Eğitim Sitesi

S HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

  A     B     C     Ç     D     E     F     G     H     I     İ     J     K     L     M     N     O     Ö     P     R     S     Ş     T     U     Ü     V     Y     Z     X     W  

S harfine göre ansiklopedik bilgiler

S Harfi

Türk alfabesinin yirmi ikinci harfi. Sesbilim bakımından ıslıklı, sert, sızıcı, süreksiz diş ünsüzü. Matematikte alanın, kimyada kükürdün, fizikte spin (dönü) kuvantum sayısının simgesi, ölçülerde saatin simgesi.... Devamını Oku

Saat Nedir?

Bir günün yirmi dörtte birine eşit zaman birimi ve bunu göstermeye yarayan aygıt. Çok eskiden zaman, ancak gökcisimlerinin konumlarından anlaşılırdı. Bunun doğal sonucu olarak güneş saati doğdu. Güneş saati, Güneş'in günboyu hareketi... Devamını Oku

Sabahattin Eyüboğlu Kimdir?

(1908 Akçaabat - 1973 İstanbul), yazar. Ortaöğrenimini Trabzon Lisesi'nde, yükseköğrenimini Dijon, Lyon ve Paris üniversitelerinde tamamladı (1928-1932). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Bölümü'nde karşılaştırmalı... Devamını Oku

Sabahattin Kudret Aksal Kimdir?

(1920 İstanbul - 1993 İstanbul)şair, öykü ve oyun yazarı. Ortaöğrenimini Işık Lisesi'nde (1937), yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı (1943). İlk şiirleriyle yeni edebiyat hareketinin... Devamını Oku

Saban Nedir?

Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu eski tarım aracı. ... Devamını Oku

Sabinler

Antik İtalya'da, Roma'nın kuzeydoğusunda yaşayan halk. Cesaret ve dindarlıklarıyla tanınan Sabinlerin hangi kökenden geldiği tam olarak bilinmemektedir. Apeninler'deki tepelere kurulmuş köylerde yaşarlardı. Sabin kadınlarının Romalılar ta... Devamını Oku

Sabit Oranlar Yasası Nedir?

Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran bulunduğunu ifade eden yasa; Proust yasası. Örneğin 7 gram demir, 4 gram kükürtle birleşerek 11 gram demir sülfür meydana gelir. Öyle ki bu bileşikteki demir yüzdesi %6... Devamını Oku

Sabri Berkel Kimdir?

(1907 Üsküp-1993 İstanbul), Türk ressamı. İlk ve ortaöğrenimini Üsküp'te, sanat öğrenimini Belgrad Akademisi'nde yaptı. 1929-1935 yılları arasında Floransa Akademisi'nde Profesör Felice Carena'nın atölyesinde çalıştı. Amsterdam (194... Devamını Oku

Sabun Nedir?

Yüksek moleküllü mono asitlerin sodyum ve potasyum ile yaptığı tuzların genel adı. Sabun yapımında zeytinyağı, soya ve hindistanceviziyağı (günümüzde daha çok içyağı) kullanılır. Bu yağlar büyük kazanlarda sodyum hidroksit çöze... Devamını Oku

Sabunlaşma Nedir?

Sabun yapımında kullanılan kimyasal tepkime. Sabunlaşma, bir yağın (esterin) gliserin ve uzun zincirli karboksilli asidin sodyum tuzunu verecek biçimde alkali hidrolizidir. Söz konusu yağın bütünüyle sabunlaşması için gerekli potasyum hidr... Devamını Oku

Saçınım Nedir?

Işık enerjisinin, yolu üzerindeki katı, sıvı ya da gaz hâlinde küçük parçacıklardan ötürü yolundan sapması. Parçacıklar görece büyükse bu olayda hem yansıma hem de kırınım rol oynar. Parçacıklar küçükse (boyutları bir dalga ... Devamını Oku

Saçkıran Nedir?

Bir çeşit mantarın neden olduğu bulaşıcı bir saç hastalığı. Tıp dilinde tinea tonsurans denilen saçkıranın, kuru saçkıran ve irinli saçkıran adıyla bilinen iki türü vardır. Kuru saçkıran genellikle çocuklarda görülür. Saçlı ... Devamını Oku

Sadabat Nedir?

