Eğitim Sitesi

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

  A     B     C     Ç     D     E     F     G     H     I     İ     J     K     L     M     N     O     Ö     P     R     S     Ş     T     U     Ü     V     Y     Z     X     W  

Y harfine göre ansiklopedik bilgiler

Y Harfi

Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi. Sesbilim bakımından sızıcı, yumuşak, sürekli damak ünsüzü. Küçük harfle matematikte çoğu kez x değişkeninin bir fonksiyonu, ikinci bir bilinmeyeni ya da ikinci bir bağımsız değişkeni gösterir... Devamını Oku

Yaban Arısı

Zarkanatlıların iki familyasından, eşekarısıgillerden ve balarısıgillerden bazı cinslerin ortak adı. En önemlileri, eşekarısıgillerden Vespa cinsi ve balarısıgillerden Bombus cinsidir. Bunların her ikisi de topluluk hâlinde yaşarlar. Yu... Devamını Oku

Yaban Domuzu

Domuzgillerden, evcil domuzun atası olarak kabul edilen, saldırgan yaban hayvanı (Sus scrofa). Avrupa yabandomuzu da denir. Bir başka türüyse Hint yaban domuzu ... Devamını Oku

Yaban Kazı

Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş. Yaban kazları 8000 metre gibi inanılması güç bir yükseklikte uçabilirler. Pek çok canlı bu yükseklikte soluk bile alamaz. Bunun... Devamını Oku

Yaban Kedisi

Felidae familyasından Avrasya'ya özgü etçil memeli türü. Evcil kediye benzemekle birlikte bacakları daha uzun, başı daha iri ve yassı, kalın kuyruğu kısa ve yuvarlak uçludur. Avrasya yaban kedisi yalnız yaşar ve geceleri avlanır. Kuşlar ... Devamını Oku

Yaban Romanı

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanı (1932). I. Dünya Savaşı'nda bir kolunu yitiren Ahmet Celal, İstanbul'un tiksindirici havasından, benliğindeki acılardan kurtulmak için eski neferi Mehmet Ali'nin Porsuk Çayı dolaylarındaki köyüne sığı... Devamını Oku

Yabancı Romanı

Albert Camus'nün romanı (1942). Romanın baş kişisi Meursault'ya göre yaşam, saçma bir filme benzemektedir. Kendisi başkalarının duygularına ve değer yargılarına yabancılık duymaktadır. İnsanoğlunun, durumunun saçmalığından kurtulam... Devamını Oku

Yabancılaşma Nedir?

Çeşitli iç ve dış nedenlerle bireyin, kendini bir eşya gibi duyması olgusu. Yabancılaşmada her ne kadar iç ve dış nedenler aynı ölçüde baskın görülse de, bir başka deyişle, yabancılaşma, yabancılaştırmaya uygun ortamla yabancıla... Devamını Oku

Yabgu Nedir?

Eski Türk devletlerinde hükümdar anlamında kullanılan unvan. Aynı anlamda kullanılan kağan ve hakandan daha eski olan "yabgu"nun en eski kullanılışı Hun İmparatorluğu'nda... Devamını Oku

Yafet Kimdir?

İbrani peygamberi. Nuh'un üç oğlundan biri, Sam ile Ham'ın kardeşidir. Yahudi-Hristiyan-İslâm geleneğine göre Ham'dan Hami ırk, Sam'dan Sami ırk, Yafet'ten de Hint-Cermen ırkı ... Devamını Oku

Yağ Nedir?

Proteinler ve karbon hidratlarla birlikte temel besin maddelerinin üç ana grubunu oluşturan besin maddesi. Yağların kimyasal yapısı gliseritlerden oluşur. Bitkisel ya da hayvansal kaynaklı olabilirler. Dokunulduğunda kayganlık hissi verirle... Devamını Oku

Yağlı Boya Nedir?

Pigmentlerin kimi özel sıvılarla karıştırılmasıyla yapılan ve eşyaya renk vermek ya da onu dış etkilerden korumak için sürülen kimyasal madde. Söz konusu sıvı, uygulanan yüzeyde ince bir tabaka (film) bırakacak kuruyan bir yağ ile, bo... Devamını Oku

Yağlı Güreş

Bedeni zeytinyağıyla yağlayarak yapılan bir tür serbest güreş. M.Ö. 4. yüzyıldan beri Türklerin güreş yaptığı bilinmektedir. İlkbahar aylarında doğanın canlanışını kutlamak amacıyla yapılan kutlamalarda, evlenme törenlerinde, ... Devamını Oku

Yağlı Güreş İle İlgili Önemli Terimler

KISPET: Kıspet pehlivan için çok önemli olan bir unsurdur.Kıspet sözü Kisveden gelir. Bazı yerlerde "kısbet" derlerse de bizde kıspet olarak bilinir. Kıspet dikmek ayrı bir iştir ve pek öyle sanıldığı gibi saraç işi değildir. ... Devamını Oku

Yağmur Kuşu

Yağmurkuşugillerden bataklık yerlerde yaşayan bir kuş (Charadrius dubius). Nisandan temmuza kadar Asya ve Avrupa'da bulunduktan sonra Afrika'ya göç eder. Serçe büyüklüğünde bir kuştur. Sırtı kahverengi, karnı ... Devamını Oku

Yağmur Nedir?

Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve çapı 0,5 mm'den büyük damlalar biçiminde yeryüzüne düşen yağış. Damlaların çapının daha küçük olduğu yağış türüne çisenti denir. Havadaki nem %100′ü aşınca, su ... Devamını Oku

Yağmurcun Kuşu

Charadriiformes grubunun Charadriidae ailesinden birkaç kuş cinsinin ortak adı. 24-29 cm arasında değişen uzunlukları, başlarından kısa düz gagalarıyla uzun ve sivri kanatları vardır. Üst bölümü koyu ve açık renklerde olan ve alt taraf... Devamını Oku

Yahuda Kimdir?

İsa'nın on iki havarisinden biri. Kendisine İskaryot da denir. İsa'yı düşmanlarına teslim eden odur. Havarilerin vekilharcıydı. Rahiplere otuz gümüş dinar karşılığı İsa'yı teslim etmeye söz verdi. Silâhlı askerlerle bir perşembe ge... Devamını Oku

Yahudilik Nedir?

Musa Peygamberin yaydığı Musevîlik dinine bağlı olma durumu, Musevîlik. Yahudilere, tarihin çeşitli dönemlerinde İbranî, İsrailliler, İsrail Oğulları adları da verilmiştir. Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 15-20 milyon dolayında Yah... Devamını Oku

Yahya Kaptan Kimdir?

(1891 Makedonya-1920 Tavşancıl), Kurtuluş Savaşı sırasında Kocaeli yöresindeki milis kuvvetlerinin komutanı. Balkan Savaşı'ndaki çarpışmalara katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda gizli haber alma örgütü Teşkilatı Mahsusa'da çalışt... Devamını Oku

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir?

(1884 Üsküp-1958 İstanbul), Türk şair ve düşünürü. Asıl adı Mehmet Agâh'tır. Nişli İbrahim Bey'in oğludur. İlköğrenimini Üsküp'te, ortaöğrenimini Selânik ve İstanbul Vefa idadilerinde (lise) tamamladı (1902). Bir öğrenim döne... Devamını Oku

Yahyalı İlçesi

Kayseri iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. İlçe Kayseri'nin 119 km. güneyinde kurulmuştur. Halk geçimini el sanatları (özellikle halı ve kilim dokumacılığı), tahıl tarımı ve meyvecilikle sağlar. Yüzölçümü 1.604 km... Devamını Oku

Yak Nedir?

Bos grunniens. Çift toynaklılar (artiodactyla) grubunun Bovidae ailesinden sığır cinsi. Tibet yaylalarında yaşayan bu tür iri yapılı, omuz yapısı hörgüç şeklinde çıkıntılı, başı oldukça aşağıda ve görünüşü Bos türünün ö... Devamını Oku

Yakacak Nedir?

Isı, ışık ya da güç elde etmek üzere yakılan miktarca bol, ekonomik ve uygun hızla yanabilen madde. Genellikle zararlı bir yanma ürünü vermemesi de yakacaklarda aranan özelliklerdendir. Başlıca doğal ya da yapay olmak üzere iki gruba, ay... Devamını Oku

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA

Diğer Sayfalar
[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa