Eğitim Sitesi

Ç HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

Ç harfine göre ansiklopedik bilgiler

Ç HARFİ

Türk alfabesinin dördüncü harfi, Sesbilim bakımından süreksiz, patlayıcı; sert diş damak ünsüzü, sınıflama ve sarılamalarda 4. maddenin başına getirildiğinde 4. sırayı gösterir. Ebced hesabında 3 sayısının karşılığıdır. ... Devamını Oku

ÇAÇA BALIĞI

Sprattus sprattus. Hamsigillerden küçük bir balık. Füze biçiminde 7-15 cm boyunda, karnı ve yanları gümüş renginde, eti pek lezzetli olmayan bir balıktır. Türkiye sularında acıçaça ve papalina olmak üzere iki türü bulunur. ... Devamını Oku

ÇAÇAÇA (ÇAÇA) NEDİR?

Rumba ile mambonun kimi ritmlerinin uyarlanmasından doğmuş çağdaş bir dans, Ça-ça da denir. Meksika ... Devamını Oku

ÇAD GÖLÜ

Afrika'da, Çad, Kamerun, Nijerya ve Nijer sınırlarında göl. Şari, Logon ırmakları ve öteki küçük akarsularla beslenir. Beslenme koşullarının yıllık gidişine göre alanı çok değişir ve en geniş olduğu zamanlarda... Devamını Oku

ÇAD ÜLKESİ

Orta Afrika'da devlet. Yengeç dönencesinin güneyindedir; kuzeyde Libya, doğuda Sudan, güneyde Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun ve Nijerya, batıda Nijer ile komşudur. Afrika ülkelerinin alan bakımından en genişidir. Ortalama nüfus yoğunluğu ... Devamını Oku

ÇADIRÇİÇEĞİ NEDİR?

Nilüfergillerden bir su bitkisi (Convolvulus arvensis). Çin, Hindistan ve Amerika'da yetişir. Yaprakları büyük ve alt yüzü dikenlerle kaplıdır. Pembe, beyaz çiçekleri vardır. ... Devamını Oku

ÇADIRUŞAĞI BİTKİSİ

Maydanozgillerden bir bitki (Daroema ammoniacum). Zamk kıvamındaki amonyaklı özsuyu hekimlikte kullanılır. İran ... Devamını Oku

ÇAĞANOZ NEDİR?

Carcinus maenas. Boyu 4 cm kadar olan bir tür pavurya. Yan yan yürüdüğünden Çingene Yengeci de denir. Türkiye'nin bütün kıyılarında bulunur.... Devamını Oku

ÇAĞATAY HAN KİMDİR?

(?-1242, ?), Cengiz Han'ın oğlu. Cengiz yasalarına bağlılığıyla tanınır. Kardeşleriyle birlikte babasının Çin (1211-1216) ve Harizm (1219-1224) seferlerine katıldı. Yine kardeşleriyle birlikte Harizm'in merkezi Ürgenç'i ele geçirdi. Ba... Devamını Oku

ÇAĞATAY HANLIĞI

Cengiz Han'ın ölümünden ve imparatorluğunun parçalanmasından sonra, Cengiz Han'ın oğlu Çağatay'ın payına düşen bölgelerde kurulan devlet (1227). Cengiz'in ölümünde oğlu Çağatay'ın payına Doğu ve Batı Türkistan düştü. Çağata... Devamını Oku

ÇAĞATAYCA DİLİ

Türk lehçelerinden biri. Orta Asya Türk yazı dilinin gelişmesinde üçüncü evreyi gösteren Çağatayca, Karahanlıca ve Harizmcenin bir devamı olarak Timurlular (1405-1502) döneminde oluşmuştur. Çağatayca genel olarak dört tarihsel dönem g... Devamını Oku

ÇAĞIRTKAN NEDİR?

Ötüşüyle, kendi türünden olan kuşların çevresine toplanması için avcıların yararlandığı kuşa çığırtkan denir. ... Devamını Oku

ÇAĞLA NEDİR?

Badem, kayısı, erik gibi çekirdekli yemişlerin ham durumu.... Devamını Oku

ÇAĞLAYAN NEDİR?

Suyun yatağındaki dikey bir eğim nedeniyle yüksekten döküldüğü yer, çavlan, çağlar. Bir ırmağın, yatağını aşındırıp güçlü bir kaya dizisiyle karşılaşmasıyla oluşan çağlayan, bu aşındırmayı kaya kütlesinin aşağı ... Devamını Oku

ÇAĞRI BEY KİMDİR?

Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda önemli rol oynayan Türk beyi. Kardeşi Tuğrul Beyden sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin başına geçen ikinci hükümdardır. 990 yılında doğan Çağrı Bey, babasının ölümünden sonra amcası Arslan ... Devamını Oku

ÇAĞRIŞIM NEDİR?

Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girince ötekini de bilince çekmesi olayı. ... Devamını Oku

ÇAĞRIŞIMCILIK NEDİR?

Çağrışımları zihinsel yaşamın temeli olarak belirleyen, buna göre tüm zihinsel işlemleri, hatta usun ilkelerini çağrışımla açıklayan öğreti. Bu öğretiye göre ruhsal yaşamdaki yetkin biçimler çok basit olguların ya da duyumların... Devamını Oku

ÇAKA BEY KİMDİR?

(?-1093, ?), Anadolu'da ilk Türk beyliklerinden birini kuran Türk kumandanı. 1078-1081 yıllarında Bizans'ta tutsak olarak yaşadı ve Bizans İmparatorluğu'nu her yönüyle tanıma olanağını buldu. Bizans'tan kaçarak İzmir'i ele geçirdi, burad... Devamını Oku

ÇAKAL NEDİR?

Canis aureus. Rengi kurda, boyu ve gür kuyruğu tilkiye benzeyen, etçil bir memeli. Beden yapıları kurda benzer, ancak onlardan daha küçük ve ince yapılıdırlar. Boyları 60-100 cm, yükseklikleri 38-50 cm arasında değişir. Sık ormanlarda, fu... Devamını Oku

ÇAKIL TAŞI

Irmak ve deniz kıyılarında, suyun yuvarlaklaştırdığı ufak taş. Yapılarda silisli ve içindeki toprak, kil ve örgensel parçalar bulunan çakıl kullanılır. Betonarme inşaatta kullanılan çakıl taneleri 30 mm.lik elekten geçecek büyüklü... Devamını Oku

ÇAKIRCALI MEHMET EFE KİMDİR?

(1872 Ödemiş-1912 Karıncalıdağ/Nazilli), İzmir, Aydın, Muğla yörelerinde haksız yönetime başkaldırdığı için halk arasında ünlenen zeybek. Çakıcı Efe olarak da bilinir. Adını üyesi olduğu Yörük aşiretinden alır. Babası Ahmet ... Devamını Oku

ÇAKIRDİKEN BİTKİSİ

Maydanozgillerden bir bitki. Kırlarda yetişen çok yıllık bir bitkidir. Uzunca gövdelidir. Grimsi mavi yaprakları ve açık mavi çiçekleri vardır. Kökleri şekerleme yapımında ve kocakarı ilâcı olarak kullanılır. Dereelması da denir. ... Devamını Oku

ÇAKIRDOĞAN KUŞU

Accipiter gentilis. Yırtıcı kuşlardan bir doğan çeşidi. Çakırkuşu ya da toğrul olarak da bilinir. Kuzey yarı kürede, ılıman bölgelerde yaşar. Sırtı kül rengi ya da kahverengi ve karnı beyaz olan çakırdoğanların dişileri erkekleri... Devamını Oku

ÇAKMAK NEDİR?

Sürekli bir ateş veren küçük aygıt. Çakmaklardan ya fiziksel (elektrik akımı, gaz sıkıştırılması, sürtünme, vurma) ya da fizikokimyasal (kataliz) yollardan ateş elde edilir. Cep çakmaklarında yaylı bir kapak açıldığı zaman çalı... Devamını Oku

ÇAKMAK TAŞI

Demir ya da çelikle vurulduğunda kıvılcım çıkaran bir tür kuvars. Sileks olarak da bilinir. Tarih öncesi dönemlerde birçok aletin yapımında ham madde olarak kullanılmıştır. Çakıltaşı yatakları ender bulunduğu için o dönemlerde en ... Devamını Oku

home ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA

DİĞER SAYFALAR [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13