18. yüzyılda İstanbul'da, Kâğıthane Deresi kıyısında kurulan bir mesire yeri. Bu yıllarda Kâğıthane semti en güzel mesire yerlerinden biriydi. Burada, zamanın ileri gelenlerinin de katıldığı eğlenceler düzenlenirdi. Bu eğlencelere Ka... Devamını Oku

Sadabat Paktı Nedir?

8 Temmuz 1937'de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanan saldırmazlık antlaşması. I. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda dünyada ve özellikle Avrupa'da meydana gelen gelişmeler ve ortaya çıkan yeni güçler, Türkiye'nin de duru... Devamını Oku

Saddam Hüseyin Kimdir?

(1937 Tikrit), Iraklı devlet adamı. 1957'de Baas Partisi'ne girdi. Başbakan Abdülkerim Kasım'a karşı düzenlenen başarısız bir suikast girişimi içinde yer aldı. Kendisinin de olayın içinde olduğunun anlaşılmasından sonra Suriye'ye, orad... Devamını Oku

Sadeleştirme Nedir?

Bir kesrin esas görüntüsünü bulmak için payının ve paydasının aynı sayıyla bölünmesi, yani daraltılması işlemi. Örneğin 15/30 kesri biçiminde sadeleştirilir. Rasyonel polinomlar da benzer biçimde, asal çarpanlarına bölünerek sade... Devamını Oku

Sadi Carnot Kimdir?

(1837 Limoges-1894 Lyon), Fransız devlet adamı. 1887'den 1894'e kadar Üçüncü Cumhuriyet'in cumhurbaşkanlığını yaptı. École Polytechnique'te ve École des Ponts et Chaussées'de okudu, Bayındırlık Bakanlığı'nda görev aldı. 1871 yılın... Devamını Oku

Sadi Diren Kimdir?

(1927 İstanbul), seramikçi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü'nü bitirdi (1952). Bir süre Gazi Eğitim Enstitüsü'nde çalıştı. 1956'da öğrenim için Almanya'ya gitti; aynı zamanda endüstri tasarımcısı olarak çalıştı, 1... Devamını Oku

Sadi Irmak Kimdir?

(1904 Seydişehir-1990 İstanbul), siyaset adamı. İlköğrenimini Seydişehir'de tamamladıktan sonra Konya Sultanisi'ne devam etti ve burayı bitirerek biyoloji öğretmeni oldu. 1925 yılında Berlin Üniversitesi'nde tıp ve biyoloji öğrenimi yapt... Devamını Oku

Sadi Işılay Kimdir?

(1899 İstanbul-1969 İstanbul), Türk bestecisi. İlk keman derslerini babasından aldı. Osmanlı Musiki Cemiyeti'ne girdi. İsmail Hakkı Bey'den dersler aldı. Tanburi Cemil'den etkilendi. Gülşen-i Maarif ve Vefa İdadîsi'nde okudu. Kurtuluş Sava... Devamını Oku

Sadi Yaver Ataman Kimdir?

(1908 Yanya-1994 Safranbolu)halkbilimi uzmanı. Öğrenimini Darülelhan ve konservatuvarda tamamladı (1930). Bir süre öğretmenlik ve Ankara Radyosu'nda halk müziği uzmanlığı yaptı. Karabük'te belediye başkanlığı görevinde bulundu (1942-19... Devamını Oku

Sadizm Nedir?

Cinsel doyuma ulaşmak amacıyla canlı varlıklara acı çektirme eğilimi. Deyim olarak ilk kez 18. yüzyılda kullanıldı. Psikanalizm tarafından cinsel bir sapma olarak temellendirildi. Buna göre normal yolla ve objeyle cinsel doyumu ulaşamayan k... Devamını Oku

Sadomazohizm Nedir?

Sadizm ve mazohizmin aynı kişide birleşmesi. Eskiden iki ayrı sapıklık türü sayılan bu iki eğilim bugün aynı kompleksin birer parçası olarak yorumlanmaktadır. Sadist kişi çoğunlukla aynı zamanda mazohisttir. Ruhbilimciler "şiddetten ze... Devamını Oku

Sadova Savaşı Nedir?

Prusya ile Avusturya arasında yapılan savaş (3 Temmuz 1866). Bu savaşta Avusturya'nın önderliğindeki Alman Konfederasyonu'na dahil pek çok küçük Alman devleti, Avusturya'nın yanında yer aldı. Prusya önce bu küçük Alman devletlerini birer... Devamını Oku

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA

Diğer Sayfalar
[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa