğe geçirilmesiyle yapılan süsleme. Ebru, eski Türk sanatlarından biridir. Bir kaba, kitre denen zamk konur. Ayrı bir kapta istenilen renklerdeki boyalar ince toz hâline getiri... Devamını Oku

Ebu Cehil Kimdir?

(554 Mekke-624 Bedir), İslâm dininin kurucusu Muhammet'in en büyük düşmanlarından birisi. Asıl adı Ebu'l Hakem Amr bin Hişam ibn'ül Mugire'dir. Kureyş'in Mahzum ailesine mensuptur. Mekke'nin en... Devamını Oku

Ebu Eyyûb El-Ensarî Kimdir?

(? - 672 İstanbul), Peygamber Muhammet'in bayraktarı. Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Arapların İstanbul kuşatmalarından birinde öldü. Bugün onun gömülü olduğuna inanılan... Devamını Oku

Ebu Hanife Kimdir?

(699 Kûfe-767 Bağdat), Hanefîlik mezhebinin kurucusu. Asıl adı Numan Bin Sabit'tir. İmamı Azam (En büyük imam) adıyla da anılır. Çağının büyük bilginlerinden olan Hammat'tan uzun yıllar ders gördü. Birçok kez hacca giderek Mekke ve M... Devamını Oku

Ebu Leheb Kimdir?

(?-624, ?), Muhammet Peygamber'in amcalarından biri. Asıl adı Abdüluzzâ bin Abdülmuttalip'dir. Peygambere ve Müslümanlığa düşmanlığı yüzünden, Ebu Leheb (alev babası, cehennemlik) diye anılır. Bir söylentiye göre de Muhammet, Safa'da... Devamını Oku

Ebu Musa Cabir Bin Hayyan Kimdir?

Modern kimyânın kurucusu meşhûr İslâm âlimi. Tebe-i tâbiîndendir. İsmi Câbir bin Hayyân Abdullah el-Ezdî olup, künyesi Ebû Abdullah'tır. Horasanlı, Tuslu, Harrânlı ve Kûfeli olduğu söylenen Câbir'in âilesi hakkında çok az bilgi v... Devamını Oku

Ebu Müslim El Horasani Kimdir?

(719 Isfahan-755 Medayin/Rumiye), Emevîlerin devrilmesi ve halifeliğin Abbasîlere geçmesiyle sonuçlanan Horasan ayaklanmasının önderi. Horasan'da çoktan beri hazırlanan ayaklanmayı geliştirdi ve çabuklaştırdı. 747 yılında tüm Emevîlere... Devamını Oku

Ebu Nuvas Kimdir?

(747 Ahvaz ya da Basra-813 Bağdat), Arap şairi. Çağının büyük bilginlerinden ders aldı. Kuran ve hadis üzerinde çalıştı. Dönemin ozanlarından şiir öğrendi. Kûfe ve Bağdat'a gitti. Şiirleriyle Abbasî halifelerine, vezirlerine ve devl... Devamını Oku

Ebû Said Bahadır Kimdir?

(1305 Azerbaycan-1335, ?), dokuzuncu İlhanlı hükümdarı. Babası Olcayto'nun yerine İlhanlı tahtına geçti (1316). Saltanatının ilk yılları ünlü Moğol beyi Emir Çoban'ın yönetimi altında geçti. Emir Çoban, on yıllık egemenliği... Devamını Oku

Ebu Süfyan Kimdir?

(597 Mekke-653, ?), Müslümanlığın ilk zamanlarında Muhammet'e düşman olan ve bu dinin gelişmesini engellemeye çalışan Mekkeli ünlü kişi. Asıl adı Sahr bin Harb bin Ümeyye'dir. Ebu Hanzele de denir. Oğlu Muaviye, ilk Müslüman imparator... Devamını Oku

Ebubekir Kimdir?

(571 Mekke-634 Medine), 1. halife. Asıl adı Abdülkâbe'dir. Sıddık, Atik de denir. Adı, Muhammet tarafından Abdullah'a çevrildi. "Sütten kesilmiş devenin babası" anlamında olan Ebubekir takma adının nereden geldiği bilinmemektedir. Durumu i... Devamını Oku

Ebukir (Abukir) Deniz Savaşı

Napoléon komutasındaki Fransız ordusunu Mısır'a götüren Fransız donanması ile Amiral Nelson komutasındaki İngiliz donanması arasında meydana gelen deniz savaşı (1 Ağustos 1789). Bu savaşta Fransız donanmasının 13 gemisi batırıldı... Devamını Oku

Ebulfez Elçibey Kimdir?

(1938 - Ordubad, Nahçıvan). Azerî siyaset ve devlet adamı. 1992-1993 arasında Azerbaycan cumhurbaşkanı. Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nin Arap dili ve edebiyatı bölümünü bitirdi. Doktorasını tamamladıktan sonra ... Devamını Oku

Ebussuud Efendi Kimdir?

(1490 İskilip-1573 İstanbul), Osmanlı şeyhülislâmı, din ve hukuk bilgini. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra 1533'te Bursa ve İstanbul kadısı, 1537'de Rumeli kazaskeri oldu. 1545'te de şeyhülislâmlığa getirildi ve ölümü... Devamını Oku

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA

Diğer Sayfalar
[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa